Azərbaycan döVLƏt neft və SƏnaye universitetiYüklə 3,74 Mb.

səhifə8/151
tarix07.04.2018
ölçüsü3,74 Mb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   151

26 

 

müəyyən fasiyalara aid olunması aşkar edilmişdir. Beləliklə, məruzədə Darvin küpəsi strukturu timsalında 

məhsuldar 

qat 

çöküntülərinin əmələgəlmə 

şəraitinin  

dəqiqləşdirilməsi  karotaj  fasiyaları  metodikasının  kompleks 

tətbiqinin effektivliyi göstərilmişdir.  

SU-NEFT VƏ QAZ-MAYE KONTAKTI  

ZONALARINDA FLÜIDIN PAYLANMA 

XARAKTERININ QGT MƏLUMATINA  

GÖRƏ TƏYINI 

 

Magistr:                                                   Elmi  rəhbər:  

Məmmədov Kamal Ehtibar oğlu           dos. N.V.Paşayev 

II kurs,


 

qr. А 1216  

Hazırda  su-neft  və  qaz-maye  kontaktı  zonalarında 

suyun,  neftin  və  qazın  paylanma  xarakterinin  öyrənilməsinə 

böyük  diqqət  verilir.  Bu  məsələnin  həlli  əsasən  süxur 

nümunələrində 

sudoyumluluğun 

təyini 

bazasında aparıldığından  süxur  nümuləri  kolleksiyasının  bəsitliyindən 

dərinliyə  bağlantı  aşağı  səviyyədə  olur.  İkinci  yanaşma  isə 

nümunələrin  analizinə  əsaslanır  ki,  burada  təmiz  su  aynasının 

səviyyəsinin müəyyən edilməsinə ehtiyac yaranır. 

Digər  tərəfdən  kollektorların  sudoyumluluq  əmsalının 

qiymətləndirilməsində 

layların 

xüsusi 


müqavimətinin 

qiymətindən istifadə edilir. 

Tədqiqat  işində  yatağın  keçid  zonasında  neft-qaz  və 

suyun  paylanmasının  karotaj  məlumatlarına  görə  təyini 

məsələsi  nəzərdən  keçirilir,  keçid  zonasının  hündürlüyü  üzrə 

bircinsli  layda  xüsusi  müqavimətin  xətti  dəyişməsi  hipotezi 

konkret geoloji şərait üçün araşdırılır. 

Keçid zonasında su aynasının vəziyyəti məlum olduqda 

K

su

 əmsalı aşağıdakı qaydada qiymətləndirilə bilər: -su  aynasından  bircinsli  layın  ortasına  qədər  olan  h  məsafəsi 


27 

 

təyin edilir. -P=h/A  düsturundan  təzyiqin  qiyməti  hesablanır  (burada  A-

vuruğu  eksperimental  yolla  təyin  edilir  və  təxminən  12,5-ə 

bərabər qəbul edilir) 

-növbəti mərhələdə 

K

su

=a(P +δ)-b

 

düsturundan sudoyumluluq qiymətləndirilir. burada δ=0,01 atm, a=68,36, b=0,103 

Beləliklə  aparılmış  təhlillər  və  ümumiləşdirilmələrdən 

aşağıdakı nəticələr alınmışdır: 

-keçid zonasında K

su

 əmsalının tam paylanmasının təyini üçün QGT məlumatlarından istifadə etmək məqsədə uyğundur. 

-keçid  zonasında  xüsusi  müqavimətin  qiyməti  həmişə  xətti 

olmur, 

-xüsusi  müqavimət  əksər  hallarda  qeyri  xətti  dəyişir,  bəzi hallarda monoton olmur. 

 

ABŞERON YARIMADASININ NEFTLİ-QAZLI SAHƏLƏRİNDƏN BİRİNDƏ STRATİQRAFİK VƏ 

TEKTONİK EKRANLAŞDIRILMIŞ TİPLİ TƏLƏLƏRİN 

SEYSMİK KƏŞFİYYATLA ÖYRƏNİLMƏSİ  

 

Magistr:                                            Elmi rəhbər: 

Qənizadə Qəni Telman oğlu      Akademik  P.Z.Məmmədov 

I kurs, qrup A1227 (157.3) 

 

Bu  yataq  1948-ci  ildə  açılmış  və  1950-ci  ildən istismardadır. Əsas istismar obyektləri Məhsuldar Qatın (MQ) 

Qala  laydəsətəsindəki  Qala  1,  Qala  2,  Qala  3  horizontlarıdır. 

Son  zamanlar  dördüncü  horizont  aşkar  edilmiş  və  Qala 

laydəsətəsinə  aid  edilmişdir.  Göründüyü  kimi  bu  yatağı  əsas 

neftli-qazlı horizontları erkən Pliosen yaşlı Məhsuldar Qatın alt 

şöbəsi olan Qala laydəsətəsində cəmlənmişdir. Bununla yanaşı 

axır vaxtlar burada gözlənilən qalınlığı çox da böyük olmayan  28 

 

Miosen  çöküntüləri  də  mütəxəsislərin  diqqətini  özünə  cəlb etməkdədir.  Bu  tədqiqat  sahəsində  alınmış  seymik  məlumatlar 


29 

 

Rusiyanın  Tümen  şəhərində  emal  olunmuşdur.  Rəqəmsal emalla alınmış 3D seysmik kubları və onların zaman kəsilişləri 

və 


digər 

yeni 


məlumatlar 

ADNSU-nin 

“Geofizika” 

kafedrasında yenidən interpretasiya olunmuş və bir sıra maraqlı 

nəticələr alınmışdır. 

Qala  ləydəstəsinin  dabanı  yaxınlığında  atribut  analizlə 

“yataq” tipli seysmik yazı anomaliyası xəritələndirilmişdir. Bu 

anomaliya  SH-Qala-4  və      SH-IV  horizontları  arasında  zaman 

qalınlıqlarının artması ilə səciyyələnir.

  

Xəritələndirilmiş  SH-VI  və  SH-V  horizontlarının terrigen  kollektorlarının  inkişafı  ehtimal  edilən  tədqiqat 

sahənin müəyyən parçaları, şübhəsiz ki, neftli-qazlılıq cəhətdən 

perspektivlidilər,  lakin  onlara  ayrıca  tədqiqat  obyektləri  kimi 

baxmaq  düzgün  olmaz  və  güman  edirik  ki,  digər,  daha 

perspektiv,  artıq  sübut  edilmiş  ehtiyatlara  malik  obyektlərə 

axtarış və kəşfiyyat işləri qoyulduqda bu obyektlərə də neft-qaz 

perspektivli obyektlər kimi diqqət yetirilə bilər. 

 

MÜASİR İNDUKSİYA KAROTAJ CİHAZLARININ FƏRQİ VƏ ÜSTÜNLÜKLƏRİ 

 

Magistr:                                               Elmi  rəhbər:  

Muradov Qalib Ramiz oğlu                prof. V.M.Seyidov 

II kurs,


 

qr. А 1216  

 

Layın  XEM-i  əsas  fiziki  xassəsi    olub,  interpretatorlar tərəfindən  neft  və  qaz  quyularının  qiymətləndirilməsi  üçün 

istifadə  edilir.  O  quyuya  kabel  vasitəsi  ilə  aşağı  salınmış 

karotaj  cihazı  ilə  ölçülən  ilk  parametrdir.  Bu  cihazları 

təkmilləşdirən  zaman  layların  XEM-ni  müəyyən  etmək  üçün 

induksiya  karotajı  standart  üsula  çevrilmişdir.  Lakin  ölçülərin 

dəqiqliyi  XEM-in  yüksək  qiymətlərində,  həmçinin  maili 

quyularda  və  bucaq  altında  yatan  məhsuldar  laylarda  ölçmə 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   151


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə