Azərbaycan beynəlxalq bankiYüklə 4,96 Kb.

səhifə7/43
tarix14.09.2018
ölçüsü4,96 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   43

A
Z
Ä
r
b
A
y
c
A
n
inamının və Bankın nəinki Azərbaycanda, həm də onun hüdudlarından kənarda
yüksək imicinin sübutudur.

 2005-ci ildə Bank “Global Finance” jurnalının “Dünyanın inkişaf etməkdə olan bazarla-
rının ən yaxşı Bankı” və “Avropa Marketinq Tədqiqat Mərkəzi” Beynəlxalq Assosiasiya-
sının “Azərbaycanın bank sektorunun, ticarət münasibətlərinin, ölkənin idxal və ixraca-
tının inkişafında və bank xidmətləri sahəsinin genişləndirilməsində əvəzsiz xidmətlərinə
görə” mükafatlarını almışdır.
37
Bank sisteminin məcmu 
aktivlərində ABB-nin payı (%)
51.3
48.7
Bank sisteminin məcmu səhmdar ka-
pitalında ABB-nin payı (%)
21.5
78.5
ABB
Digər banklar
Hüquqi şəxslərin məcmu 
depozitlərində ABB-nin payı (%)
53.5
46.5
ABB
Digər banklar
Ölkənin iqtisadiyyatına məcmu kredit 
qoyuluşlarında ABB-nin payı (%)
6.9
93.1


AZƏRBAYCAN BEYNƏLXALQ BANKI /
İLLİK hESABAT 2005
2005-ci İLDƏ ƏSAS 
MALİYYƏ GÖSTƏRİCİLƏRİ
Bankın 2005-ci ildə fəaliyyətinin maliyyə nəticələri bütün fəaliyyət istiqamətləri üzrə
yüksək artım dinamikasına dəlalət edir. Artan rəqabət mühitində Bank liderlik mövqe-
yini saxlamış, korporativ idaəetmə üzrə işləri intensivləşdirmiş, müştəri bazasının
genişləndirilməsinə və müştərilər tərəfindən Banka olan inamın daha da artmasına
müvəffəq olmuş, göstərilən xidmətlərin keyfiyyətini yüksəltmişdir. Bu proseslər bankın
əsas maliyyə-iqtisadi göstəricilərində, fəaliyyətinin nəticələrində öz müsbət əksini tap-
mışdır.
2004
2005
Artım
Milyon AZM Milyon 
ABŞ dolları
Milyon 
AZM
Milyon 
AZN
Milyon ABŞ 
dolları
%
Aktivlər
4 323 107
881,7
5 776 545 
1 155,3
1 257,9
33,6
o cümlədən
müştərilərə verilmiş
kreditlər
2 032 617
414,6
3 392 351
678,5
738,7
66,9
Öhdəliklər
4 057 046
827,5
5 359 032 
1 071,8
1 167,0
32,1
o cümlədən
müştəri hesabları
3 705 618
758,8
4 542 868
908,6
989,3
22,6
Səhmdar kapitalı
266 061
54,3
417 513 
83,5
90,9
56,9
o cümlədən
nizamnamə kapitalı 100 000
20,4
124 100
24,8
27,0
24,1
Gəlirlər
481 484
98,2
729 063 
145,8
158,7
51,4
o cümlədən
faiz gəlirləri
236 532
48,2
415 749
83,1
90,5
75,8
komisyon gəlirləri
214 253
43,7
218 814
43,8
47,6
2,1
Xərclər
385 633
78,7
583 774 
116,8
127,1
51,4
Mənfəət
95 851
19,5
145 289 
29,0
31,6
51,6
o cümlədən
xalis mənfəət
69 470
14,2
101 647
20,3
22,1
46,3
Aktiv və öhdəliklərin strukturu. 2005-ci ildə Bankın əsas nailiyyətləri fərdi və kor-
porativ müştərilərə verilmiş kreditlərin və cəlb olunmuş vəsaitlərin həcmlərinin artma-
sının yüksək tempinin qorunub saxlanması olmuşdur. 2005-ci ildə Bankın aktivləri 5,78
trilyon AZM-ə çatmışdır ki, bu da 2004-cü ilin müvafiq göstəricisindən 33,6% çoxdur.
38


A
Z
Ä
r
b
A
y
c
A
n
Bankın aktivlərinin bank sisteminin məcmu aktivlərində xüsusi çəkisi 51,3% təşkil etmiş-
dir. Aktivlərin xeyli artması fonunda kredit əməliyyatlarının inkişaf dinamikası da yüksək
olmuşdur. hesabat ilində müştərilərə verilmiş kreditlərin həcmi 3,39 trilyon AZM-ə çat-
mışdır ki, bu da 2004-cü ilin göstəricilərindən (2,03 trilyon AZM) 66,9% çoxdur. Bankın
kredit portfelinin ölkənin ÜDM-inə olan nisbəti 2005-ci ildə 6,7% təşkil etmişdir. Yəni,
2004-cü ilin göstəricilərinin (5,4%) nisbi artımı 24%-ə çatmışdır ki, bu da ABB-nin bank
bazarında aparıcı rolunun növbəti təsdiqidir.
Aktivlərin və passivlərin müddətlər üzrə optimal nisbətinə nail olmaq üçün hesabat
dövründə Bank uzunmüddətli resursların cəlb edilməsinə xüsusi diqqət yetirmişdir.
Belə ki, fiziki şəxslərin 583,7 milyard AZM təşkil edən müddətli depozitlərinin tərkibində
uzunmüddətli resursların payı 65%-ə çatmışdır.
ABB özünün sabit maliyyə vəziyyəti sayəsində xarici banklardan yeni limitlər əsasında
vəsait cəlb olunmasını davam etdirmişdir. ABB-nin tərəfdaşları sırasında US Exİm, Citi-
bank, CommerzBank, JP Morgan və başqaları vardır.
hesabat dövründə kredit qoyuluşları əvvəlki illərdəki kimi vəsaitlərin yerləşdirilməsinin
əsas istiqaməti olmuşdur ki, bu da aktivlərin ümumi həcminin 65,86%-ni təşkil edir.
Qiymətli kağızlarla əməliyyatlar istiqamətində vəsaitlər əsasən 2004-cü ildə “Vneştorq-
bank”, “Qazprombank” və “Qlavmosstroy” kimi emitentlərin veksellərinin, daxili fond
bazarında korporativ istiqrazların, dövlət qısamüddətli istiqraz vərəqələrinin, dövlət
qısamüddətli notların alınmasına yönəldilmişdir.
Gəlir və xərclərin strukturu. hesabat ilinin nəticələrinə görə, ümumi gəlirlər 2004-cü
illə müqayisədə 51,4% artmış və 729 milyard AZM təşkil etmişdir, o cümlədən faiz gəlirləri
415,7 milyard AZM (57%) və qeyri-faiz gəlirləri 313,3 milyard AZM (43%) olmuşdur.
Bankın gəlirlərinin əsas mənbəyi olan kredit əməliyyatlarından əldə edilən gəlirlərin
ümumi məbləği il ərzində 68,4% artmış və 361,1 milyard AZM təşkil etmiş, məcmu
gəlirlərin strukturunda onların payı isə 49,5%-ə çatmışdır.
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   43


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə