Azərbaycan beynəlxalq bankiYüklə 4,96 Kb.

səhifə18/43
tarix14.09.2018
ölçüsü4,96 Kb.
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   43

AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ BANKI
92
AUDİTOR RƏYİ
Azərbaycan Beynəlxalq Bankının İdarə Heyətinə
1.
Biz Azərbaycan Beynəlxalq Bankı və onun törəmə müəssisələrinin (birlikdə, konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları üzrə 1 saylı
Qeyddə göstərildiyi kimi “Qrup” adlandırılacaq) 31 dekabr 2005-ci il tarixinə təqdim edilən konsolidasiya edilmiş balans hesaba-
tının və bu tarixdə bitən il üzrə müvafiq konsolidasiya edilmiş mənfəət və zərər, pul vəsaitlərinin hərəkəti və səhmdar kapitalında
dəyişikliklər hesabatlarının audit yoxlamasını apardıq. həmin konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarının hazırlanmasına görə Qrupun
Rəhbərliyi məsuliyyət daşıyır. Bizim məsuliyyətimiz apardığımız audit yoxlamasına əsasən həmin konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabat-
ları haqqında rəy bildirməkdən ibarətdir.
2.
Biz audit yoxlamamızı Beynəlxalq Audit Standartları əsasında apardıq. həmin Standartların tələbinə görə, biz auditi elə şəkildə
planlaşdırmalı və aparmalıyıq ki, konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarında əhəmiyyətli təhriflərin mövcud olmamasından kifayət
qədər əmin ola bilək. Audit yoxlamasına seçmə qaydada konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarındakı məbləğləri və açıqlamaları
təsdiqləyən sübutların yoxlanılması daxildir. Bundan əlavə, audit yoxlamasına mövcud mühasibat prinsiplərinin və Rəhbərliyin mühüm
təxminlərinin, eləcə də konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatlarının ümumi təqdimatının dəyərləndirilməsi daxildir. Biz hesab edirik ki,
apardığımız audit yoxlaması rəyimizi bildirmək üçün kifayət qədər əsas verir.
3.
Bizim rəyimizcə təqdim edilən konsolidasiya edilmiş maliyyə hesabatları bütün əhəmiyyətli aspektlər baxımından Qrupun 31 dekabr
2005-ci il tarixinə konsolidasiya edilmiş maliyyə vəziyyətini və bu tarixdə bitən il üzrə konsolidasiya edilmiş əməliyyat nəticələrini və pul
vəsaitlərinin hərəkətini Beynəlxalq Maliyyə hesabatı Standartlarına uyğun olaraq düzgün əks etdirir.
26 may 2006-cı il
Bakı, Azərbaycan Respublikası


Maliyyə hesabatları 2005
93
MALİYYƏ HESABATLARI
Konsolidasiya Edilmiş Balans Hesabatı (Milyon Azərbaycan Manatı ilə)
Qeyd
31 dekabr 2005
31 dekabr 2004
Aktivlər
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
7
1,291,850
1,113,792
Azərbaycan Respublikası Milli Bankında yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlar
329,705
346,623
Digər banklardan alınacaq vəsaitlər
8
271,682
379,977
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar
9
3,392,351
2,032,617
Ödəmə müddəti tamamlananadək saxlanılan investisiya kağızları
10
32,748
124,979
Assosiasiya olunmuş və birgə müəssisələrə investisiyalar
11
6,817
7,377
Törəmə müəssisənin alqısı nəticəsində yaranan qudvil
15
7,300
7,300
İnvestisiya mülkiyyəti
12
5,658
9,068
Binalar və avadanlıqlar
13
386,617
249,380
Digər aktivlər
14
51,817
51,994
Aktivlərin cəmi
5,776,545 
4,323,107
Passivlər
Digər banklara ödəniləcək vəsaitlər
15
43,891
18,672
Müştəri hesabları
16
4,542,868
3,705,618
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
17
210,933
212,314
Borc götürülmüş digər vəsaitlər
18
310,406
31,670
Digər passivlər
19
201,271
66,878
Təxirə salınmış vergi öhdəliyi
24
49,663
21,894
Passivlərin cəmi
5, 359,032 
4,057,046
Kapital
Nizamnamə kapitalı
20
124,100
100,000
Binalar və avadanlıqlar üzrə yenidən qiymətləndirmə ehtiyatı
13, 24
90,459
8,713
Xarici valyutanın çevrilməsi üzrə məcmu ehtiyat
4,936
12,977
Bölüşdürülməmiş mənfəət
198,018
144,371
Kapitalın cəmi
417,513          
266,061
Passivlər və kapitalın cəmi
5,776,545 
4,323,107
26 may 2006-cı il tarixində İdarə heyəti tərəfindən təsdiqlənmiş və onun adından imzalanmışdır:
Cənab Cahangir Hacıyev
İdarə Heyətinin Sədri
Cənab Rövşən İsmayılov
Maliyyə Menecmenti Departamentinin Direktoru


AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ BANKI
94
Konsolidasiya Edilmiş Mənfəət və Zərər Hesabatı
Milyon Azərbaycan Manatı ilə
Qeyd
2005
2004
Faiz gəlirləri
21
415,749
236,532
Faiz xərcləri
21
(115,363)
(87,141)
Xalis faiz gəlirləri
300,386
149,391
Digər banklardan alınacaq vəsaitlər üzrə ehtimal
olunan zərər üçün ehtiyatlar
8
(4,079)
(2,798)
Kreditlər üzrə ehtimal olunan zərər üçün ehtiyatlar
9
(180,640)
(111,892)
Ehtiyat ayırmalarından sonra xalis faiz gəlirləri
115,667  
34,701
Xarici valyuta mövqeyinin yenidən qiymətləndirilməsi üzrə
zərər – gəliri çıxmaqla
(18,280)
(1,687)
Xarici valyuta ilə əməliyyatlar üzrə gəlir – zərəri çıxmaqla
70,348
17,739
Qiymətli investisiya kağızları ilə əməliyyatlar üzrə zərər
-
(2,158)
haqq və komissiya gəlirləri
22
218,814
214,253
haqq və komissiya xərcləri
22
(22,442)
(16,621)
Bazar faiz dərəcələrindən aşağı/yuxarı faiz dərəcələrilə aktiv/passivlərin yaranması üzrə
zərərlər
(1,361)
(1,404)
Brutto sığorta mükafatları, verilmiş təkrar sığorta mükafatlarını çıxmaqla
19,050
11,485
Qazanılmamış mükafatlar üzrə ehtiyatın artması, təkrar
sığortanı çıxmaqla
19
(2,561)
(1,967)
Baş vermiş xalis iddialar
19
(6,013)
(2,217)
Digər gəlirlər
5,102
1,437
Əməliyyat gəlirləri
378,324
253,561
Əməliyyat xərcləri
23
(232,726)
(157,748)
Əməliyyatlardan yaranan mənfəət
145,598
95,813
Assosiasiya olunmuş və birgə müəssisələrə investisiyalar
üzrə (zərər)/gəlir
11
(309)
38
Vergidən əvvəlki mənfəət
145,289
95,851
Mənfəət vergisi xərci
24
(43,642)
(26,381)
Vergidən sonrakı xalis mənfəət
101,647
69,470
Dostları ilə paylaş:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   43


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə