Azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİYüklə 1,26 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə11/27
tarix17.11.2018
ölçüsü1,26 Mb.
#80462
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   27

31 

 

Muzdla  çalıĢan  iĢçilərin  orta  nominal  əmək  haqqında    2017-ci  ildə  2016-cı  ilə nisbətən  5,1  faiz  artım  müĢahidə  olunur.  Bu  isə  504,8  manat  təĢkil  edir.  Dövlət 

Statistika  Komitəsinin  məlumatına  görə  özəl  müəssisələrdə  çalıĢanların  maaĢı 

683,6  AZN,  dövlət  iĢində  çalıĢanların  maaĢı  378,4  AZN,  qeyri-neft  sektorunda 

çalıĢanların  maaĢı  440,9  AZN,  neft  sektorunda  çalıĢanların  maaĢı  3174,4  AZN 

olub.  Bunlarla  birgə  tikinti,  informasiya  və  rabitə,  maliyyə  və  siğorta  fəaliyyəti, 

mədənçıxarma  sənayesi,  peĢə,  elmi  və  texniki  fəaliyyət  sektorlarında  orta  aylıq 

nominal  əmək haqqı ölkə üzrə orta göstərilərdən  yüksək olub.  

Cədvəl  2.1.3.  İqtisadi  fəaliyyət  növləri  üzrə  orta  aylıq  nominal  əmək 

haqqı(manat) 

 

  

 

  

 

İqtisadi  fəaliyyət növləri 2005 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

 

Ġqtisadiyyat  üzrə  - cəmi 

123.6 

331.5 


364.2 

398.4 


425.1 

444.5 


466.9 

Kənd 


təsərrüfatı, 

meĢə 


təsərrüfatı  və balıqçılıq   

41.6 


160.3 

196.4 


201.1 

217.9 


241.3 

245.8 


Mədənçıxarma  sənayesi   

507.3 


1004.7 

1180.4 


1402.0 

1516.3 


1753.8 

2171.1 


Emal  sənayesi   

115.9 


320.5 

354.5 


398.8 

439.3 


495.4 

527.9 


Elektrik  enerjisi,  qaz  və  buxar 

istehsalı, 

bölüĢdürülməsi 

və 


təchizatı   

134.6 


349.4 

413.4 


443.7 

467.2 


489.3 

513.2 


Su 

təchizatı, 

tullantıların 

təmizlənməsi  və emalı   

64.4 

197.7 


231.9 

274.8 


324.9 

331.8 


333.3 

Tikinti   

233.3 

505.8 


519.4 

587.5 


625.5 

626.9 


677.7 

Ticarət; 

nəqliyyat 

vasitələrinin  

təmiri   

120.0 


282.8 

335.2 


343.7 

363.8 


374.0 

378.1 


Nəqliyyat  və anbar  təsərrüfatı   

124.6 


395.1 

446.8 


511.5 

536.3 


530.3 

575.8 


Turistlərin 

yerləĢdirilməsi 

və 

ictimai  iaĢə   157.9 

333.7 


385.0 

404.6 


444.6 

463.9 


464.6 

Ġnformasiya  və rabitə   

204.8 

531.3 


576.6 

621.9 


675.4 

735.0 


747.2 

Maliyyə  və sığorta  fəaliyyəti   

311.7 

990.2 


1004.5 

1055.5 


1126.4 

1198.8 


1210.9 

DaĢınmaz 

əmlakla 

əlaqədar 

əməliyyatlar   

56.3 


168.1 

228.3 


255.6 

293.9 


308.2 

308.2 


PeĢə, elmi  və texniki  fəaliyyət   

324.4 


592.2 

600.0 


620.7 

667.1 


669.7 

752.4 


Ġnzibati  və  yardımçı  xidmətlərin 

göstərilməsi   

448.5 

526.7 


535.1 

563.2 


583.9 

566.6 


542.6 

Dövlət  idarəetməsi  və  müdafiə; 

sosial  təminat   

133.9 


376.5 

402.7 


452.6 

455.0 


479.6 

494.7 


Təhsil   

66.0 


271.8 

283.4 


287.3 

293.6 


298.0 

301.1 


 

 

Əhaliyə səhiyyə 

və 


sosial 

xidmətlərin  göstərilməsi   

45.2 

155.2 


164.0 

175.1 


181.6 

197.8 


204.2 


32 

 

Ġstirahət,  əyləncə  və  incəsənət sahəsində  fəaliyyət   

51.4 


208.4 

211.0 


211.3 

220.6 


250.1 

252.7 


 

 

Digər sahələrdə 

xidmətlərin 

göstərilməsi   

75.8 


280.3 

331.8 


367.6 

377.6 


400.2 

441.9 


Mənbə. Statistika.gov.az 

Cədvəli  təhlil  edərkən  gorürük  ki,  orta  aylıq  nominal  əmək  haqqı  mədənçıxarma 

sənayesi , maliyyə  və siğorta fəaliyyəti  sahəsindəki  dinamikdir.   

 

Cədvəl 2.1.4. Əhalinin gəlirləri və xərcləri (cari qiymətlərlə, mln. manatla) 

Göstərici 

2010 

2011 


2012 

2013 


2014 

2015 


2016 

 

  

 

  

 

 Gəlirlər-cəmi  (mln.manat

25607.0 30524.6 34769.5 37562.0 39472.2 41744.8 45395.1 

Ġlkin  gəlirlər  (mln.manat

22126.5 26861.9 31181.4 33830.0 35363.4 37471.2 40985.5 

iĢçilərə  əmək  ödəniĢləri  (mln.manat

7027.3  8020.0  9224.9  10333.2 10776.1 11037.3 11577.4 

sahibkarlıq 

fəaliyyətindən 

gəlirlər  (mln.manat

14725.0 18543.9 21140.8 22545.3 23375.9 25317.1 28378.4 

mülkiyyətdən  gələn  gəlirlər  (mln.manat) 374.2  298.0  815.7  951.5  1211.4  1116.8  1029.7 

AlınmıĢ 


cari 

və 


əsaslı 

transferlər  (mln.manat

3480.5  3662.7  3588.1  3732.0  4108.8  4273.6  4409.6 

Xərclər-cəmi  (mln.manat

19251.5 22184.0 24564.0 28021.2 30799.6 34963.4 39773.4 

Son istehlak  xərcləri  (mln.manat

16528.5 19216.0 21389.9 24150.0 26582.6 30595.3 34641.0 

Ödənilən  cari  transferlər  (mln.manat

2202.0  2619.5  2872.7  3370.5  3528.0  3544.8  3835.0 

Qənaətlər  (mln.manat

6355.5  8340.6  10205.5 9540.8  8672.6  6781.4  5621.7 

Qeyri-maliyyə 

aktivlərin 

yığımı  (mln.manat

874.1 

1165.3  1593.6  1921.9  2243.1  2171.7  1480.7 Maliyyə  aktivlərin  yığımı  (mln.manat)  5481.4  7175.3  8611.9  7618.9  6429.5  4609.7  4141.0 

Əhalinin 

hər 

nəfərinə düĢən 

gəlirləri  (manat

2866.1  3371.7  3789.3  4040.3  4192.4  4380.7  4709.8 

Mənbə.. Statistika.gov.az 

 

Regionlarda  müzakirəsiz  olaraq  Ģəhər  və  kənd  əhalisinin  gəlirlər  arasında fərqliliklər  olur.  Bu  ölkədə  olan  rayon  kəndlərin  inkiĢaf  və    iqtisadi  inkiĢafından 

asılıdır.  Ġqtisadi  baxımdan  inkiĢaf  ertmiĢ,  daha  cox  investisiyaların  yatırıldığı 

rayonlarda  əhalinin  gəlirləri  dəyüksək olur.   
Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə