Azərbaycan beynəlxalq bankiYüklə 4,96 Kb.

səhifə40/43
tarix14.09.2018
ölçüsü4,96 Kb.
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43

AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ BANKI
130
26. Maliyyə Risklərinin İdarə Edilməsi (davamı)
Qrupun müştəriləri tərəfindən geri götürülməmiş müddətli depozitlər kimi vaxtı keçmiş passivlər “tələb edilənədək və bir aydan az” kateqo-
riyasına daxil edilmişdir. Vaxtı keçmiş aktivlər isə onların gözlənilən ödəmə müddəti üzrə göstərilmişdir. Satıla bilən investisiya kağızları və
satış üçün nəzərdə tutulan uzunmüddətli aktivlər (çıxarılma qrupları) kimi müəyyən aktivlərin müddətinin onların realizasiya olunacağı tarixdə
başa çatması gözlənilir. ARMB və RFMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlar “tələb edilənədək və bir aydan az” kateqoriyasına daxil edilmiş
passivlərin müəyyən faizinin ehtiyatda saxlanılması tələbini nəzərə alaraq müddət baxımından eyni kateqoriyaya daxil edilmişdir.
31 dekabr 2005-ci il tarixinə Qrupun likvidlik mövqeyi aşağıdakı kimi olmuşdur:
Milyon Azərbaycan Manatı ilə
Tələb 
edilənədək 
və 1 aydan 
az
1-6 ay 
ərzində
6-12 ay 
ərzində
1 ildən  
çox
Vaxtı 
keçmiş/ 
Müddətsiz
Cəmi
Aktivlər
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
1,291,850
-
-
-
-
1,291,850
ARMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlar
329,705
-
-
-
-
329,705
Digər banklardan alınacaq vəsaitlər
102,420
30,296
83,540
55,426
-
271,682
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar
379,943
283,262
1,047,219
1,319,624
362,303
3,392,351
Ödəmə müddəti tamamlananadək saxlanı-
lan investisiya kağızları
-
32,748
-
-
-
32,748
Assosiasiya olunmuş və birgə müəssisələrə
investisiyalar
-
-
-
-
6,817
6,817
Törəmə müəssisənin alqısı nəticəsində
yaranan qudvil
-
-
-
-
7,300
7,300
İnvestisiya mülkiyyəti
-
-
-
-
5,658
5,658
Binalar və avadanlıqlar
-
-
-
-
386,617
386,617
Digər aktivlər
17,391
20,603
4,337
-
9,486
51,817
Aktivlərin cəmi
2,121,309
366,909
1,135,096
1,375,050
778,181
5,776,545
Passivlər
Digər banklara ödəniləcək vəsaitlər
42,674
804
413
-
-
43,891
Müştəri hesabları
2,368,344
231,304
154,424
1,788,796
-
4,542,868
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
4,215
-
-
206,718
-
210,933
Borc götürülmüş digər vəsaitlər
35,675
-
261,743
12,988
-
310,406
Digər passivlər
157,364
10,568
4,911
-
28,428
201,271
Təxirə salınmış vergi öhdəliyi
-
-
-
49,663
-
49,663
Passivlərin cəmi
2,608,272
242,676
421,491
2,058,165
28,428
5,359,032
Xalis likvidlik boşluğu
(486,963)
124,233
713,605
(683,115)
749,753
417,513
31 dekabr 2005-ci il tarixinə məcmu  
likvidlik boşluğu
(486,963)
(362,730)
350,875
(332,240)
417,513


Maliyyə hesabatları 2005
131
26. Maliyyə Risklərinin İdarə Edilməsi (davamı)
31 dekabr 2005-ci il tarixinə Qrupun likvidlik mövqeyi aşağıdakı kimi olmuşdur:
Milyon Azərbaycan Manatı ilə
Tələb 
edilənədək 
və 1 aydan 
az
1-6 ay 
ərzində
6-12 ay 
ərzində
1 ildən  
çox
Vaxtı keç-
miş/ 
Müddətsiz
Cəmi
Aktivlər
Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri
1,113,792
-
-
-
-
1,113,792
ARMB-də yerləşdirilmiş məcburi ehtiyatlar
346,623
-
-
-
-
346,623
Digər banklardan alınacaq vəsaitlər
134,508
98,042
87,605
55,385
4,437
379,977
Müştərilərə verilmiş kreditlər və avanslar
469,343
647,406
239,721
508,590
167,557
2,032,617
Ödəmə müddəti tamamlananadək saxlanılan
investisiya kağızları
36,043
88,936
-
-
-
124,979
Assosiasiya olunmuş və birgə müəssisələrə
investisiyalar
-
-
-
-
7,377
7,377
Törəmə müəssisənin alqısı nəticəsində yaranan
qudvil
-
-
-
-
7,300
7,300
İnvestisiya mülkiyyəti
-
-
-
-
9,068
9,068
Binalar və avadanlıqlar
-
-
-
-
249,380
249,380
Digər aktivlər
10,032
30,651
5,638
2,362
3,311
51,994
Aktivlərin cəmi
2,110,341
865,035
332,964
566,337
448,430
4,323,107
Passivlər
Digər banklara ödəniləcək vəsaitlər
17,618
662
392
-
-
18,672
Müştəri hesabları
1,875,598
477,186
1,160,580
192,254
-
3,705,618
Buraxılmış borc qiymətli kağızları
-
-
-
212,314
-
212,314
Borc götürülmüş digər vəsaitlər
5,573
2,080
7,287
16,730
-
31,670
Digər passivlər
27,863
28,723
5,267
-
5,025
66,878
Təxirə salınmış vergi öhdəliyi
-
-
-
21,894
-
21,894
Passivlərin cəmi
1,926,652
508,651
1,173,526
443,192
5,025
4,057,046
Xalis likvidlik boşluğu
183,689
356,384
(840,562)
123,145
443,405
266,061
31 dekabr 2004-cü il tarixinə məcmu  
likvidlik boşluğu
183,689
540,073
(300,489)
(177,344)
266,061
Aktiv və passivlərin ödəmə müddətlərinin və faiz dərəcələrinin uyğunluğu və/və ya nəzarət altında saxlanılan qeyri-uyğunluğu Qrupun
Rəhbərliyi üçün mühüm məsələdir. Ümumiyyətlə, banklar çox nadir hallarda müddətlərə və dərəcələrə tam uzlaşır, çünki əməliyyatlar çox
vaxt fərqli xarakterli olur və qeyri-müəyyən müddətdə aparılır. Qeyri-uyğunluq mövqeyi potensial olaraq gəlirliliyi artıra, lakin zərər riskini
də yüksəldə bilər. Aktiv və passivlərin ödəmə müddətləri, eləcə də ödəmə müddətləri tamamlandıqdan sonra faiz hesablanan passivlərin
münasib qiymətlə əvəzləşdirilməsi imkanı, Qrupun likvidliyinin və faiz dərəcəsi və mübadilə məzənnələrinin dəyişməsinə qarşı onun
münasibətinin qiymətləndirilməsində əsas amillər hesab olunur.
Rəhbərlik hesab edir ki, müştəri hesablarının böyük hissəsinin tələb edilənədək olmasına baxmayaraq, həmin depozitlərin əmanətçilərin
sayına və növünə görə diversifikasiyası və Qrupun keçmiş təcrübəsi göstərir ki, bu cür depozitlər Qrup üçün uzunmüddətli və sabit maliyyə
mənbəyi yaradır. Yuxarıdakı cədvəldə müştəri hesabları müqavilə üzrə ödəmə müddətlərinə görə təsnifləşdirilir. Lakin, Azərbaycan Res-
publikasının Mülki Məcəlləsinə müvafiq olaraq fiziki şəxslər öz depozitləri üzrə hesablanmış faizlərdən imtina etmək şərtilə, həmin depozitləri
ödəmə müddətindən əvvəl geri götürə bilərlər. Zəmanətlər və stəndbay akkreditivlər üçün vəsaitlərin təqdim edilməsi ilə əlaqədar likvidlik
tələbləri, öhdəliklərin məbləğindən çox aşağı olur, çünki Qrup müqaviləyə əsasən vəsaitlərin üçüncü tərəfə ödənilməsini gözləmir. Kreditlərin
verilməsi üzrə müqavilələrdə nəzərdə tutulan ödənilməmiş öhdəlik məbləğləri mütləq gələcək nağd vəsait tələblərini əks etdirmir. Belə ki,
bu cür öhdəliklərin əksər hissəsinin müddəti maliyyələşdirilməmiş başa çata və ya qüvvədən düşə bilər.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   35   36   37   38   39   40   41   42   43


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə