Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş əsərlərin kataloqu jYüklə 15,24 Kb.

tarix14.01.2018
ölçüsü15,24 Kb.


Azərbaycan dilinə tərcümə olunmuş əsərlərin kataloqu 

- J - 

 

 Jabrov A.  

Avtojir n

ə səbəbə və nə üçün uçur.-B.: Azərnəşr, 1939.-164 s. 

 

Jalə. 

Yadigar: Şeirlər.Farscadan tərc.ed. M.Dilbazi.-B.: Azərnəşr, 1950.-92 s. 

 

Jemayte Y. Hekay

ələr.Tərc.ed.: H.Əliheydər.- B.: Uşaqgəncnəşr,1951.-52 s. 

 

Jerminal.-B., 1938. Zolya Emil. 

 

Jivotkov S.D. və Şatira Y. 

İstehlak kooperasiyası ticarət təşkilatlarında tara.-B.,1971.-133 s. 

 

Jiqareviç İrina. Zeytun.- B.: Az

ərnəşr, 1990.-26 s. 

 

Jidelov M.A. və Bespalko V.P. 

Maşınşünaslıq.İstehsalat təlimi verən şəhər orta məktəblərinin IX sinif şagirdləri 

üçün d

ərs vəsaiti.- B.: Azərtədrisnəşr, 1964.-243 s.  

Jidelov M.A. v

ə Nikitin B.P. 

Maşınşünaslıqdan  dərs kitabı.8-ci sinif şagirdləri üçün.- B.: Azərtədrisnəşr, 1960.-

252 s. H.1. 

 

Jildas-Andriyavski Q. H

əmid üçün at yoxdur: Povest. Tərc.ed.:Ə.Hacıyev.- B.: Azərnəşr,1965.-82 s. 

 

Jilov İ.İ. “Sovet kooperativ ticar

ətinin iqtisadiyyatı və planlaşdırılması” kursu üzrə yeni 

materiallar.M.,1960.-68 s. 

 

Jirnov F.D. və b. 

Elektrotexnikanın əsasları və traktorların, kombaynların, avtomobillərin elektrik 

avadanlığı.-B.: Maarif, 1966.-226 s. 

 

Jitkov Boris. 
Yelk

ən qaya : hekayələr. Tərc.ed.: S.Zeynalova.-B.: Gənclik, 1983.-107 s. 

 

Jitkov B. Kitab haqqında.Yeddiillik məktəb şagirdləri üçün.- B.: Uşaqgəncnəşr,1949.-56 s. 

 

Jitkov B. Meymun haqqında.Kiçik yaşlı uşaqlar üçün.- B.: Azərnəşr,1936.-30 s. 

 

Jitkov B. N

ələr olmuşdur.Kiçik yaşlı uşaqlar üçün.- B.: Uşaqgəncnəşr,1954.-142 s. 

 

Jitkov B. Fil.Kiçik yaşlı uşaqlar üçün.- B.: Azərnəşr,1935.-18 s. 

 

Jitkov B. Fil haqqında.Kiçik yaşlı uşaqlar üçün.- B.: Uşaqgəncnəşr, 1952.- 44 s. 

 

Jitkov B. Hekay

ələr.- B.: Uşaqgəncnəşr, 1962.-172  s. 

 

Jitomirski S. Sirakuzlu alim: Tarixi povest.Orta v

ə yuxarı yaşlı məktəblilər üçün. Tərc.ed.: 

V.Verdiyev.- B.: G

ənclik, 1987.-143 s. 

 

Bodyajina Vera, Jmakin Konstantin. Ginekologiya: Tibb İn-tlarının tələbələri üçün dərslik.- B.: Maarif, 1987.-355 s. 

 

Belyakov V., Juk Y. H

ərbi gigiyena və epidemiologiyadan dərs vəsaiti. Tərc.ed.: T.Tağızadə.- B.: 

Maarif,1987.-365 s. 

 

Jukov A.İ. Yeraltı təmir briqadasının çilingər və fəhləsinə kömək.-B., 1943.-44 s. 

 

Jukov A.İ. Neft qu

yuları hasilatının ölçülməsi.- B.: Azərneftnəşr,  1948.-48 s. 

 

Jukov A.İ. Neftin çıxarlması.-B., 1940.-362 s. 

 

Jukovski V.A. Nağıllar.Cırtdan.Çəkməli pişik nağılı. Tərc.ed.:M.Seyidzadə.- B.:Gənclik, 1971.-

15 s. 


 

Juravski A.F. 
Marten ocağında yeni işləyənlərə.- B.: Azərnəşr,1931.-64 s. 

 

Juraxoviç S. O zaman iyirmi yaşımız vardı: Povest.- Tərc.ed.: S.Zeynalova.- B.: Gənclik, 1979.-

184 s. 


 

Document Outline
Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə