Azərbaycan bölməsi Giriş. İdman fiziologiyasının qısa inkişaf tarixiYüklə 46,46 Kb.
səhifə1/6
tarix31.12.2021
ölçüsü46,46 Kb.
#81540
  1   2   3   4   5   6
İdman fiziologiyası 200 az


İ D M A N F İ Z İ O L O G İ Y A S I FƏNNİ

(Azərbaycan bölməsi)
1. Giriş. İdman fiziologiyasının qısa inkişaf tarixi
1. İradi hərəkətlərin əsasını nə təşkil edir?

A) II siqnal sistemi

B) şərtsiz reflekslər

C) şərti reflekslə

D) şerob proseslər

E) anaerob proseslər


2. İradi hərəkətlrin şərti refleks xarakterli olması hansı laboratoriyada sübut olunmuşdu?

A) İ.Seçenovun  1. İ.Pavlovun

C) R.Qayıbovun

D) M.Mustafayevin

E) V.Harveyin
3. Aşağıdakılardan hansı biri fiziki hərəkətlərin təsnifatına aid deyil?

A) hərəkətdə iştirak edən əzələ həcminin miqdarına görə

B) hərəkt zamanı arteriyal-venoz fərqə görə

C).hərəkətdə iştirak edən əzələlərin müəyyən fiziki keyfiyyət təzahürlərinə görə

D) hərəkət zamanı enerji sərfinə görə

E) hərəkətdə iştirak edən əzələ təqəllüsünün tipinə görə


4. Lokal fiziki hərəkətlərdə əzələ həcminin miqdarı

A). bədənin əzələ kütləsinin 1/3-dən 2/3-yə qədər

B) bədənin əzələ kütləsinin 1/3 hissəsindən az

C) bədənin əzələ kütləsinin yarıdan çoxu

D) bədənin əzələ kütləsinin 2/3-dən 3/3-ə qədər

E) bədən əzələlərinin hamısı

5. Regional fiziki hərəkətlərdə əzələ həcminin miqdarı

A) bədənin əzələ kütləsinin 1/3 hissədən az

B) bədənin əzələ kütləsinin yarıdan coxu

C) bədənin əzələ kütləsinin 1/3-dən 1/2-ə qədər

D) bədənin əzələ kütləsinin 2/3-dən 3/3-ə qədər

E) bədən əzələlərinin hamısı


6. Qlobal fiziki hərəkətlərdə əzələ həcminin miqdarı

A) bədənin əzələ kütləsinin 1/3-dən 2/3-yə qədər

B) bədənin əzələ kütləsinin 1/3 hissədən az

C) bədənin əzələ kütləsinin yarıdan coxu

D) 2/3-dən 3/3-ə qədər

E) bədən əzələlərinin hamısı


7. Hansı fiziki hərəkətlərdə əzələnin gərginliyi dəyişir, uzunluğu isə dəyişmir?

A) qaçış


B) statik

C) yeriş


D) dinamik

E) üzmə
8. Fiziki hərəkətlərin icrasında əzələ təqəllüsündən (tipindən) asılı olaraq hərəkətlər neçə hissəyə ayrılır?

A) 2 hissəyə-lokal və qlobal

B) 2 hissəyə-statik və dinamik

C) 3 hissəyə-lokal,regional,qlobal

D) 4 hissəyə-lokal,regional,dinamik,qlobal

E) 3 hissəyə-statik,qlobal,dinamik
9. Ştanqın qollar üzərində saxlanılması hansı hərəkətlərə misal kimi göstərilə bilər?

A) dinamik hərəkətlər

B) statik hərəkətlər

C) qlobal hərəkətlər

D) regional hərəkətlər

E) dövri hərəkətlər


10. Hərəkətin icrasının sərf olunan enerjinin ölçü vahidi hansıdır?

A) nyuton

B) vvat

C) kilokalori

D) kq/dəq

E) om
11. İdman hərəkətləri icra biomexanikasına yəni xarici quruluşuna görə neçə hissəyə bölünür?

A) 6

B) 3


C).4

D) 5


E) 2
12. Yeriş, qaçış, üzgüçülük, avarçəkmə, velosiped idmanı hansı hərəkətlərə aiddir?

A) təkrar fasiləli hərəkətlər

B) daimi dəyişkən hərəkətlər

C) dövri hərəkətlər

D) qeyri daimi dəyişkən hərəkətlər

E) sıçrayışla əlaqədar hərəkətlər


13. Aşağıdakılardan biri qeyri-dövri hərəkətlərə aid deyil?

A) daimi dəyişkən hərəkətlər

B) sıçrayışla əlaqədar hərəkətlər

C) orta məsafəyə qaçış hərəkətləri

D) qeyri-daimi dəyişkən hərəkətlər

E) təkrar fasiləli hərəkətlər


14. Qeyri-dövri hərəkətlər neçə qupa bölünür?

A) 3


B) 2

C) 4


D) 5

E) 10
15. Dövri hərəkətlər oksigen sərfi imkanlarından asılı olaraq neçə hissəyə ayrılır?

A) 2 hissəyə-statik və dinamik

B) 2 hissəyə-aerob,anaerob

C) 3 hissəyə-lokal,regional,qlobal

D) 3 hissəyə-statik,lokal,dinamik

E) 5 hissəyə-lokal,qlobal,regional,statik,dinamik
16. Anaerob hərəkətlər icra şiddətinə görə neçə hissəyə bölünür?

A) 2 hissəyə-maksimal şiddətli,orta şiddətli

B) 3 hissəyə-maksimal şiddətli, maksimala yaxın, submaksimal

C) 3 hissəyə-submaksimal şiddətli,orta şiddətli,zəif şiddətli

D) 2 hissəyə-statik və dinamik

E) 3 hissəyə-lokal,regional,qlobal


17. Aerob hərəkətlər icra şiddətinə görə neçə hissəyə ayrılır?

A) 3 hissəyə-maksimal, maksimala yaxın, submaksimal

B) 2 hissəyə-statik,dinamik

C) 5 hissəyə-maksimal, maksimala yaxın, submaksimal, orta, zəif

D) 3 hissəyə-lokal,regional,qlobal

E) 3 hissəyə-zəif,orta,yüksək


18. Aşağıdakılardan doğru olan fikri göstərin

A) 1 km velosiped sürmək qeyri-dövri hərəkətlərə aiddir

B) aerob hərəkətlərdə əsas enerji maddəsi ATF-dir

C) qeyri-dövri hərəkətlər 4 qrupa bölünür

D) 200 m qaçış sıçrayış hərəkətlərinə aiddir

E) 100 m qaçış maksimal şiddətli aerob hərəkətlərə aiddir


19. İcra müddəti 10-20 saniyəyədək olan qısa məsafəyə-sprint qaçışları hansı hərəkətlərə aid edilir?

A) submaksimal şiddətli anaerob hərəkətlər

B) maksimal şiddətli anaerob hərəkətlər

C) maksimala yaxın şiddətli anaerob hərəkətlər

D) orta şiddətli aerob hərəkətlər

E) zəif şiddətli aerob hərəkətlər


20. Maksimal şiddətli anaerob hərəkətlərdə oksigen borcu təxminən nə qədər olur?

A) 22%


B) 96%

C) 45%


D) 60%

E) 100%
21. Maksimal şiddətli anaerob hərəkətlərin icrası zamanı əsas enerji mənbəyi nədir?

A) yağlar və karbohidratlar

B) ATF və KrF

C) əzələ qlikogeni və qanın qlükozası

D) zülallar

E) hər biri
22. Maksimal anaerob şiddətli dövrü hərəkətlərin icrası üçün sərf olunan enerjinin anaerob miqdarı?

A) 60-70%

B) 90-100%

C) 40-50%

D) 70-80%

E) 30-40%


23. Maksimal yaxın anaerob şiddətli dövrü hərəkətlərin icrası üçün sərf olunan enerjinin anaerob miqdarı?

A) 95-100%

B) 75-85%

C) 40-50%

D) 60-70%

E) 50-60%


24. Submaksimal şiddətli anaerob dövrü hərəkətlərin icrası üçün sərf olunan enerjinin anaerob miqdarı?

A) 80-90%

B) 60-70%

C) 40-50%

D) 30-35%

E) 100%
25. Maksimal şiddətli aerob hərəkətlərin icrası zamanı oksigenin maksimal sərfindən sərf olunan oksigenin miqdarı?

A) 70-80%

B) 95-100%

C) 55-60%

D) 85-90%

E) 40-50%
26. Maksimala yaxın şiddətli aerob hərəkətlərin icrası zamanı oksigenin maksimal sərfindən sərf olunan oksigenin miqdarı?

A) 95-100%

B) 85-90%

C) 70-80%

D).60-70%

E) 55-60%


27. Submaksimal şiddətli aerob hərəkətlərin icrası zamanı oksigenin maksimal sərfindən sərf olunan oksigenin miqdarı?

A) 85-95%

B) 70-80%

C) 50-65%

D) 90-95%

E) 25-30%


28. Orta şiddətli aerob hərəkətlərin icrası zamanı oksigenin maksimal sərfindən sərf olunan oksigenin miqdarı?

A) 95-100%

B) 55-65%

C) 40-50%

D) 85-90%

E) 30-40%


29. Zəif şiddətli aerob hərəkətlərin icrası zamanı oksigenin maksimal sərfindən sərf olunan oksigenin miqdarı?

A) 95-100%

B) 50%-ə qədər

C) 55-65%

D) 85-90%

E) 20-30%


30. Hansı qaçış məsafəsi maksimal şiddətli anaerob sahəyə aiddir?

A) 800 m


B) 100 m

C) 400 m


D) 1500 m

E) 1000 m


31. Hansı qaçış məsafəsi maksimala yaxın anaerob şiddətli sahəyə aiddir?

A) 800-1000 m

B) 50-100 m

C) 200-400 m

D) 1500-2000 m

E) 4000 m-ə qədər


32. Hansı üzgüçülük məsafəsi submaksimal anaerob şiddətli sahəyə aiddir?

A) 500 m


B) 200 m

C) 100 m

D) 800 m

E) 1000 m


33. Hansı üzgüçülük məsafəsi maksimala yaxın aerob şiddətli sahəyə aiddir?

A) 500 m


B) 1500 m

C) 100 m


D) 800 m

E) 5000 m


34. Hansı idman növləri sıçrayış hərəkətlərinə aiddir?

A) idman oyunları

B) tullanmalar

C) güləş


D) gimnastika

E) futbol


35. Hansı idman növü daimi dəyişən standart hərəkətlərə aiddir?

A) şahmat

B) gimnastika

C) güləş


D) voleybol

E) həndbol


36. 800 m qaçış,200 m üzmə,1 km velosiped sürmək, hansı anaerob hərəkətlərə aiddir?

A) maksimal şiddətli

B) submaksimal şiddətli

C) maksimala yaxın şiddətli

D) hər üçünə

E) heç birinə


37. Maksimal şiddətli aerob hərəkətlərin icrası zamanı olan əsas enerji maddəsi hansıdır?

A) ATF


B) əzələ qlikogeni

C) KrF


D) vitaminlər

E) süd turşusu


38. Tullanma və tullama hərkətləri hansı qeyri-dövri hərəkətlərə aiddir?

A) daimi dəyişkən hərəkətlər

B) sıçrayış hərəkətləri

C) aerob hərəkətlər

D) dövrü hərəkətlər

E) heç birinə


39. İdman və bədii gimnastika,akrobatika hərəkətləri hansı qeyri-dövri hərəkətlərə aiddir?

A) anaerob hərəkətlər

B) daimi dəyişən hərəkətlər

C) dövrü hərəkətlər

D) sıçrayış hərəkətləri

E) heç birinə


40. İdman oyunları və təkmübarizlik idman növləri hərəkətləri hansı qeyri-dövri hərəkətlərə aiddir?

A) daimi dəyişkən hərəkətlər

B) qeyri-daimi dəyişkən hərəkətlər

C) təkrar fasiləli hərəkətlər

D) sıçrayış hərəkətləri

E) heç birinəYüklə 46,46 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə