Azərbaycan beynəlxalq bankiYüklə 4,96 Kb.

səhifə36/43
tarix14.09.2018
ölçüsü4,96 Kb.
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   43

AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ BANKI
122
24. Mənfəət Vergisi
Mənfəət vergisi xərci aşağıdakı kimi olmuşdur:
Milyon Azərbaycan Manatı ilə
2005
2004
Cari vergilər
(38,732)
(20,941)
Təxirə salınmış vergilər
(4,910)
(5,440)
İl üzrə mənfəət vergisi xərci
(43,642)
(26,381)
31 dekabr 2005-ci il tarixinə Qrupun mənfəətinin böyük bir hissəsi üçün 24% (31 dekabr 2004: 24%) mənfəət vergisi hesablanmışdır. 1
yanvar 2003-cü il tarixindən etibarən Azərbaycan Respublikasında mənfəət vergisi dərəcəsi 27%-dən 25%-ə endirilmişdir. Bundan əlavə,
1 yanvar 2004-cü il tarixindən etibarən Azərbaycan Respublikasında mənfəət vergisi 25%-dən 24%-ə endirilmişdir. 1 yanvar 2006-cı il
tarixindən etibarən mənfəət vergisi dərəcəsi 24%-dən 22%-ə azaldılmışdır. ABB-Moskvanın əməliyyatları üçün 24% mənfəət vergisi hesab-
lanmışdır. ABB-Moskvanın əməliyyatları üçün 24% mənfəət vergisi dərəcəsinin tətbiqinə dair qərar 2001-ci ilin avqust ayında qəbul edilmiş
və 1 yanvar 2002-ci il tarixindən qüvvəyə minmişdir.
Gözlənilən və faktiki tətbiq edilən vergi xərcinin tutuşdurulması aşağıda göstərilir.
Milyon Azərbaycan Manatı ilə
2005
2004
BMHS-ə əsasən vergidən əvvəlki mənfəət
145,289
95,851
Vergi dərəcəsinə əsasən gözlənilən mənfəət vergisi xərci
(2005: 24%; 2004: 24%)
(34,869)
(23,004)
Güzəşt məbləğinə daxil olmayan və ya vergiyə cəlb edilməyən maddələrin vergi təsiri:
- Gəlirdən çıxılmayan xərclər
(3,966)
(4,324)
- Vergiyə cəlb edilməyən gəlirlər
2,762
1,133
- Azərilizinqin qeydə alınmayan təxirə salınmış vergi aktivində hərəkət
-
605
- “İnter” peşəkar futbol klubunun qeydə alınmayan vergi zərərləri
(4,442)
(1,046)
- Törəmə müəssisələrdəki investisiya qoyuluşlarında fərq
-
134
- Vergi dərəcələrindəki dəyişikliklər
2,991
-
Digər qeyri-müvəqqəti fərqlər
(6,118)
121
İl üzrə mənfəət vergisi xərci
(43,642)
(26,381)
31 dekabr 2001-ci il tarixində tamamlanan maliyyə ilindən başlayaraq vergi orqanları tərəfindən vergi ödəyicisinin son üç təqvim ilindən çox
olmayan fəaliyyəti yoxlanıla bilər. Azərbaycan Respublikası Vergi Məcəlləsinin bu maddəsi irəliyə dönümlü olaraq tətbiq edilir, yəni 2001-ci
ildən əvvəlki maliyyə illərinə aid edilmir. Qanunvericiliklə müəyyən olunmuş xüsusi hallarda yoxlama daha artıq dövrləri əhatə edə bilər.


Maliyyə hesabatları 2005
123
24. Mənfəət Vergisi (davamı) 
BMhS, Azərbaycan və Rusiyanın (ABB-Moskva üçün) vergi qanunvericiliyi arasındakı fərqlər nəticəsində maliyyə hesabatlarının hazırlanması
məqsədləri üçün aktiv və passivlərin balans dəyərləri ilə onların vergi bazası arasında müvəqqəti fərqlər əmələ gəlir. Bu müvəqqəti fərqlərdə
olan hərəkətlərin vergi təsiri aşağıda göstərilir və 22% (2004: 24%) dərəcəsində qeydə alınır.
Milyon Azərbaycan Manatı ilə
31 dekabr 
2004
Mənfəət və 
zərər hesabatına 
debet/(kredit)
Birbaşa olaraq 
kapital hesabına 
debet/(kredit)
31 dekabr 
2005
Gəlirdən çıxılan müvəqqəti fərqlərin vergi təsiri
Qeyri-bazar dərəcələrilə aktiv və passiv əməliyyatları üzrə
zərər
9,345
(1,239)
-
8,106
Təxirə salınmış gəlirlərin qeydə alınması
1,180
1,705
-
2,885
“İnter” peşəkar futbol klubunun keçmiş illərdən yığılmış vergi
zərərləri
1,046
4,442
5,488
Akkreditivlər və zəmanət məktubları üzrə ehtiyatlar
926
(84)
-
842
Törəmə müəssisələrdə kreditlər üzrə ehtiyatlar
462
(42)
-
420
Törəmə müəssisələrin keçmiş illərdən yığılmış vergi zərərləri
458
(41)
-
417
Binalar, avadanlıqlar və investisiya mülkiyyəti üzrə amortizasi-
ya dərəcələrindəki fərq
1,041
(94)
-
947
Digər aktivlər kimi qeydə alınmış xərclər
314
(28)
-
286
Qeyri-maddi aktivlər üzrə amortizasiya dərəcələrindəki fərq
300
(27)
-
273
hesablama metodu ilə qeydə alınmış xərclər
536
(48)
-
488
Hesablanmış təxirə salınmış vergi aktivi
15,608
4,544
-
20,152
Çıxılsın: qeydə alınmayan təxirə salınmış vergi aktivi
(1,046)
(4,442)
-
(5,488)
Qeydə alınmış təxirə salınmış vergi aktivi
14,562
102
-
14,664
Vergiyə cəlb olunan müvəqqəti fərqlərin vergi təsiri
Kreditlər üzrə ehtimal olunan zərər üçün ehtiyatlar
(20,878)
(6,793)
-
(27,671)
Əsas vəsaitlər üzrə amortizasiya dərəcələrindəki fərq
(7,950)
722
-
(7,228)
Binaların yenidən qiymətləndirilməsi hesabında hərəkət
(3,489)
805
(22,829)
(25,513)
hesablanmış gəlirlər
(460)
41
-
(419)
Assosiasiya olunmuş müəssisələrin konsolidasiya edilməsinin
effekti
(821)
142
-
(679)
Amortizasiya dərəcələrindəki fərq
(265)
24
-
(241)
Qabaqcadan ödənilmiş xərclərin təxirə salınması
(252)
22
-
(230)
Digər
(276)
25
-
(251)
Hesablanmış təxirə salınmış vergi öhdəliyi
(34,391)
(5,012)
(22,829)
(62,232)
Qeydə alınmış təxirə salınmış vergi öhdəliyi
(19,829)
(4,910)
(22,829)
(47,568)
Qrupun cari strukturu baxımından ayrı-ayrı qrup müəssisələrinin vergi zərərləri və cari vergi aktivləri digər müəssisələrin cari vergi öhdəlikləri
və vergiyə cəlb olunan mənfəəti ilə əvəzləşdirilə bilməz. Müvafiq olaraq, konsolidasiya edilmiş zərər yarandıqda belə ili mənfəətlə başa
vurmuş qrup müəssisələri üzrə mənfəət vergisi hesablanmalıdır. Bu səbəbdən, təxirə salınmış vergi aktiv və öhdəlikləri yalnız vergiyə cəlb
olunan eyni müəssisəyə aid olduqda qarşılıqlı şəkildə əvəzləşdirilir.
31 dekabr 2005-ci il tarixinə Qrup binalar və avadanlıqlar üzrə müvafiq yenidən qiymətləndirmə ehtiyatının amortizasiyası ilə əlaqədar ya-
ranmış AZM 540 milyon məbləğində təxirə salınmış vergi öhdəliyinin istifadə edilmiş hissəsini bölüşdürülməmiş mənfəətdə qeydə almışdır.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   32   33   34   35   36   37   38   39   ...   43


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə