Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi a. Bakixanov adina tariX İnstitutuYüklə 4,04 Mb.

səhifə161/189
tarix24.12.2017
ölçüsü4,04 Mb.
1   ...   157   158   159   160   161   162   163   164   ...   189

XIX əsrin 90-cı illəri  -  Şimali Azərbaycanda xalçaçılığın geniş inkişafı 

1896  -  Bakı-Batum neft kəməri tikintisinin başlanması 

1896  -  Mərdəkanda  Azərbaycanın  ilk  xüsusi  bağçılıq  məktəbi  açıldı.  Məktəb 

H.Z.Tağıyev tərəfindən təşkil olunmuşdu 1896-1897  - 

Bakıda ilk sosial-demokrat dərnəklər yaradılmışdır 1897  -  Bibiheybət,  Qaraşəhər  və  Ramanada  Bakı  neft  sənayeçiləri  qurultayının 

məktəbləri fəaliyyət göstərməyə başladı 1897 -  Bakının  ən  iri  firmalarından  biri  ―H.Z.Tağıyev‖  firması  bir  qrup  ingilisə: 

Q.Qladstana, D.Kitona, C.Mira və b. satıldı 1897  -  Balaxanı-Sabunçu polismeysterliyinin təsis edilməsi 

1898  Bakı neft hasilatına görə ABŞ-ı ötdü 

XIX  əsrin90-cı  illərinin  sonu  -  Metal emalı  sənayesində 52-yə qədər  mexaniki 

zavod və emalatxana işləyirdi 1899  -  ―Simens-Qalake‖  səhmdar  cəmiyyəti  və  neft  sənayeçiləri  birlikdə 

―Elektriçeskaya sila‖ səhmdar cəmiyyətini təsis etdilər 1898  -  Quba bağçılıq məktəbinin fəaliyyətə başlanması 

1899  -  Yelizavetpol  quberniyasında  ―Tovuz‖  tikinti  materialları  və  sement 

istehsalı səhmdar cəmiyyəti təsis olundu 1900  -   Bakı-Dərbənd dəmir yolu çəkilmişdir 

1900,  yayında  -  Yelizavetpolda  (Gəncədə)  sosial-demokratik  dərnək  təşkil 

edilmişdi 1900, noyabr  -  Bakı ilə Petrovsk arasında dəmir yolunun istismarı başlandı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


MƏNBƏLƏR 

 

I FƏSİL  

1.

 М.А.Игамбердыев.  Иран  в  международных  отношениях  в  первой 

трети XIX века. Самарканд. 1961, стр. 63-65. 

2.

 

Хаджи  Мурад  Ибрагимбейли.  Россия  и  Азербайджан  в  первой трети XIX века. Москва, 1969, стр. 49. 

3.

 QAKA, I cild, sənəd653. 

4.

 Н.Дубровин. Закавказье от 1803 по 1806 г. СПб., 1866, стр. 485. 

5.

 QAKA, II cild, II hissə, səh. 691. 

6.

 В.И.Иваненко.  Гражданское управление  в  Закавказье. Тифлис, 1911, 

стр. 45. 

7.

 

QAKA, II hissə, səh. 589-590. 8.

 

A.Bakıxanov. Gülüstani-İrəm. В., 1951, səh. 158. 

9.

 

QAKA, II hissə, səh. 568-569. 10.

 

Утверждение Русского владычества на Кавказе. Т. I, стр. 232. 11.

 

Mirzə Camal Qarabaği. Qarabağ tarixi. Bakı, 1959, səh. 96. 

12.

 

QAKA, III cild, sənəd 531, 534. 13.

 

Утверждение Русского владычества на Кавказе. Т. I, стр. 258. 14.

 

Mirzə Adıgözəlbəy. Qarabağnamə, səh. 103-110. 

15.

 

QAKA, III cild, sənəd 838. 16.

 

QAKA, IV cild, sənəd 1084. 17.

 

В.Бобровский.  История  13-го  Лейб-Гренадского  полка.  Ч.  III, 

СПб., 1893, стр. 274. 

18.


 

MDHTA, f. VUA, iş 4258, v. 300-316. 

19.

 

V.Bobrovskiy. Göstərilən əsəri, səh. 273-274. 20.

 

QAKA, V cild, sənəd 850. 21.

 

Azərbaycan tarixi, II cild, 1962, səh. 19. 22.

 

М.Г.Игамбердиев.  Иран  в  системе  международных  отношений  в 

первой трети XIX века. Автореф. дисс. канд. ист. наук. Б., 1957, стр. 41. 

23.


 

QAKA, IV cild, II hissə, səh. 125-126. 

24.  И.П.Петрушевский.  Джаро-Белоканские  вольные  общества  в 

первой трети XIX в. 1934, стр. 96. 

25.

 

Кавказский сборник. Т. 25, стр. 99. 26.

 

Yenə orada, səh. 42. 27.

 

QAKA, VI cild, 11 hissə, sənəd 633. 28.

 

Н.Ф.Дубровин.  История  войн  и  владычества  русских  на  Кавказе. 

Т. VI, СПб., 1888, стр. 655. 

29.


 

Утверждение русского владычества на Кавказе. Т. IV, ч. I, стр. 117. 

30.

 

Rusiya. MDHTA, f. VUA, iş 894, v. 5. 
31.

 

Yenə orada, v. 15. 32.

 

Утверждение русского владычества на Кавказе. Т. IV, ч. I, стр. 152. 33.Rusiya 

MDHTA, 


f. 

VUA, 


iş 

4290, 


v. 

93-94. 


34 QAKA, VI cild, II hissə, səh. 373-374. 

35.


 

Rusiya MDHTA, f. VUA iş 4292, v. 2-3. 

36.

 

Mirzə Adıgözəlbəy. Qarabağnamə, səh. 121. 37.

 

QAKA, VI cild, II hissə, səh. 382. 38.

 

Mirzə Adıgözəlbəy. Qarabağnamə, səh. 122. 

39.

 

Rusiya MDHTA, f. VUA, iş 4292, v. 93. 40.

 

QAKA, VTI cild, sənəd 515. 41.

 

Rusiya MDHTA, f. VUA, iş 4329, v. 280. 42.

 

QAKA, VII cild, iş 526, səh. 569. 43.

 

Кавказский сборник. Т. I, стр. 35-36. 44.

 

В.Потто. Кавказская война..., II изд. СПб., 1888, стр. 531. 

45.

 

С.С.Татищев. Внешняя политика Николая I. Ч. II, СПб., 1887, стр. 23. 

46.


 

Yenə orada, səh. 137. 

47.

 

Rusiya MDHTA, f. VUA, iş 4644, v. 60-69. 48.

 

Утверждение русского владычества на Кавказе. Т. IV, Ч. II, стр. 168. 49.

 

Наел Murad İbrahimbəyli. Göstərilən əsəri, səh. 239-240. 

50.

 

Yenə orada, səh. 230.  

II FƏSĠL 

 

1.

 А.В.Фадеев. Россия и Кавказ в первой трети XIX в., стр. 349-350. 

2.

 И.К.Епихолопов. Грибоедов и Восток. Ереван, 1954, стр. 146. 

3.

 Русские писатели о Грузии, Т. I. Тб., 1948, стр. 485. 

4.

 QAKA, VIII cild, səh. 140. 

5.

 QAKA, VII cild, səh. 107. 

6.SSRİ MDTA, f. 18, siyahı 2, iş 2235, v. 168-175. 

7.

 

QAKA, VIII cild, səh. 107. 8.

 

Горный журнал, № 1, 1851, стр. 108-113; № 4, 1853, стр. 121-122. 9.

 

"Коммерческая газета", 1833, № 107. 10.

 

Yenə orada. 11.

 

Gürcüstan MDTA. f. 4, iş 211, v. 314. 12.

 

Газ. "Кавказ", 1854, № 77. 13.

 

М.Н.Рожкова.  Экономическая  политика  царского  правительства 

на  Среднем Востоке  во второй четверти  XIX  века  и русская буржуазия.  М.- 

Л., 1949, стр. 129. 

14.

 

А.С.Сумбатзаде. Сельское хозяйство Азербайджана в XIX веке, Б., 1958. 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   157   158   159   160   161   162   163   164   ...   189


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə