Azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİYüklə 1,26 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə15/27
tarix17.11.2018
ölçüsü1,26 Mb.
#80462
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27

42 

 

(Mənbə:21.səh150) Ermənistanın  Azərbaycan  torpaqlarını  zəbt  etməsinin  əsas  səbəblərindən  biri  bu 

torpaqların  təbii  sərvətlərlə,  qızıl  yataqları  ilə  zəngin  olması  idi.    ĠĢğalda  olan 

ərazilərdə  təsdiq  olunuĢ  163  müxtəlif  növ  faydalı  qazıntı  yatağı,  eyni  zamanda  5 

qızıl,  2  mis,1  qurğuĢun  və  sink,  1  daĢ  kömür, 6 gəc, 4vermekulit, 1 soda istehsalı 

üçün  xammal,  12  əlvan  və  bəzək  daĢları,10  miĢar  daĢı,  21  üzlük  daĢı,  9  gil,  20 

sement  xammal,8  müxtəlif  növ  tikinti  daĢları,6  əhəng  xammalı,10  qum  çınqıl,  4 

tikinti  qumu,1  perlit,8  pemza  vulkan  külü,16  yeralti  Ģirin  su  və  11  minearal  su 

yatağı  aĢkarlanmıĢdır.  Bu  yataqlarda  tonlarla  faydalı  qazıntı  ehtiyyatları  var  idi. 

(Mənbə:21.səh163)  Buradakı  xammalın  müasir  bazar  qiymətləri  ilə  dəyəri 

trilyonlarla  ABġ  dolarına  Mədəniyyət  sahəsi  üzrə  dəyən  ziyan-  Xocavən,  Füzuli, 

Cəbrayıl  və  Ağdam  rayonları  üzrə  bu  sahədə  dəyən  zərərin  miqdarı  350 910 855 

AZN  dir.  (Mənbə:Azərbaycan  Respublikası  ərazilərinin  Ermənistsn    silahlı 

qüvvələrinin  iĢğalı  nəticəsində  itki  və  təlafatların  qiymətləndirilməsi  üzrə  iĢçi 

qrupunun hesabatı) 

Erməni  iĢğalı  zamanı  zərər  görən  sənaye  sektoru  əsasən  mədənçilik,  toxuculuq, 

dəri sənayesi və qida məhsulları  sənayesidir. Cədvəl 2.2.3 Erməni işğalı altındakı ərazilərdə sənaye sektoru haqqında 

faktlar 

Sənaye sahələri 

Yanvar 2014 

Mədən sənayesi o cümlədən: 

2 055 339 $ 

Dəmir  filizi 

1 971 601 $ 

Digər  mədənlər 

87 737 $ 

Emal  sənayesi o cümlədən: 

2 928 883 $ 

Qida sənayesi 

1 917 718 $ 

Ġçki sənayesi 

397 087 $ 

Toxuculuq sənayesi 

3 640 $ 

Xəz emalı və rənglənməsi 

41 747 $ 43 

 

Dəri  ayaqqabı istehsalı 151 456 $ 

Taxta emalı 

108 495 $ 

NəĢriyyat,poliqrafiya 

21 359 $ 

Plastmas emalı 

13 834 $ 

Qeyri-metal  faydalı  qazıntıların 

istehsalı 

155 825 $ 

Hazır 

metal 


məhsullarının 

istehsalı 

41 019 $ 

Xırda cihazların istehsalı 

2 912 $ 

Elektrik 

avadanlıqlarının 

istehsalı 

30 339 $ 

Tibbi avadanlıqların  istehsalı 

2 912 $ 

Mebel avadanlıqları  istehsalı 

40 533 $ 

Cəmi: 

313 332 097 $ 

(Mənbə:21.səh147) 

2006  cı  ildən  baĢlayaraq  ermənilər  tərəfindən  mütəmadi  olaraq  törədilən  yanğınlar 

nəticəsində  100  min  hektara  qədər  münbit  torpaqlarımız  məhv edilmiĢdir.  Halbuki 

Bu  torpaqlada  əhalinin  həyat  keyfiyyətini  yaxĢılaĢdıran  əkinçilik,  heyvandarlıqla 

məĢğul  oluna  bilərdi.  Bu  da  əhaliin  həyat  səviyyəsini  və  keyfiyətini  yüksəltməyə 

imkan  verərdi.   

Cədvəl 2.2.4 Erməni işğal tərəfindən yandırılmş ərazilər və bunun nəicəsində 

vurulan zərər 

İllər  

üzrə 

Yandırılmış 

sahə (ha-la) 

Ziyanın 

miqdarı 

(manatla) 

Keçən 

dövr 

(il) 

Zərərin  yekun 

miqdarı 

(manatla)  

2006 


63,414 

159,531,661 

1,276,253,288 2007 

31,097 


15,179,397 

106,255,779 
44 

 

2008 13,924 

342,616 


2,055,696 

2009 

250 


348,130 

1,740,650 2010 

1,503 


1,703,907 

6,815,628 2011 

330 


408,784 

1,226,352 Cəmi:  110,518 

177,514,495 

  

1,394,347,393 

(Mənbə:21.səh-201) 

Erməni  təcavüzkarlarının  təcavüzü  nəticəsində  Dağlıq  Qarabağ  və  ərtafdakı 

bölgələrin  dövlət  əmlaklarına  və  inzibati  yaĢayıĢ  mərkəzləri  üzrə  mülki  əhaliyə 

vurulan 


zərərin 

qiymətləndirilməsindən 

əldə 

olunan 


rəqəm 

manatın 


devalvasiyasından  əvəl  aparıklan  hesablamalara  görə,  74  813  466  895  Azərbaycan 

manatı  yaxud  95  376  678  856  ABġ  dollarıdır  (1  dollar  0,7844  manat  hesabı 

ilə.).Ġnzibati  ərazilər  üzrə  zərər  və  itkilərin  ilkin  miqdarı  isə  aĢağıdakı  cədvəldə 

göstərilib.  (Mənbə:21.səh138) Cədvəl 22.5. İnzibati ərazilər üzrə zərər və itkilərin ilkin miqdarı 

Rayonlar  Ümumi 

zərər 

və itkilər 

Əhaliyə 

dəymiş  

maddi zərər 

Dövlətə 

dəymiş 

zərər 

mln. 

AZN ilə 

mln. 

ABŞ  dol- 

ları ilə 

mln. 

AZN ilə 

mln. 

ABŞ 

dolları 

ilə 

mln. 

AZN ilə 

mln. 

ABŞ  dol- 

ları ilə 

Xocalı 


 

 

64339600 82023967  17051400  21738 144  47288200  60,292,455 

 

 Xocavənd 

1636102 


976 

2 085 801 

856 

87873431  112038 625 

1548229 


545 

1  973  992 

669 
Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə