Azərbaycan beynəlxalq bankiYüklə 4,96 Kb.

səhifə17/43
tarix14.09.2018
ölçüsü4,96 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   43
olduğu Skripka konserti, onun ilk ifa­
çısı olmuş görkəmli skripkaçı Leonid
Koqana həsr olunub. İlya Qrubert, öz 
növbəsində, Moskva Konservatoriya­
sını, Leonid Koqanın sinfini bitirib. El­
şad Bağırov – Qara Qarayevin skrip­
ka konsertini ifa etmiş ilk Azərbaycan 
dirijoru, Maksim Şostakoviç isə – gör­
kəmli bəstəkarın oğludur.
Bu  diskin  buraxılışı  yalnız  dahi  Mü­
əllim  və  Şagirdin  musiqisini  birləş­
dirmir,  o  həm  də,  bir  növ,  iki  ölkə 
­ Rusiya və Azərbaycan arasında mə­
dəniyyət “körpüsüdür”. 
Ümidvarıq ki, albom, tarixi və mədə­
ni bağlılığı olan bu iki ölkənin – Azər­
baycan və Rusiyanın – klassik musiqi 
pərəstişkarlarının  zövqlərini  təmin 
edəcək, onları biri­birilərinə daha da 
çox yaxınlaşdıracaqdır.


AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ BANKI /
İLLİK hESABAT 2005
31 DEKABR 2005-Cİ İL TARİXİNƏ
KONSOLİDASİYA EDİLMİŞ MALİYYƏ HESABATLARI 
VƏ AUDİTOR RƏYİ


A
Z
Ä
r
b
A
y
c
A
n
MÜNDƏRİCAT 
Auditor rəyi 

 92
Maliyyə hesabatları
Konsolidasiya Edilmiş Balans hesabatı


93
Konsolidasiya Edilmiş Mənfəət və Zərər hesabatı

94
Konsolidasiya Edilmiş Pul Vəsaitlərinin hərəkəti hesabatı


95
Konsolidasiya Edilmiş Səhmdar Kapitalında Dəyişikliklər hesabatı


96
Konsolidasiya Edilmiş Maliyyə Hesabatları üzrə Qeydlər
1  Giriş97
2  Qrupun Əməliyyat Mühiti

 98
3  hesabatların Tərtib Edilməsinin və Mühasibat Uçotunun Əsas Prinsipləri
 98
4  Uçot Siyasətinin Tətbiqi Zamanı Əhəmiyyətli Mühasibat Təxminləri və Fərziyyələr

*


105
5  Yeni və ya Yenidən İşlənmiş Standartların və onlara dair Şərhlərin Tətbiqi
*


106
6  Mühasibat Uçotu üzrə Yeniliklər


107
7  Pul Vəsaitləri və Onların Ekvivalentləri
107
8  Digər Banklardan Alınacaq Vəsaitlər
108
9  Müştərilərə Verilmiş Kreditlər və Avanslar


109
10  Ödəmə Müddəti Tamamlananadək Saxlanılan İnvestisiya Kağızları


111
11  Assosiasiya Olunmuş və Birgə Müəssisələrə İnvestisiyalar111
12  İnvestisiya Mülkiyyəti112
13  Binalar, Avadanlıqlar və Qeyri-Maddi Aktivlər
113
14  Digər Aktivlər


114
15  Digər Banklara Ödəniləcək Vəsaitlər
114
16  Müştəri hesabları

115
17  Buraxılmış Borc Qiymətli Kağızları


116
18  Borc Götürülmüş Digər Vəsaitlər


116
19  Digər Passivlər


117
20  Nizamnamə Kapitalı119
21  Faiz Gəlirləri və Xərcləri


119
22  haqq və Komissiya Gəlirləri və Xərcləri120
23  İnzibati və Digər Əməliyyat Xərcləri
121
24  Mənfəət Vergisi

122
25  Dividendlər125
26  Maliyyə Risklərinin İdarə Edilməsi


125
27  Təəhhüdlər və Şərti Öhdəliklər


134
28  Maliyyə Vasitələrinin Ədalətli Dəyəri
136
29  Əlaqəli Tərəflərlə Əməliyyatlar138
30  Əsas Törəmə, Assosiasiya Olunmuş və Birgə Müəssisələr140
31  hesabat Tarixindən Sonra Baş Vermiş hadisələr140
Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   43


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə