Azərbaycan döVLƏT ĠQTĠsad unġversġtetġ «magġstr hazirliği məRKƏZĠ» Əlyazması hüququndaYüklə 0,66 Mb.

səhifə12/28
tarix14.09.2018
ölçüsü0,66 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   28

 

36 


Pensiyaya çıxmağa hazırlaşan 

(55 və daha artıq yaşlt) şəxslər 

Bu adamların müəyyən kapital yığımı var, onlar həmin 

kapitalı qoruyub saxlamağı və həqiqi sabit gəliri təmin 

etməyə çalışırlar. 

Cədvəl 1.2. 

Bank satış bazarları və bank sahələri 

Bank satıĢ 

bazarları 

Bank sahəfəri 

Bank yarımsahələri 

Kredit xidmətləri  Kreditvermə 

Kommersiya kreditlərinin verilməsi 

bazarı    

 

İstehlak kreditlərinin verilməsi  

Dolayı kreditvermə 

Lizinq biznesi 

 

 Faktorinq biznesi 

 

 Forfeytinq biznesi 

 

 Uçot-veksel biznesi 

 

 Zəmanət biznesi 

Investisiya 

Əmanət işi 

Tələb edilənə qədər əmanətlər 

xidmətləri 

 

Qənaət əmanətləri Bazarı 

 

Müddətli depozitlər  

İnvestisiya vasitəçiliyi 

Fond bazarında investisiya vasitəçiliyi 

 

 Qiymətli metallar və bədii dəyərlər 

 

 bazarında investisiya vasitəçiliyi 

 

 Daşınmaz əmlak bazarında investisiya 

 

 vasitəçiliyi 

 

 Dilinq biznesi 

Hesablaşma- 

Hesablaşma-kassa 

kassa xidrnətləri xidməti 

 

Bazarı Plastik kartlartn 

Kredit kartları 

 

buraxılması və onlara Debet kartları 

 

xidmət  

 

Valyuta xidməti  

Trast xidmətləri 

Etimadlı idarəetmə 

Əmlakın etimadlı idarə edilməsi 

bazarı 

 

İdarəetmə xidməti  

Agent xidməti 

Emissiya vasitəçiliyi 

 

 Depozitar və transfer-agent xidmətləri 

Məsləhət 

Məsləhət və 

Auditorxidməti 

xidmətləri 

informasiya xidmətləri 

Hüquq məsləhətləri 

bazarı 


 

İdarəetmə və maliyyə məsələlərinə dair 

 

 

məsləhətlər  

 

İnformasiya xidmətləri  

 

Təhsil xidmətləri Sair bazarlar 

Sərvətlərin 

 

 

saxlanması, mühafizə  

 

edilməsi və daşınması  

 

Sığorta  

 

Reklam işi  

 

Notarial xidmət  

 

Bank texnologiya-  

 

larının işlənib  

 

hazırlanması  


 

37 


 

 

Cədvəl 1.3. Müəssisələrin bank bazarının ticarət dövriyyəsinin həcminə və fəaliyyət 

növlərinə görə seqmentlərə bölünməsi 

(Qərb ölkələrinin nümunəsində) 

MüĢtəri qrupu 

Səciyyəvi cəhətləri 

Xırda firmalar 

Maliyyə imkanları məhdud olan ailə müəssisələri. İnzibati aparatın 

olmaması, planlaşdırmanın minimum həcmdə olması. Fəaliyyət 

sahəsi ərazi etibarilə məhduddur. Kommersiya uğuru 1-2 nəfərin 

siyasəti ilə bağlıdır. Maliyyə ekspertizası bankın və diplomlu 

mühasiblərin məsləhətləri ilə məhdudlaşır. 

 

Orta firmalar:    

 xidmətlər sahəsi 

  pərakəndə ticarət 

  emal sənayesi 

İşçilərin sayının çox olması. Əməliyyatlan genişiəndirmək üçün 

uzunmüddətli maliyyələşdirmə mənbələrinə ehtiyac olması. 

İşçilərİn sayının çox olması. Mühasibat və hesabdarlıq işlərinin, 

eləcə də nağd pul ilə bağlı əməüyyatların həcminin çox olması. 

Maliyyələşdirmə ilə bağlı problemlər. Binalara ehtiyac olması. 

İri firmalаr: 

   xidmətlər sahəsi və 

pərakəndə ticarət 

  

 emal sənayesi  

 

  

kənd təsərrüfatı 

 

 

Genişlənməyə və bazarı ə!ə keçirməyə oriyentasiya. Çoxsaylı satış və inzibati nəzarət işçiləri oian geniş filiallar şəbəkəsi. 

 

Binalar və avadanlıq üçün əsas!ı vəsait qoyuluşuna ciddi tələbat olması. Yeni məhsulları tətbiq etmək cəhdi elmi tədqiqat işlərİ 

apanlmasını zəruri edir. Daim, xüsusən xarici ölkələrdə yeni 

bazarlarfəth etməyə cəhd göstərilir. 

 

İstehsalın yüksək dərəcədə ixtisaslaşması. Nağd pul ilə bağlı mövsümi problemlər, kapitalın səmərəsinin nisbətən aşağı 

olmas 


 

 

 Bank rəqabəti 

 

Sahədaxili rəqabət Sahələrarası rəqabət 

Predmet rəqabəti 

Növ rəqabəti 

Kapital axını 

Funksional 

rəqabət 


 


 

38 


Şəkil 2.1. Subyektlərin sahə mənsubiyyətindən asılı olaraq

 

rəqabətin növləri  

 

Bank rəqabəti 

 

Qiymət rəqabəti 

Qiymətlə bağlı olmayan rəqabət

 

Qiymətlərin açıq dəyişdirilməsi

 

Qiymətlərin gizii dəyişdirilməsi

 

Keyfiyyətin yaxşılaş-dırılması

 

Əmtəənin diferensi-asiyası

 

 Şəkil 2.2. İstifadə edilən metodlardan asılı olaraq 

rəqabətin növləri

 

 

  

Bank rəqabəti

 

 

Mükəmməl rəqabət 

Qeyri-mükəmməl rəqabət

 

Predmet rəqabəti 

Növ rəqabəti

 

Kapital axını 

Funksional 

rəqabət

 

 Şəkil 2.3. Bazarın inhisarlaşma dərəcəsindən asılı olaraq

 

rəqabətin növləri 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


: application -> uploads -> 2016
2016 -> Ali məktəb psixologiyası
2016 -> Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti Magistratura Mərkəzi Hacıyev Tural Eldar oğlu
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2016 -> Magistratura məRKƏZİ
2016 -> İxtisas: 5301. 01 Daxili fiskal siyasət və dövlət maliyyəsi İqtisad elmləri üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi almaq üçün təqdim edilmiş dissertasiya
2016 -> Bilet 1 Davranış iqtisadiyyatı Süni intellektin yaranmasının başlanğıc mərhələsi İnformasiya, verilən, məlumat, bilik Verilənlər bazasının modelləri Bioloji neyron İqtisadi informasiyanın layihələndirmə mərhələləri Genetik alqoritmlər Bilet
2016 -> Dərs vəsaiti kimi tövsiyyə edilmişdir. B a k I 1


Dostları ilə paylaş:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   28


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə