Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi a. Bakixanov adina tariX İnstitutuYüklə 4,04 Mb.

səhifə162/189
tarix24.12.2017
ölçüsü4,04 Mb.
1   ...   158   159   160   161   162   163   164   165   ...   189

15.

 

Газ. "Кавказ", 1963, № 11. 16.

 

QAKA, X cild. Vorontsovun 1849-1951-ci illər hesabatı. 17.

 

Ə.S.Sumbatzadə. Göstərilən əsəri, səh. 99, 103. 

18.

 

А.С.Сумбатзаде. Промышленность Азербайджана в XIX веке. Б., 1964, стр. 278. 

19.


 

Ю.А.Гагемейстер. Закавказские очерки. Ч. III, СПб., 1845, стр. 41. 

20.


 

Ə.S.Sumbatzadə. Göstərilən əsəri, səh. 243-244. 

21.


 

Yenə orada, səh. 218, 221. 

22.

 

Ə.S.Sumbatzadə. Göstərilən əsəri, səh. 325-326. 23.

 

Ə.S.Sumbatzadə. Göstərilən əsəri, səh. 25. 

24.

 

П.В.Гугушвили. Развитие промышленности в Грузии и Закавказье в XIX-XX вв. Т. I, Тбилиси, 1957, стр. 146. 

25.


 

Ə.S.Sumbatzadə . Göstərilən əsəri, səh. 27. 

26.


 

Н.Н.Шавров.  Кустарные  шелковые  промыслы  Кавказа.  //  Труды 

Кавказской  шелководственной  станции.  Т.  XII,  вып.  III.  Тбилиси,  1902,  стр. 

13. 

27.


 

Обозрение Российских владений за Кавказом. Т. II, СПб, 1836, 

стр. 390-391. 

28.


 

Ə.S.Sumbatzadə. Göstərilən əsəri, səh. 94. 

29.


 

Yeno orada. 

30.

 

П.Г.Рыдзюнский.  Мелкая  промышленность  (Ремесло  и  мелкото-варное  производство).  Очерки  экономической  истории  России  первой 

половины XIX века. М., 1959, стр. 105. 

31.

 

М.А.Адонц.  Характерные  черты  и  особенности  генезиса  капита-лизма в Закавказье. Тезисы докладов и научных сообщений. Б., 1969, стр. 7. 

32.


 

М.К.Рожкова.  Экономическая  политика  царского  правительства 

на Среднем Востоке во второй четверти XIX в. и русская буржуазия, 

стр. 144. 

33.


 

Л.Е.Шепелев. Акционерные компании России, Л., 1973, стр. 32. 

34.


 

Ə.S.Sumbatzadə. Göstərilən əsəri, səh. 390. 

35.


 

L.E.Şepelev. Göstərilən əsəri, səh. 32. 

36.


 

Ə.S.Sumbatzadə və başqaları. Azərbaycanın Rusiya ilə birləşdirilməsi 

və 


onun 

mütərəqqi 

iqtisadi 

və 


mədəni 

nəticələri, 

səh. 

63- 


Обозрение российских владении за Кавказом, Т. IV, стр. 69. 

37.


 

Р.Дж.СулеПланов.  Торговые  Азербайджана  с  центральной  Рос-

сией в первой половине XIX в., avtoref. kand. diss., Баку, 1975, стр. 26. 

38.

 

R.C.Süleymanov. Göstərilən əsəri, səh. 26-27. 39.

 

Yenə orada, səh. 32. 40.

 

M.Ə.Musayev. XIX əsrdo Bakı şəhərinin ticarəti. В., 1962, səh. 50. 

41.

 

Yenə orada, səh. 38. 42.

 

Rusiya MDTA, fond 1268, siyahı 1, iş 650, v. 63. 
43.

 

M.Ə.Musayev. XIX əsrdə Bakı şəhərinin ticarəti, səh. 84-86. 

44.

 

Yenə orada, səh. 88. 45.

 

R.C.Süleymanov. Göstərilən avtoreferatı, səh. 36. 

46.

 

"Коммерческая газета", 1830, № 76. 47.

 

Кавказский календарь на 1852 г., стр. 434. 48.

 

Yenə orada, səh. 428. 49.

 

"Kavkaz" qəzeti, 1850, № 23. 50.

 

Rusiya MDTA, fond 1268, siyahı 1, iş 650, v. 18-19. 51.

 

R.C.Süleymanov. Göstərilən avtoreferatı, səh. 34, 47. 

52.

 

M.Ə.Musayev. XIX əsrdə Bakı şəhərinin ticarəti, səh. 42-48. 53.

 

R.C.Süleymanov. Göstərilən avtoreferatı, səh. 36. 

54.

 

Yenə orada, səh. 43-44. 55.

 

Кавказский календарь на 1849 г., стр. 68. 56.

 

R.C.Süleymanov. Göstərilen avtoreferatı, soh. 50. 

57.

 

M.Ə.Musayev. XIX əsrdə Bakı şəhərinin ticarəti, səh. 49. 58.

 

Rusiya MDTA, fond 19, siyahı 3, iş 698, v. 438,441,447, 735,794, 823. 59.

 

M.Ə.Musayev. XIX əsrdə Bakı şəhərinin ticarəti, səh. 61-62, 74-75. 

60.Г.А.Дадашев. 

О  феодально-крепостнических  актах  в  по 

реформенном  Азербайджане.  //  Труды  Института  истории  партии  при 

ЦК КП Азербайджана. Б., 1957, стр. 121. 

61.

 

М.М.Эфендиев.  Формы  феодальной  земельной  собственности  в Азербайджане в первой половине XIX в., стр. 15. 

62.


 

И.П.Петрушевский. Очерки по истории феодальных отношений в 

Азербайджане. Л., 1949, стр. 228. 

63.

 

И.М.Гасанов. Частновладельческие крестьяне в Азербайджане в I половине XIX века. Б., 1957, стр. 28. 

64.И.М.Гасанов  и  М.М.Эфендиев.  История  крестьянства  Азербай-

джана в I половине XIX в. Azərb. ЕА Tarix İnstitutunun elmi arxivi, inv. 6522, v. 

242 

65.


 

Gürcüstan MDTA, f. 4, siyahı 2, iş 73, v. 35. 

66.

 

И.М.Гасанов.  Из  истории  феодальных  отношений  в  Азербай-джане. // Tarix və Fəlsəfə İnstitutunun əsərləri. IX cild, səh. 46. 

67.


 

M.H.Кунаев.  Поземельное  устройство  государственных  крестьян, 

водворенных  на  владельческих  земльях  в  Закавказских  губерниях.  //  Свод 

материалов  по  изучению  экономического  быта  государственных  крестьян 

Закавказского края. Т. I, Ч. II, 1887, стр. 54-55. 

68.

 

И.М.Гасанов. Частновладельческое крестьянство в Азербайджане в I половине XIX века. Б., 1957, стр. 84. 

69.


 

Yenə orada, səh. 85-87. 

70.

 

Yenə orada, səh. 88. 71.

 

Yenə orada, seh. 98-100. 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   158   159   160   161   162   163   164   165   ...   189


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə