Azərbaycan beynəlxalq bankiYüklə 4,96 Kb.

səhifə35/43
tarix14.09.2018
ölçüsü4,96 Kb.
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   43

Maliyyə hesabatları 2005
119
20. Nizamnamə Kapitalı 
31 dekabr 2005 və 31 dekabr 2004-cü il tarixlərinə Qrupun elan edilmiş, buraxılmış və ödənilmiş nizamnamə kapitalının strukturu aşağıdakı
kimidir:
Milyon Azərbaycan Manatı ilə
Səhmlərin sayı 
[min ədədlə]
Adi 
səhmlər
1 yanvar 2004-cü il
50,000
50,000
Emissiya edilmiş yeni səhmlər
50,000
50,000
31 dekabr 2004-cü il
100,000
100,000
Emissiya edilmiş yeni səhmlər
24,100
24,100
31 dekabr 2005-ci il
124,100
124,100
Bankın qeydiyyatdan keçmiş nizamnamə kapitalının nominal dəyəri AZM 124,000 milyondur (2004: AZM 100,000 milyon). 31 dekabr 2005-
ci il tarixinə Bankın bütün səhmləri elan edilmiş, buraxılmış və tam olaraq ödənilmişdir.
Adi səhmlərin hər birinin nominal dəyəri AZM 1,000-dir (2004: hər bir səhmin nominal dəyəri AZM 1,000). Bu səhmlər bərabər hüquqludur
və hər biri bir səs hüququ verir.
31 dekabr 2005-ci il tarixinə Qrupun nizamnamə kapitalının strukturunda Qrup işçilərinin payı 4.71% və ya AZM 5,844 milyon (31 dekabr
2004: müvafiq olaraq 6.11% və ya AZM 6,112 milyon) təşkil etmişdir. 29 saylı Qeydə baxın.
21. Faiz Gəlirləri və Xərcləri
Milyon Azərbaycan Manatı ilə
2005
2004
Faiz gəlirləri
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar
361,123
214,397
Digər banklardan alınacaq vəsaitlər və müxbir hesabları
46,792
14,909
Qiymətli investisiya kağızları
7,834
7,226
Faiz gəlirlərinin cəmi
415,749
236,532
Faiz xərcləri
hüquqi şəxslərin müddətli depozitləri
(54,492)
(18,787)
Fiziki şəxslərin əmanətləri və depozit sertifikatları
(39,797)
(54,740)
Təminatsız istiqrazlar
(11,514)
(12,197)
Banklardan cəlb olunmuş depozitlər və borc götürülmüş digər vəsaitlər
(9,560)
(1,417)
Faiz xərclərinin cəmi
(115,363)
(87,141)
Xalis faiz gəlirləri
300,386
149,391


AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ BANKI
120
22. Haqq və Komissiya Gəlirləri və Xərcləri
Milyon Azərbaycan Manatı ilə
2005
2004
Haqq və komissiya gəlirləri
- Xarici valyuta və qiymətli kağızlarla əməliyyatlar
70,127
74,701
- Plastik kartlarla əməliyyatlar
54,393
33,562
- Nağd pul əməliyyatları
41,849
42,518
- hesablaşma əməliyyatları
35,422
32,822
- Açılmış akkreditivlər
7,797
14,419
- Verilmiş zəmanət məktubları
2,836
10,321
- Vasitəçi kreditlərə xidmət
1,968
2,769
- Digər
4,422
3,141
Haqq və komissiya gəlirlərinin cəmi
218,814
214,253
Haqq və komissiya xərcləri
- Plastik kartlarla əməliyyatlar
(10,880)
(7,306)
- hesablaşma əməliyyatları
(4,452)
(4,761)
- Nağd pul əməliyyatları
(3,335)
(2,482)
- Sığorta polisinin əldə edilməsi xərcləri
(1,842)
(1,221)
- Xarici valyuta və qiymətli kağızlarla əməliyyatlar
(552)
(714)
- Digər
(1,381)
(137)
Haqq və komissiya xərclərinin cəmi
(22,442)
(16,621)
Xalis haqq və komissiya gəlirləri
196,372
197,632
Plastik kartlarla əməliyyatlar üzrə haqq və komissiya gəlirlərinə 23 yanvar 2004-cü il tarixində Azərbaycan Respublikası Dövlət Sosial Müdafiə
Fondu ilə imzalanmış müqaviləyə əsasən Qrup tərəfindən Azərbaycandakı pensiyaçılara plastik kartlarla xidmət göstərilməsi ilə əlaqədar
yaranmış AZM 7,770 milyon (2004: AZM 5,151 milyon) məbləğində komissiya gəlirləri daxildir. həmin plastik kartlar Azərbaycan Respublikası
Dövlət Sosial Müdafiə Fondu ilə imzalanmış yuxarıda qeyd olunan müqaviləyə əsasən ölkənin ən böyük şəhərlərində Qrup tərəfindən təşkil
edilən pensiya və müavinətlərin plastik kartlarla ödənilməsi sisteminin təmin edilməsi layihəsi çərçivəsində buraxılmışdır. 19 saylı Qeydə baxın.
haqq və komissiya gəlirləri və xərclərinin coğrafi, valyuta, eləcə də ödəmə müddətləri və faiz dərəcələri üzrə təhlili 26 saylı Qeyddə
göstərilir. Əlaqəli tərəflər haqqında məlumat 29 saylı Qeyddə açıqlanır.


Maliyyə hesabatları 2005
121
23. İnzibati və Digər Əməliyyat Xərcləri
Milyon Azərbaycan Manatı ilə
Qeyd 2005
2004
İşçilərə sərf olunan xərclər
77,747
55,039
Binalar və avadanlıqlar üzrə amortizasiya xərcləri
13
50,160
37,940
İcarə xərcləri
11,220
5,979
Qiymətlilərin daşınması xərcləri
10,194
2,895
Binalar, avadanlıqlar və investisiya mülkiyyətinin istismarı xərcləri
9,101
2,380
Reklam və marketinq xərcləri
9,082
5,484
Proqram təminatı və digər qeyri-maddi aktivlər üzrə amortizasiya xərcləri
13
7,252
3,471
Rabitə xərcləri
6,992
6,310
Dəftərxana, kitabların alınması, çap etmə və digər xərclər
5,733
4,687
İnter peşəkar futbol klubu ilə əlaqədar xərclər
5,212
4,828
Ştatdankənar işçi qüvvəsi və mühafizə xərcləri
4,143
3,196
Təlim kurslarının keçirilməsi
3,692
2,183
Əmlak sığortası
3,304
1,013
Ezamiyyə xərcləri
3,015
1,097
“İnter” peşəkar futbol klubu üçün alınmış idman avadanlıqları və futbol meydançası-
nın saxlanılması xərcləri
2,301
1,809
Proqram təminatının istismarı xərcləri
2,005
5,143
Qudvil üzrə amortizasiya xərcləri
1,590
1,257
Gömrük rüsumları və mənfəət vergisindən başqa digər vergilər
1,494
3,651
Xeyriyyəçilik və maliyyə yardımı
1,439
1,448
Akkreditivlər və zəmanət məktubları üzrə ehtimal olunan zərər üçün ehtiyatlar
27
538
3,857
Digər
16,512
4,081
İnzibati və digər əməliyyat xərclərinin cəmi
232,726
157,748
İşçilərə sərf olunan xərclərə Azərbaycan Respublikası Sosial Müdafiə Fonduna və digər fondlara ödənişlər, mükafatlar və Qrup tərəfindən
işçilərə verilmiş digər müavinətlər daxildir.
İşçilərə sərf olunan xərclərə Bankın AZM 61,500 milyon (31 dekabr 2004-cü il tarixində bitən il: AZM 44,645 milyon), ABB-Moskvanın AZM
6,825 milyon (31 dekabr 2004-cü il tarixində bitən il: AZM 4,644 milyon), törəmə sığorta müəssisəsinin AZM 2,496 milyon (31 dekabr 2004-
cü il tarixində bitən il: AZM 2,180 milyon), Azərikard MMC-nin AZM 2,143 milyon (31 dekabr 2004-cü il tarixində bitən il: AZM 1,179 milyon),
törəmə lizinq müəssisəsinin AZM 213 milyon (31 dekabr 2004-cü il tarixində bitən il: AZM 185 milyon) və “İnter” peşəkar futbol klubunun
AZM 4,588 milyon (2004: AZM 2,206 milyon) məbləğində əmək haqqı və digər müavinətləri daxildir.
İcarə xərclərinə Qrupun Bakıda və rayonlarda yerləşən filial binalarının, valyuta mübadiləsi məntəqələrinin əməliyyat lizinqi üzrə xərcləri, eləcə
də mağazalar, mehmanxanalar və s. ticarət mərkəzlərində quraşdırılan bankomatlar ilə bağlı xərclər daxildir.
İnzibati və digər əməliyyat xərclərinin coğrafi, valyuta, eləcə də ödəmə müddətləri və faiz dərəcələri üzrə təhlili 26 saylı Qeyddə göstərilir.
Əlaqəli tərəflər haqqında məlumat 29 saylı Qeyddə açıqlanır.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   31   32   33   34   35   36   37   38   ...   43


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə