Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi a. Bakixanov adina tariX İnstitutuYüklə 4,04 Mb.

səhifə160/189
tarix24.12.2017
ölçüsü4,04 Mb.
1   ...   156   157   158   159   160   161   162   163   ...   189

1864, 20 noyabr - Məhkəmə islahatı 

1864 -  Şuşada şair Mirzə Rəhim Fəna tərəfindən ―Məclisi-üns‖ təşkil edilmişdi 

1865 -  Bakıda 4 sinifli ali məktəb Azərbaycanda ilk gimnaziya üçün əsas oldu 

1865, 25 avqust - 

―Simens  qardaşları  və  Kº‖şirkəti  tərəfindən  Gədəbəydə 

iri misəritmə zavodunun tikilməsinin başa çatdırılması 

1866-1932 -  Cəlil Məmmədquluzadənin yaşadığı illər 

1867, 9 dekabr - ―Qafqaz  və  Cənubi  Qafqaz  diyarının  idarəsinin  dəyişdirilməsi 

haqqında‖ fərman 1868 -  Mərkəzi  Gəncə  (Yelizavetpol)  olmaqla  Yelizavetpol  quberniyasının 

yaranması 1869 -  Kimyəvi rəng – alizarinin ixtirası 

1869 -  S.Ə.Şirvani tərəfindən Şamaxıda yeni tipli məktəblərdən biri açılmışdır 

1802-1870  -  Məhəmmədəli Kazımbəyin yaşadığı illər 

1870, 8 noyabr  - Yeni ―Əsasnamə‖nin qüvvəyə minməsi 

1870  -  Yelizavetpol  qəzasında  şərab  istehsalı  ilə  məşğul  olan  nisbətən  iri 

kapitalist müəssisəsinin meydana gəlməsi 1870, 14 may  -  Aqrar islahatı 

1872, 17 fevral

  - 

―Qafqaz və Cənubi Qafqazın iltizamda olan xəzsinə neft 

mənbələrinin  müzakirə  yolu  ilə  xüsusi  şəxslərə  verilməsi  haqqında  qaydalar‖ın 

təsdiq olunması 1872,  may  -  Şimali  Azərbaycanda fəhləölərin  ―Simens şirkəti‖  mədənlərində və 

misəritmə zavodunda ilk etiraz çıxışı 1872, 16 iyun  -  Şəhər Əsasnaməsinin təsdiq olunması 

1872, avqust  -  Bakı xəzinə palatasının təsisi 

1872  -  Neft sənayesində iltizam sisitemi ləğv olundu. 

1873, 23 mart  -    Bakıda  M.F.Axundovun  ―Lənkəran  xanının  vəziri‖      pyesinin 

tamaşasının göstərilməsi 1873  -  Neft quyuları içərisində ―Xələfi‖ adı ilə məşğul olan sahə hər gündə ən azı 

100 min pud neft vermişdi. 1874  -   Ərəş qəzasının təşkili 

1874, 28 fevral  -  Bakıda fəaliyyətə başlayan Bakı kredit  cəmiyyəti        ilk bank 

müəssisəsi olmaqla Şimali Azərbaycanda kapitalist kredit sisteminin  yaranmasının 

əsasını qoydu 

1874  -  Bakıda ilk qadın gimnaziyasının fəaliyyətə başlaması 

1875 

-   Ordubadda iki ipəksarıma fabrikinin işə düşməsi 

1875, 22 iyul  - Azərbaycanda ―Əkinçi‖ adlı ilk qəzeti nəşr edilmişdir. 

1876  -  Nuxada H.Dadaşova məxsus ilk tütün fabriki təsis edilmişdi. 

1877, 1 sentyabr - Aksizin toplanması ləğv edilmişdi 

1878  -  İlk neft kəmərinin çəkilişi 

1879  -  Bakıda S.M.Şibayev tərəfindən  ilk kimya zavodunun təsisi 

1879  -  ―Nobel qardaşları‖ firması tərəfindən ilk dəmir yolunun çəkilməsi XIX əsrin 70-ci illəri - Neft və onun məhsullarının daşımaqla məşğul olan ayrıca 

cəmiyyətlər  yaranması:  ―Qafqaz  və  Merkuri‖,  ―Lebed‖,  ―Drujina‖,  ―Bakı  neft 

cəmiyyəti‖ 

1880  -  Dərbəndli Mirzə Heydər Vəzirovun vəfatı 

1880, yanvar  -  Bakı rayonunda dəmir yolunun fəaliyyətə başlanması 

1880  -  ―Kəşkül‖ adlı qəzet nəşr olunmağa başladı 

1880-1881  - Bakı fəhlələrinin tətilləri və çıxışları 

1880, 1 may  - 

Xaricilərin  Bakı  rayonunda  neft  mədənlərinə  buraxılması 

haqqında qərar 

1881  -  Gəncə və Şuşa şəhər məktəblərinin əsasında real məktəbi təşkil edildi 

1881, aprel - Bakıda neft fəhlələrinin içərisində geniş həyəcanlar baş verdi 

1881-1882    -  Qərbi  Avropada  baş  vermiş  böhranın  təsiri  altında  Rusiyada  ağır 

böhran, onun ardınca davam edən depressiya başlandı 1882  -  Məxfi polis nəzarəti haqqında ―Əsasnamə‖ 

1882  -  Ordubadda ―Əxtər‖ (―Ulduzlar‖) məktəbi açıldı 

1882 -  A.O.Çernyayevskinin tərtib etdiyi ―Vətən dili‖ dərsliyinin çap olunması 

1882  -   Zaqatalada birinci peşə məktəbi təşkil olundu. 

1883, may - Tiflis və Bakı arasında dəmir          yolu fəaliyyətə başladı 

1883, iyul - 

Cəbrayıl  və  Cavanşir  qəzalarının  təşkili  Bakı  mədənlərində  79 

firma fəaliyyət göstərir 

1886 -  Məxfi polis nəzarəti haqqında ―Əsasnamə‖nin Cənubi Qafqazda tətbiqi 

1888, 10 may -  ―Cənubi Qafqaz quberniyasında qəza polisinin yenidən qurulması 

haqqında‖ fərman 1888 - Bakıda fəhlə dərnəyi yaradılmışdı 

XIX əsrin 80-cı illəri -  Azərbaycanda tütün fabrikləri yaranmağa başlandı 

XIX əsrin 80-cı illəri -  Azərbaycanda ipəkçiliyin inkişafı xeyli sürətləndi 

XIX əsrin 80-90-cı illər - Azərbaycanda pambıqçılığın coşqun inkişafı 

XIX əsrin 80-90-cı illəri - 

Şimali  Azərbaycanda  xalçaçılığın  coşqun 

inkişafı 

1889-1893  - 

İngilis  təbəəsi  A.Ukqardtın  və  onun  həmvətənlisi  İ.Blissin 

Ucarda,  Yelizavetpolda  və  Kürdəmirdə  biyan  kökü  emal  edən  zavodları 

tikdirmələri 1891, dekabr - Bakı fəhlələrinin çıxışı (beş min nəfər iştirak etmişdi) 

1890, 3 dekabr  - Cənubi Qafqaz torpaqlarının sudan istifadə üçün ―Sudan istifadə 

haqqında Əsasnamə‖nin qəbul edilməsi 1894  -  Rusiyada ilk neft ixracedici sindikat 

1894  -   ―Bakının neft-zavod sahibləri ittifaqı‖nın yaranması 

1894      -      Bakıda  B.M.mahmudbəyov,  S.Qəniyev  və  Ə.Cəfərzadənin  yaxından 

iştirakı ilə N.Nərimanov tərəfindən ilk rus-Azərbaycan qiraətxanası təşkil edildi 1895-1898  - 

Bakı rayonunun neft sənayesində 6 ingilis və bir sıra digər xarici 

kompaniyalar kök saldı 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   156   157   158   159   160   161   162   163   ...   189


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə