Azərbaycan beynəlxalq bankiYüklə 4,96 Kb.

səhifə38/43
tarix14.09.2018
ölçüsü4,96 Kb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ BANKI
126
26. Maliyyə Risklərinin İdarə Edilməsi (davamı)
Balansdankənar maliyyə vasitələri üzrə kredit riski, maliyyə vasitəsinin digər iştirakçı tərəfinin müqavilə üzrə öz öhdəliklərini yerinə yetirə
bilməməsi nəticəsində zərərin yaranması ehtimalı kimi müəyyən edilir. Qrup, həm balans üzrə maliyyə vasitələri, həm də şərti öhdəliklər üçün
təsdiqləmə prosedurları, risklərin səviyyəsinə nəzarət və monitorinq prosedurlarını müəyyənləşdirən eyni kredit siyasətini tətbiq edir.
Bazar riski. Qrup faiz dərəcələri, valyuta və qiymətli kağızlardakı açıq mövqelərdən yaranan bazar risklərinə məruz qalır ki, bunlar
əhəmiyyətli dərəcədə ümumi və konkret bazar dəyişikliklərindən asılıdır. İdarə heyəti Qrup tərəfindən qəbul edilə bilən risklərin məbləği
üzrə limitlər müəyyən edir və bu limitlərə hər gün nəzarət edir. Buna baxmayaraq, bu cür yanaşmadan istifadə daha əhəmiyyətli bazar
dəyişiklikləri baş verdikdə, bu limitlərdən kənara çıxan zərərlərin yaranmasının qarşısını almır.
Coğrafi risk. 31 dekabr 2005-ci il tarixinə Qrupun aktiv və passivlərinin coğrafi strukturu aşağıdakı kimidir:
Milyon Azərbaycan Manatı ilə
Azərbaycan 
Respublikası
İƏİT-yə üzv 
olan ölkələr
İƏİT-yə üzv ol-
mayan ölkələr
Cəmi
Aktivlər
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
1,003,643
247,946
40,261
1,291,850
ARMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlar
325,481
-
4,224
329,705
Digər banklardan alınacaq vəsaitlər
130,345
40,838
100,499
271,682
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar
3,307,713
-
84,638
3,392,351
Ödəmə müddəti tamamlananadək saxlanılan
investisiya kağızları
-
-
32,748
32,748
Assosiasiya olunmuş və birgə müəssisələrə investisiyalar
6,817
-
-
6,817
Törəmə müəssisənin alqısı nəticəsində yaranan qudvil
7,300
-
-
7,300
İnvestisiya mülkiyyəti
5,658
-
-
5,658
Binalar və avadanlıqlar
386,617
-
-
386,617
Digər aktivlər
25,911
17,963
7,943
51,817
Aktivlərin cəmi
5,199,485
306,747
270,313
5,776,545
Passivlər
Digər banklara ödəniləcək vəsaitlər
16,866
-
27,025
43,891
Müştəri hesabları
4,512,175
-
30,693
4,542,868
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
210,933
-
-
210,933
Borc götürülmüş digər vəsaitlər
299,748
-
10,658
310,406
Digər passivlər
193,666
-
7,605
201,271
Təxirə salınmış vergi öhdəliyi
45,846
-
3,817
49,663
Passivlərin cəmi
5,279,234
-
79,798
5,359,032
Balans hesabatı üzrə xalis mövqe
(79,749)
306,747
190,515
417,513
Kreditlərlə bağlı öhdəliklər (Qeyd 27)
(1,824,672)
(1,045,202)
(439,330)
(3,309,204)
Aktivlər, passivlər və kreditlərlə bağlı öhdəliklər adətən qarşı tərəfin fəaliyyət göstərdiyi ölkə üzrə göstərilir. Nağd pul, və binalar və avadan-
lıqlar fiziki olaraq saxlanıldığı ölkə üzrə göstərilir.


Maliyyə hesabatları 2005
127
26. Maliyyə Risklərinin İdarə Edilməsi (davamı)
31 dekabr 2004-cü il tarixinə Qrupun aktiv və passivlərinin coğrafi strukturu aşağıdakı kimidir:
Milyon Azərbaycan Manatı ilə
Azərbaycan 
Respublikası
İƏİT-yə üzv 
olan ölkələr
İƏİT-yə üzv ol-
mayan ölkələr
Cəmi
Aktivlər
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
1,034,810
58,367
20,615
1,113,792
ARMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlar
344,236
-
2,387
346,623
Digər banklardan alınacaq vəsaitlər
115,559
171,490
92,928
379,977
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar
1,947,979
-
84,638
2,032,617
Ödəmə müddəti tamamlananadək saxlanılan
investisiya kağızları
-
-
124,979
124,979
Assosiasiya olunmuş və birgə müəssisələrə investisiyalar
7,377
-
-
7,377
Törəmə müəssisənin alqısı nəticəsində yaranan qudvil
7,300
-
-
7,300
İnvestisiya mülkiyyəti
9,068
-
-
9,068
Binalar və avadanlıqlar
249,380
-
-
249,380
Digər aktivlər
44,573
5,915
1,506
51,994
Aktivlərin cəmi
3,760,282
235,772
327,053
4,323,107
Passivlər
Digər banklara ödəniləcək vəsaitlər
16,067
-
2,605
18,672
Müştəri hesabları
3,702,152
-
3,466
3,705,618
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
212,314
-
-
212,314
Borc götürülmüş digər vəsaitlər
-
21,666
10,004
31,670
Digər passivlər
61,120
2,862
2,896
66,878
Təxirə salınmış vergi öhdəliyi
21,894
-
-
21,894
Passivlərin cəmi
4,013,547
24,528
18,971
4,057,046
Balans hesabatı üzrə xalis mövqe
(253,265)
211,244
308,082
266,061
Kreditlərlə bağlı öhdəliklər (Qeyd 27)
(2,458,361)
(147,283)
(25,535)
(2,631,179)
Dostları ilə paylaş:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə