Azərbaycan döVLƏt qt sad un vers tet


Azərbaycan Respublikasının tYüklə 2,8 Kb.

səhifə20/35
tarix14.09.2018
ölçüsü2,8 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   35

 
61
Azərbaycan Respublikasının tədiyyə balansı,  
tədiyyə balansının göstəriciləri mln. ABŞ dolları ilə  
 
Göstəricilər 2008-ci ilin II rübü 2009-cu ilin II rübü 
Cari hesab 6029 2686  
Xarici ticarət balansı 8202 3805 
Xidmətlər balansı -591 -321 
Gəlirlər -1847 -947 
Cari transfertlər 265 160 
Kapital və maliyyənin hərəkəti hesabı -1283 -978 
Ehtiyat aktivlərin dəyişməsi -4289 -1560 
 
Cari  ilin  ikinci  rübü  ərzində  tədiyyə  balansının  ümumi 
saldosu 1.7 mlrd. ABŞ dolları olmuşdur. Müqayisə üçün göstə-
rək  ki,  ötən  ilin  müvafiq  dövründə  tədiyyə  balansının  ümumi 
saldosu 4.7 mlrd. ABŞ dolları təşkil etmişdi. Tədiyyə balansın-
da  mənfi  saldo  kapital  və  maliyyənin  hərəkəti  hesabında  olan 
mənfi saldo hesabına  yaranmışdır. Tədiyyə balansının cari he-
sabında qeydə alınan profisit ötən ilin müvafiq dövrünə nisbə-
tən  2.2  dəfə  azalaraq  2.7  mlrd.  ABŞ  dolları  təşkil  etmişdir. 
2010-cu ilin II rübündə xarici ticarət balansında 3.8 mlrd. ABŞ 
dolları həcmində müsbət saldo olmuşdur ki, bu da ötən ilin mü-
vafiq  dövrünə  nisbətən  2.2  dəfə  azdır.  Xarici  ticarət  balansın-
dakı müsbət saldonun ötən ilin müvafiq dövrünə nisbətən azal-
ması  dünya  bazarında  neftin  qiymətinin  aşağı  düşməsi  və  bu-
nunla da neft  gəlirlərinin azalması ilə əlaqədar olmuşdu. Ötən 
ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 2010-cu ilin II rübündə xid-
mətlər balansı 1.8 dəfə, gəlirlər balansı 2.0 dəfə, cari transfert-
lər  balansı  isə  1.7  dəfə  azalmışdır.  Tədiyyə  balansında  mənfi 
saldonun  yaranmasının  əsas  mənbəyi  olan  kapital  və  maliy-
yənin  hərəkəti  hesabında  isə  mənfi  saldo  ötən  ilin  müvafiq 
dövrünə nisbətən 1.3 dəfə azalmışdır.  


 
60
17.01.2011 The State Statistical Committee of the 
 
Subsidiyalar 
stehsal

-87.5 
-93.7 
-17.9 
-11.2 
-14.8 
-14.6 
-32.3 
-27.3 
-27.6 
-40.5 
-52.7 
-190.6 
O cümlədən: 
Məhsullara 
-87.5 
-93.7 
-117.9 
-11.2 
-14.8 
-14.6 
-32.3 
-27.3 
-27.6 
-40.5 
-52.7 
-190.6 
Digər 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
dxala 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ümumi 
mənfəət 
2269.0 
2608.0 
2799.6 
3365.7 
3791.3 
4267.5 
4911.8 
5683.5 
8658.4 
14364.1 
22000.1 
31485.4 
ÜDM bazar 
qiymətlərində 
3158.3 
3440.6 
3775.1 
4718.1 
5315.6 
6062.5 
7146.5 
8530.2 
12522.5 
18746.2 
28360.5 
40137.2 
Qalan 
dünyadan 
alınmış 
ə
məkhaqqı 
1) 


157.1 
170.7 
177.7 
185.5 
188.7 
195.8 
254.3 
264.8 
278.7 
286.0 
Qalan 
dünyaya 
verilmiş 
ə
məkhaqqı 
-15.2 
-23.4 
-23.7 
-42.4 
-44.0 
-37.8 
-52.6 
-105.7 
-106.2 
-111.5 
-112.5 
-138.3 
Mülkiyyətdən 
alınmış 
gəlirlər 
18.7 
52.4 
62.3 
95.4 
68.3 
36.1 
49.9 
39.9 
65.1 
135.9 
219.2 
404.9 
Mülkiyyətdən 
verilmiş 
gəlirlər 
-10.8 
-17.3 
-41.8 
-308.3 
-336.8 
-372.4 
-433.3 
-634.7 
-1641.5 
-2533.4 
-4530.2 
-4677.2 
lkin 
gəlirlərin 
qalığı 
3151.0 
3452.3 
3929.0 
4633.5 
5180.8 
5873.9 
6899.2 
8025.5 
11094.2 
16502.0 
24215.7 
36012.5 
Alınmış cari 
transferlər 
94.5 
141.8 
574.6 
644.5 
657.1 
736.3 
741.2 
779.9 
1156.2 
1202.5 
1503.6 
1715.1 


 
61
Verilmiş cari 
transferlər 
-55.7 
-82.5 
-67.2 
-97.9 
-137.2 
-153.5 
-89.4 
-72.8 
-134.6 
-162.6 
-264.6 
-369.4 
Sərəncamda 
qalan ümumi 
gəlir 
3189.8 
3511.6 
4436.4 
5180.1 
5700.7 
6456.7 
7551.0 
8732.6 
12115.8 
17541.9 
25454.7 
37358.3 
Ə
sas 
fondların 
istehlakı 
444.4 
575.8 
587.8 
590.0 
655.9 
768.0 
785.9 
910.7 
1244.3 
1515.7 
1730.6 
2219.6 
Sərəncamda 
qalan xalis 
gəlir 
2745.4 
2935.8 
384836 
4590.1 
5044.8 
5688.7 
6765.1 
7821.9 
10871.5 
1626.2 
23724.1 
35138.7 
 
1) Nağd pul şəklində daxil olan transferlər nəzərə alınmaqla 
 
Kollektiv istehlak 
201.8 
258.9 
279.2 
280.4 
291.7 
414 
449.2 
549.8 
648.1 
869.4 
1556.1 
2033.2 
Ev təsərrüfatlarına 
xidmət edən qeyri-
kommersiya 
təşkilatları 
42.9 
50.4 
56.6 
66.1 
69.1 
73.1 
55.6 
63.2 
64.1 
82.4 
98.2 
133.9 
Ümumi yığım 
1081.3 
1148 
1000.2 
975.4 
1099.1 
2096.2 
3799.8 
4946.7 
5201.2 
5597.5 
6104.6 
7503.1 
Ə
sas fondların 
ümumi yığımı 
1168.3 
1221.9 
1076.3 
1091.6 
1216.3 
2066.1 
3779.1 
4922.8 
5172.9 
5567.8 
6069 
7457 
Maddi dövriyyə 
vəsaitlərinin 
dəyişməsi (+,-) 
-87 
-73.9 
-76.1 
-116.2 
-117.2 
30.1 
20.7 
23.9 
28.3 
29.7 
35.6 
46.1 
Xalis ixrac
 
-758.3 
1095.1 
-524.2 
84.6 
222.3 
-441.4 
1682.2 
2041.2 
1257.3 
5201.3 
11235.3 
16981.8 
xrac 
917 
781 
1055.9 
1895.3 
2205.9 
2592.8 
3002 
4161.8 
7881.8 
12467 
19321.7 
26400.7 
dxal (-) 
1675.3 
1876.1 
1580.1 
1810.7 
1983.6 
3034.2 
4684.2 
6203 
6624.5 
72.65.7 
8086.4 
9418.9 
Statistik fərq  
85.1 
113.6 
-150.9 
-95.7 

-157.6 
-142 
-236.6 
-515.7 
-608.9 
-1191.9 
-1177.5 
ÜDM 
3158.3 
3440.6 
3775.1 
4718.1 
5315.6 
6062.5 
7146.5 
8530.2 
12522.5 
18746.2 
28360.5 
40137.2 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   35


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə