Azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİYüklə 1,26 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə25/27
tarix17.11.2018
ölçüsü1,26 Mb.
#80462
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

71 

 

"Azərbaycan  Respublikasında  texniki  peĢə  təhsilinin  inkiĢafı üzrə Dövlət Proqramı (2007-2012-ci  illər)"nı  böyük  əhəmiyyəti  vardır.  Bu  proqrmın    əsas  məqsədi  ölkə 

iqtisadiyyatının  inkiĢaf  tələblərinə  uyğun  peĢə-ixtisas  kadrlarına  yaranan  tələbatın 

ödənilməsi,  habelə  əhalinin  müasir  peĢə  təhsili  almaq  imkanlarının  təmin  edilməsi 

üçün  iqtisadi  və  sosial  baxımdan  səmərəli  texniki  peĢə  təhsili  sisteminin 

formalaĢdırılması  idi.  Dövlət  Proqramının  həyata  keçrilməsi  ilə    peĢə  təhsili 

sahəsində müəyyən  ciddi dəyiĢikliklər  həyata  keçrildi.   

Belə  ki,  dövlət proqramı çərçivəsində bu sahədə müəyyən dirçəliĢ baĢ verdi. 

Qəbul  planında  dövlət  sifariĢli  yerlər  17  minə  çatdırıldı.  20-yə  yaxın  peĢə  təhsili 

müəssisəsi  əsaslı  təmir  edildi,  bəzi  regionlarda  hətta  yeni  peĢə  məktəbləri 

istifadəyə  verildi.  Tədris  proqramları  təzələndi  və  müəllim  hazırlığını  həyata 

keçirən  idarəetmə  modelinin  təkmilləĢdirilməsi  istiqamətində  iĢlər  aparıldı. 

PeĢə  məktəblərinin  maddi-texniki  bazasını  gücləndirmək  icün  bu  sahəyə 

ayrılan  maliyyə  vəsaitlərində  müəyyən  artım  baĢ  verib.  Belə  ki,    əgər  əgər  2005-ci 

ildə  peĢə  təhsilinə  7  miyon,  2007-ci  ildə  16.4  milyon  manat  vəsait  ayrılmıĢdırsa, 

2012-ci  ildə bu rəqəm 30.6 milyon  manata  qədər artıb.   

Bundan  əlavə,  Dövlət  Proqramının  icrası  ilə  əlaqədar  6,408  milyon  manat 

məbləğində  vəsait  ayrılıb.  Bu  müddət  ərzində  beynəlxalq  təĢkilatların  maliyyə 

dəstəyi  ilə  bir  sıra  layihələr  həyata  keçirilib.  Bu  layihələrin  ümumi  dəyəri  4  milyon 

avroya  yaxındır.  Bu  vəsaitlərin  böyük  hissəsi  məsləhət  xidmətlərin  həyata 

keçirilməsinə,  tədris  səfərlərinin  təĢkilinə,  müxtəlif  dərslik  və  dərs  vəsaitlərinin 

hazırlanmasına  və  s.  sərf  edilib.  Bununla  yanaĢı,  həmin  layihələr  çərçivəsində  bir 

sıra peĢə təhsili müəssisələrinin  maddi-texniki  bazası möhkəmləndirilib. 

Bununla  yanaĢı  bir  təhsil  alana  çəkilən  xərc  də  artıb.  Belə  ki,  əgər  2005-ci 

ildə  bir  təhsil  alana  328  manat,  2006-cı  ildə  457  manat,  2007-ci  ildə  740  manat, 

2008-ci  ildə  903  manat  xərclənirdisə  2009-cu  ildə  bu  rəqəm  1108,    2012-ci  ildə 

1200 manata  manata qədər artıb.  

Dövlət  Proqramının  həyata  keçrilməsi  nəticəsində  həm  peĢə məktəblərinin, həm də 

orda təhsil alanların  sayı artıb. 
72 

 

Cədvəl 3.1.11. İlk peşə-ixtisas təhsil müəssisələri (ilin əvvəlinə) 

 

2007 

2008 

2009 

2010 

2011 

2012 

2013 

2014 

2015 

2016 

Göstərici 

 

  

 

  

 

  

 

İlk peşə-ixtisas 

təhsili 

müəssisələrinin 

sayı (ədəd) 

107.0  107.0  108.0  108.0  109.0  108.0  108.0  112.0  113.0  112.0 İlk 

peşə-ixtisas 

təhsili 

müəssisələrində 

şagirdlərin 

sayı (nəfər) 

23813.0 24455.0 25184.0 25562.0 27330.0 28993.0 30664.0 29234.0 24482.0 23814.0 İlk 

peşə-ixtisas 

təhsil  müəssisələrinə 

qəbul  (nəfər) 

14590.0 14718.0 13761.0 13497.0 15743.0 16511.0 18394.0 16066.0 15354.0 15856.0 İlk 

peşə-ixtisas 

təhsil  müəssisələrini 

bitirmiş  şagirdlərin 

sayı (nəfər) 

11860.0 13156.0 11927.0 12485.0 13011.0 13789.0 15246.0 16708.0 15222.0 15135.0 İlk 

peşə-ixtisas 

təhsil  müəssisələrin-

də 

müəllimlərin 

sayı (nəfər) 

1971.0  2051.0  2163.0  1996.0  1969.0  1874.0  1794.0  1804.0  1683.0  1733.0 Mənbə : statistika.gov.az 

Ölkəmizdə  ali  təhsil  müəssisələrində  balonya  sisteminə  keçid  həyata  keçirilmiĢdir. 

YaxĢı  təhsil  verə  bilməyən  universitetlər  ləğv  olunub,  əlavə  vəsait  aparan  ,  ayrı 

səkildə  fəaliyyəti  mənasız  olan  bölmələr,  kafedralar  birləĢdirilib,  yeni  ixtisaslar 

proqramlara  əlavə  olunub.  Bağlanan  universitetlərin  olmasına  baxmayaraq  isə 

alitəhsil  alan  tələblərin  sayı  ildən  ilə  artır.  Bu  əhalnin  həyat  keyfiyyətini  artıran 

amillərdəndir.  PeĢəkar  kadrların  hətta  bütün  əhalinin  təhsilinin  yüksək  olması 

onların,  gələcəkdə  məĢğulluğunun  artmasına  hətta  gözəl  karyera  yaradılmasına 
73 

 

kömək  ola  bilər.  PeĢəkar  kadrların  təhsil  səviyyəsi  dedikdə  ancaq  fəhlə  kadrları deyil,  həm  də  ali  təhsilli,  diplomlu  mühəndis-texniki,  mütəxəssisləri  nəzərdən 

keçirmək  lazımdır.  Müəssisələr  üçün  diplomlu mütəxəssis kadrları dövlət və qeyri-

dövlət  ali  və  orta  ixtisas  məktəblərində,  kollektivlərdə,  universitetlərdə  və 

Akademiyalarda  hazırlanır..  Diplomlu  mütəxəssius  kadrların  hazırlığının 

dinamikası  aĢağıdakı cədvəldə verilir: 

Cədvəl 3.1. 12. Dövlət və özəl ali təhsil müəssisələrində təhsil alanların sayı 

Göstərici 

1995 

2000 

2005 

2010 

2015 

2016 

Ali təhsil müəssisələrin sayı (ədəd) 

46.0 


47.0 

47.0 


51.0 

54.0 


51.0 

Ali  təhsil  müəssisələrdə  tələbələrin 

sayı (nəfər) 

98812.0  119683.0  129948.0  140241.0  161234.0 

163779.0

 

Ali  təhsil  müəssisələrə  qəbul  olan tələbələrin sayı (nəfər) 

19238.0  26403.0 

28747.0 

29904.0 


33645.0 

36126.0


 

Ali 

təhsil 

müəssisələrini  bitirmiş 

mütəxəssislərin sayı (nəfər) 

17436.0  24488.0 

32508.0 

31071.0 


33705.0 

36951.0


 

Ali 

təhsil 

müəssisələrini  bitirmiş 

mütəxəssislərin 

ümumi 

sayından 

bakalavr  diplomu  alanlar(nəfər) 

17436.0  22582.0 

28467.0 

28289.0 


28985.0 

31138.0


 

Ali 

təhsil 

müəssisələrini  bitirmiş 

mütəxəssislərin 

ümumi 

sayından 

magistr  diplomu  alanlar  (nəfər) 

0.0 


1906.0 

4041.0 


2782.0 

4720.0 


5813.0

 

Ali  təhsil  müəssisələrdə  professor-müəllim 

heyətinin 

sayı 

(əsas 

heyət) (nəfər) 

11611.0  13186.0 

14352.0 

14919.0 


14550.0 

14550.0 


 

Mənbə: statistika.gov.az

 

Cədvəl 3.1. 13.  Dövlət və qeyrii-dövlət orta ixtisas təhsil müəssisələrində təhsil 

alanların sayı 

 

1995/1996  2000/2001  2005/2006  2010/2011  2014/2015  2015/2016 Orta 

ixtisas 


təhsil 

müəssisələrinin  sayı 

89 

71 


60 

62 


61 

61 
Yüklə 1,26 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə