Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş əsərlərin kataloqu bYüklə 49,62 Kb.

tarix25.06.2018
ölçüsü49,62 Kb.


Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş əsərlərin kataloqu 

- B - 

 

 

Biz qayıdacağıq. Sənədli roman.-B.,1972. 

Sviqun S.K. 

 

Biz kişilər/ Tərc.Q.İsazadə, H.Bədəlov; Rəssamı B.Zuykov, O.Novoselova.-B.: İşıq,1988.-249 s. 

Şenkman Stiv. 

 

Biz Saltkrok  adasındayıq.(Orta yaşlı uşaqlar üçün povest).Tərc. edəni A.İbrahimov; Red-ru R.Salamova.B.: Gənclik, 1976.-171 s. 

Lindqren Astrid. 

 

Bizi unutmayın, insanlar!: Povest və hekayələr /Tərc.: F.Əsgərov; Rəssamı R.Paşazadə.-B.: Gənclik, 1986.-136 s. 

Mironov Filip. 

 

Bizim ailə.(Məktəb yaşına çatmamış uşaqlar üçün hekayələr) Tərc.ed.: 

E.R


əhimov.Şəkilləri V. Çelintsovanındır.Red-ru N.Süleymanov.-B.: Gənclik, 

1975.-32 s. 

Qabe Dora. 

 

Bizim ev: Povest və hekayələr /Tərc. ed.A.Abdullayev; Red-ru Z.Cavanşirova.-B.: 

G

ənclik, 94 s. Çilaşvili Ketevan. 

 

Bilqamıs dastanı: (Hər şeyi bilən adamın dastanı) Tərc. ed.: İ.Öməroğlu.-B.: Az

ərbaycan En-sı NPB, 1999.-92 s.,şək. 

 

Bilqamıs dastanı /Tərc.edəni və ön sözün müəllif İ.Vəliyevdir.-B.: Gənclik, 1985.-102 s. 

 

Bilimoviç B.F. Orta m

əktəbdə fizika viktorinaları.-B.: Maarif, 1966.-99 s..,şək. 

 

Billur başmaq.-B.,1950. Perro Ş. 

 

Brea Alfredde. Bir balaca parijlinin h

əyatı: Roman /Tərc.: R.Axundov; Çapa hazır. və ön sözün 

əl.: Ş.Zaman; Rəssamı K.Əlizadə.-B.: Yazıçı, 1987.-204 s.,şək. 
 

Biz baxırıq günəşə: Şeirlər /Müqəddimənin müəllifi və tərc.edəni D.Əliyeva.Red-

ru Ağasəfa.-B.: Yazıçı, 1980.-66s. 

Eradze Leyla Uşanqovna. 

 

Bir budaq şimşək: Şeirlər /Red-ru V.Nəsib.-B.: Gənclik, 1981.-26 s. Tərc.ed.Çingiz Əlioğlu. 

Tatyaniçeva L. 

 

Bir qırğnın əhvalatı.Olmuş hadisə.(Kiçik yaşlı uşaqlar üçün. V.Sandlerin müq

əddiməsi ilə) Tərc.ed. S.Almazov.Red-ru Y.Məmmədov.-B.: Azərnəşr, 1966.-

38 s.,şək. 

Qrin A.S. 

 

Bir d


ə balaca olsaydım: Povestlər /Tərc.ed.H.Mahmudov.Red-ru G.Həsənzadə.-B.: 

Az

ərnəşr, 1963.-208 s. Korçak Y. 

 

Bir evin sakinləri: Hekayələr və povestlər/ (Ə.Əylislinin müqəddiməsilə); Red-ru 

M.Mirkişiyev.-B.: Yazıçı, 1981.-196 s. 

Şukşin Vasili. 

 

Bir, iki, üç: Povestlər.Tərc.ed. T. Cəmilova; Red-ru M.Zeynalova.-B.: Gənclik, 

1981.-104 s. 

Qolyavkin Viktor Vladimiroviç. 

 

Bir gecənin sevinci.(Gürcü hekayələri).Tərc.ed. D.Əliyeva.-B.: Gənclik, 1977.-84 

s. 


 

Bir göz


əlin qəlbi.Ərəb hekayələri.Ərəbcədən tərcümə edəni   Q.Süleymanov.Red-

ru V.Tağıyev.-B.: Gənclik, 1970.-146 s. 

 

Brezan Yuri. Bir m

əhəbbətin tarixi: Povest.Red-ru S.Tahirova.-B.: Gənclik, 1968.-103 s. 

 

Bir M


əcnun vardı.-B.,1990. 

İsfahani. 

 

Bir samovar var idi...: Hekayə və nağıllar: Kiçik yaşlı uşaqlar üçün 

ərc.F.Məmmədli; Ön söz B. Prixodkonundur; RəssamıR.Babayev.-B.: Gənclik, 

1987.-48 s. 

Qorki Maksim. 

 Bir sin

ədə iki ürək: (Gürcü şeirində Azərbaycan) /Red-ru və ön sözün müəl. 

A.Abdulla; T

ərt.edənlər: V.Rüstəmzadə, V.Hacıyev, Ə. Binnət.-B.: Yazıçı, 1981.-

166 s. 

 

Buxarin N. Tarixi materializm n

əzəriyəsi.-B.: Azərnəşr,1930.-272 s. 

 

Bir uşaq şəhəri necə xilas elədi : ( Məktəb yaşı çatmamış uşaqlar üçün qırğız xalq nağılı.Kiçik yaşlı uşaqlar üçün /Tərc. P.Xəlilov; Rəssamı S.Pirayeşi.-B.: Gənclik, 

1985.-


13 s.,şək. 

 

Bir həftənin yeddi çərşənbəsi: Povest.Kiçik yaşlı məktəblilər üçün /Tərc. edəni 

M.Muradxanova; R

əssamı Ə.Məmmədov.-B.: Gənclik, 1985.-116 s. 

Maar Paul. 

 

Bir cüt qara göz: Şeirlər və poema /Özbəkcədən tərc.S.Sərxanlı; Rəssamı A.Borovik.-

B.: Yazıçı, 1988.-87 s. 

Aripov Abdulla. 

 

Birinci Pyotr.-B.,1991.-360 s. Pavlenko N. 

 

Birinci sinif şagirdi: Kiçik yaşlı məktəblilər üçün /Tərc. Ə.Babayeva.-B.: Gənclik, 1987.-76 s. 

Şvars Yevgeni. 

 

Birinci şəxsdən.Vladimir Putinlə söhbətlər... /Tərc.: İ.Tapdıq və b.; Red.: A.Arabaçı.-B.: “Diplomat” , 2000.-201 s., 16v.foto şək. 

 

Biryukov N. Çayka: Roman /T

ərc.ed.: C.Məcnunbəyov.-B.: Uşaqgəncnəşr, 1952.-440 s. 

 

Bisyarina V.P. Uşaqların anatomik-fizioloji xüsusiyyətləri.Dərslik.-B.: Maarif, 1974.-216 s. 

 

Bitki fiziologiyası kursu.Dərslik.-B.: Maarif, 1965.-605 s. Rubin B.A. 

 

Biçer-Stou H.  Tom dayının daxması: Roman /Tərc.: Hidayət.-B.: Gənclik, 1991.-379 s. 

        


Biçer Stou Harrist. 

Tom dayının koması: Roman /Tərc. Hidayət; Rəssamı V.Yaşıgin; Ön söz 

B.Polevoyundur.                 

 Bişka.B.,1956. 

Uşinski K.D. 

 

Bıkov Vasil. Kruqlyan körpüsü: Povestl

ər /Tərc.İ.Qasəmzadə; Rəssamı R.Əhmədov.-B.: Yazıçı, 

1988.-325 s. 

 

Bıstritski V.Y. Heyvandarlıq fermalarında istehsal-zootexniki uçot.-B.: Azərnəşr, 1967.-56s.,şək. 

 

Byother Alfred. Əxlaqdan iki: Povest. /Tərc.: Z.Babayev; Rəssamı L.Zeynalova.-B.: Gənclik, 

1986.-203 s. 

  

Blauman Rudolf. Yaz şaxtası: Hekayələr /Red-ru Z.Cavanşirova.-B.: Gənclik, 1983.-112s. 

 

Blauman Rudolf. Yaz şaxtası: Hekayələr Tərc.ed.: Z.Babayev, Ə.Məmmədov və H.Bağırov .-B.: 

Uşaqgəncnəşr, 1961.-120 s. 

 

Blauman Rudolf. Yaz şaxtası: Hekayələr.Z.Babayevin müqəddiməsi ilə Tərc.ed. Z.Babayev, 

Ə.Məmmədov və H.Bağırov.-B.: Uşaqgəncnəşr, 1961.-120 s. 

 

Blauman R. Hekay

ələr.Tərc.ed.: R.Salamova.Red-ru Ş.Mirbağırova.-B.: Gənclik, 1974.-152 s. 

 

Blyaxin P. Dan yeri sökül

əndə.Tərc.ed. C.Məcnunbəyov.-B.: Uşaqgəncnəşr, 1952.-268 s. 

 

Blok Aleksandr və b. Seçilmiş əsərləri /A.Blok, V.V.Mayakovski, S.A.Yesenin; 

T

ərc. E.Borçalı, Ə.Kürçaylı və b.; Tərt.Ç.Əlioğlu; Son söz M.Osmanoğlunundur; İl. A.Kretov.-B.: Gənclik, 1987.-391 s.,şək. 

Dünya  uşaq ədəbiyyatı kitabxanası. 

 

Blok Aleksandr. Laylay: Şeirlər.Tərc.ed.: V.Rüstəmzadə.Red-ru E.Borçalı.-B.: Gənclik, 1968.-32 s. 

 

Blok A. Onikil

ər: Şeirlər və poema.Red-ru F.Sadıq.-B.: Gənclik, 1972.-71 s. 

 

Blok Aleksandr. Tale g

əmisi: Şeirlər və poemalar/Müqəddimə C.Novruzundur.Red-ru M.İsmayıl.-

B.: Yazıçı, 1980.-155 s.  

Blokker Yan. 

Dayı axtaranlar.Kiçik yaşlı uşaqlar üçün.Tərc.ed.: V.Rüstəmzadə.-B.: Azərnəşr, 

1965.-68 s. 

 

Bloxin N.N. B

ədxxassəli şişlər.-B.,1980.-66 s.-(AZərb.SSR  “Bilik” Cəm.). 

 

Boqat Yevgeni. Onlar bel

ə sevirdilər: Yeniyetmələr üçün.-B.: Gənclik, 1990.-379 s. 

 

Boqdanov N. Qaraca pişik (Məktəb yaşı çatmayan uşaqlar üçün.Rəssam S.Vlasova.Tərc.ed. 

Ə.Babayeva)-B.: Uşaqgəncnəşr, 1951.-8 s. 

 

Boqdanov N. Müharib

ə hekayələri.-B.: Uşaqgəncnəşr, 1943.-52 s. 

 

Boqdanoviç Lidiya. Hissl

ərin oyanması .-B.: Gənclik, 1983.-104 s. 

 

Boqorov V.Q. Sualtı aləm.(Dənizdə həyat) /Tərc.ed.: Ş.Ələkbərov.-B.: Azərnəşr, 1952.-68 s. 

 

Bodyajina Vera,  Jmakin Konstantin. Ginekologiya: Tibb İns-larının tələbələri üçün dərslik /Tərc.: Ə. M.Rəştiyev; 

Yenid


ən işlənmiş və təkmilləşmiş nəşrindən tərcümə edilmişdir.-B.: Maarif, 1987.-

355 s. 


 

Boz pişik və qara pişik. Başqırd xalq nağılı.Tərc.ed.: X.Musayeva. Red-ru  

R.Hacıyeva.Rəssam İ.Kolmoqortseva.-B.: Gənclik, 1969.-15 s. 

 

Boz ulduz: Hekayə.Tərc.ed.: B.Qurbanova; Red-ru S.Tahirova.-B.: Gənclik, 1969.-

16 s. 


Zaxoder B. 

 

Boyunağa Əhməd. Qan v

ə gül/ Azərb.Bədii Tərc. və Ədəbi Əlaqələr Mərkəzi; Tərc.: İsmayıl 

M

əmmədov.-B.,1993.-252 s.  

Bokkaço Covanni. 

Dekameron.T

ərc.: B..Musayev;  Red.: S.Hüseynova.-B.: Azərnəşr, 1966.-718 s. 

 

Bokov F. 
Az

ərbaycan övladlarının ölməz igidliyi. Böyük Vətən müharibəsi illərində Qırmızı 

Bayraq v

ə Suvorov ordenli 416-cı Taqonroq atıcı diviziyasının döyüş əməliyyatları 

v

ə 5-ci zərbə ordusunda onunla birlikdə qarşılıqlı surətdə fəaliyyət göstərən digər döyüşçülərin hünərləri haqqında qısa hərbi-tarixi oçerk.-B.: Azərnəşr, 1975.-218 s. 

 

Bolqar xalq nağılları.-B.,1961. Karaliyçev A. 

 

Bolqar hekayələri /Tərt.və tərc.edəni S.Məmmədzadə; Red-ru M.Mirkişiyev.- B.: 

Yazıçı, 1980.-120 s. 

 

Bolqar hekayələri: Satira və yumor /Tərc.Ə.Qasımov; Ön söz C.Nağıyevindir.- B.: 

Az

ərnəşr, 1985.-216 s.  

Bolqar hekay

ələri.(Böyük yaşlı uşaqlar üçün).-B.: Uşaqgəncnəşr, 1952.-144 s. 

 

Bolqar hekayələri.- B.: Azərnəşr,Uşaqgəncnəşr,  1951.-212 s. 

 

Bolqar çələngi: Bolqar ədəbiyyatından seçmələr /Tərt. S.Rüstəm, 

S.M


əmmədzadənindir: Tərc.: Y.Həsənbəy, A.Əlizadə və b.; Rəssamı F.Fərəcov.-

B.: Yazıçı, 1987.-270 s. 

 

Bolqar şairləri Azərbaycan haqqında “Azərbaycan-Bolqarıstan ədəbi əlaqələri haqqında” məqalənin  müəllifi və tərt.edəni N.Məmmədov.).-B.: Gənclik, 1974.-70 

s. 


 

Boldakov E.V. 

Çayların həyatı.-B.: Azərnəşr, 1952.-72 s. 

 

Bolşak Vasil. Köhn

ə azar: Yumoristik hekayələr./Tərc.ed. F.Eyvazlı.Red-ru O. Salamzadə.-B.: 

Yazıçı, 1979.-84 s. 

 

Bolşintsov M. Mavi d

əniz sahilində.Tərc.ed.Hasilova X.-B.: Uşaqgəncnəşr, 1952.-56 s. 

 

Bomarşe.  Fiqaronun toyu.T

ərc.ed.: C.Cabbarlı.-B.: Azərnəşr, 1935.-122 s. 

 

Bondarev V.N. Uşaqlarda mədə-bağırsaq xəstəliklərinin profilaktikası.-B.: Azərnəşr, 1981.-69 s. 

 

Bondarev Yuri. Sahil: Roman /T

ərc. S.Məmmədov; Rəssamı A.Kreşov, X.Mirzəyev.-B.: Yazıçı, 

1987.-395 s.  

Borev Yuri Borisoviç. 

Estetika /T

ərc.ed.: Y.Qarayev, R.Xəlilova.Red-ru A.Aslanov.- B.: Gənclik, 1980.-

222 s. 

 

Bori  Fransuaz. Beyn

əlxalq insansevərlik hüququnun əmələ gəlməsi və inkişafı.- Cenevrə, 

BRXK,1992.-41 s. 

 

Borislav gülür. B., 1958. Franko İ. 

 

Borisov L.B. Mikrobiologiyadan laboratoriya m

əşğələlərinə rəhbərlik.Tərc.ed.: İ.Əhmədov.-B.: 

Maarif, 1984.-304 s. 

 

Borovikov B.A. və b. 

Elektrik şəbəkələri və sistemləri.Texnikumlar üçün dərslik.-B.:  Maarif, 1975.-447 

s. 

 

Borodin S.V., Demiçev A.N. SSRİ-nin maliyyə və krediti.Dərslik.-B.: Maarif, 1983.-304 s. 

 

Borodin Sergey. İldırım Bəyaziud: Roman /Tərc.ed. B.Musayev; Red-ru T.Cəmilova.-B.: Gənclik, 

1979.-568 s. 

 

Borodin S.P. S

əmərqəndin ulduzları: Roman.-B.: Uşaqgəncnəşr, 1962. I  kitab.Topal 

Teymur.T

ərc.: K.Mehdiyev.-1962.-236 s. 

 

Borodin S.P. S

əmərqəndin ulduzları: Roman.-B.: Uşaqgəncnəşr, 1962. I I kitab. Yürüş 

tonqalları.Tərc.: R.Şıxəmirova.Red-ru K.Mehdiyev.-436 s. 

 

Boruşko V.F., Boruşko V.A. Belorusiya SSR.-B.: Az

ərnəşr, 1982.-92 s.,şək. 

 

Boruşko V.F., Boruşko V.A. Belorusiya SSR.-B.: Az

ərnəşr, 1972.-55 s.,şək. 

        

 

Boris Aprilov. Tülkübalanın macəraları: Kiçik və orta yaşlı uşaqlar üçün /Tərc.ed.: İ.Vəliyev; 

R

əssamı K.Paşazadə.-B.: Gənclik, 1984.-180 s. Document Outline
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə