Azərbaycan beynəlxalq bankiYüklə 4,96 Kb.

səhifə19/43
tarix14.09.2018
ölçüsü4,96 Kb.
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   43

Maliyyə hesabatları 2005
95
Konsolidasiya Edilmiş Pul Vəsaitlərinin Hərəkəti Hesabatı 
Milyon Azərbaycan Manatı ilə
Qeyd
2005
2004
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını
Alınmış faizlər
366,520
222,890
Ödənilmiş faizlər
(116,483)
(85,321)
Xarici valyuta ilə əməliyyatlardan əldə edilən gəlirlər
70,348
17,738
Alınmış haqq və komissiyalar
215,612
217,455
Ödənilmiş haqq və komissiyalar
(20,862)
(15,041)
Alınmış xalis sığorta mükafatları
14,181
7,343
Alınmış digər əməliyyat gəlirləri
5,102
1,316
Ödənilmiş işçilərə sərf olunan xərclər
(77,747)
(55,035)
Ödənilmiş inzibati və digər əməliyyat xərcləri
(96,055)
(58,872)
Ödənilmiş mənfəət vergisi
(38,732)
(16,676)
Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklərdən əvvəl əməliyyat fəaliyyətindən 
daxil olan/(əməliyyat fəaliyyətinə yönəlmiş) pul vəsaitlərinin axını
321,884
235,797
Əməliyyat aktiv və passivlərində dəyişikliklər
ARMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlarda xalis (artma)/azalma
16,918
(175,485)
Digər banklardan alınacaq vəsaitlərdə xalis azalma/(artma)
54,292
(187,879)
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslarda xalis artma
(1,494,736)
(1,002,799)
Ödəmə müddəti tamamlananadək saxlanılan investisiya
kağızlarında xalis azalma/(artma)
144,386
(148,434)
Digər aktivlərdə xalis (artma)/azalma
(1,505)
18,291
Digər banklara ödəniləcək vəsaitlərdə xalis artma
25,219
2,278
Müştəri hesablarında xalis artma
820,739
1,655,020
Buraxılmış borc qiymətli kağızlarında xalis artma
1,293
33,050
Digər passivlərdə xalis artma
153,892
1,582
Əməliyyat fəaliyyətindən daxil olan xalis pul vəsaitləri
42,382
431,421
İnvestisiya fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını
Satıla bilən investisiya kağızlarının satılmasından daxilolmalar
-
10,990
Binalar və avadanlıqların alınması
13
(79,141)
(107,062)
Binalar və avadanlıqların satılmasından daxilolmalar
13
-
5,950
Əldə edilmiş dividend gəlirləri
-
120
Qeyri-maddi aktivlərin alınması
13
(8,327)
(3,955)
Assosiasiya olunmuş və birgə müəssisələrə investisiyaların
satılmasından daxilolmalar
-
165
İnvestisiya fəaliyyətinə yönəlmiş xalis pul vəsaitləri
(87,468)
(93,792)
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən daxil olan pul vəsaitlərinin axını
Borc götürülmüş digər vəsaitlərdən daxilolmalar
293,132
18,214
Borc götürülmüş digər vəsaitlərin ödənilməsi
(14,396)
(17,199)
Adi səhmlərin emissiyası
24,100
50,000
Ödənilmiş dividendlər
25
(53,372)
(33,061)
Maliyyələşdirmə fəaliyyətindən daxil olan/(maliyyələşdirmə fəaliyyətinə yönəlmiş) 
xalis pul vəsaitləri
249,464
17,954
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərindən yaranan məzənnə fərqlərinin təsiri
(26,320)
433
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərində xalis artma
178,058
356,016
İlin əvvəlinə pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
1,113,792
757,776
İlin sonuna pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
7
1,291,850
1,113,792


AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ BANKI
96
Konsolidasiya Edilmiş Səhmdar Kapitalında Dəyişikliklər Hesabatı  
Milyon Azərbaycan Manatı ilə
Qeyd
Nizamnamə kapitalı
Binalar üzrə
yenidən 
qiymətləndirmə 
ehtiyatı
Xarici valyutanın 
çevrilməsi üzrə 
məcmu ehtiyat
Satıla bilən investisiya 
kağızları üzrə ədalətli 
dəyər zərəri 
üçün ehtiyat
Bölüş-dürül-məmiş 
mənfəət
Səhmdar 
kapitalının cəmi
1 yanvar 2004-cü il tarixinə qalıq
50,000
9,261
9,109
(4,145)
114,524
178,749
Səhm emissiyası
20
50,000
-
-
-
-
50,000
Məzənnə fərqləri
-
-
3,868
-
-
3,868
Satıla bilən investisiya kağızları üzrə xalis
ədalətli dəyər gəliri, vergi çıxılmaqla
-
-
-
2,125
-
2,125
Ədalətli dəyər zərəri üzrə qalığın konsoli-
dasiya edilmiş mənfəət və zərər hesabatına
köçürülməsi
-
-
-
2,020
-
2,020
Digər kapital ödənişləri
13, 29
-
-
-
-
(886)
(886)
Digər hərəkətlər
-
(548)
-
-
(206)
(754)
İl üzrə xalis mənfəət
-
-
-
-
69,470
69,470
Elan edilmiş dividendlər
25
-
-
-
-
(38,531)
(38,531)
31 dekabr 2004-cü il tarixinə qalıq
100,000
8,713
12,977
-
144,371
266,061
Səhm emissiyası
20
24,100
-
-
-
-
24,100
Realizasiya olunmuş yenidən
qiymətləndirmə ehtiyatı
-
805
-
-
-
805
Məzənnə fərqləri
-
-
(8,041)
-
-
(8,041)
Binaların yenidən qiymətləndirilməsi
13, 24
-
103,770
-
-
-
103,770
Təxirə salınmış vergi öhdəliyi
13, 24
-
(22,829)
-
-
-
(22,829)
İl üzrə xalis mənfəət
-
-
-
-
101,647
101,647
Elan edilmiş dividendlər
25
-
-
-
-
(48,000)
(48,000)
31 dekabr 2005-ci il tarixinə qalıq
124,100
90,459
4,936
-
198,018
417,513
Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   43


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə