Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi a. Bakixanov adina tariX İnstitutuYüklə 4,04 Mb.

səhifə165/189
tarix24.12.2017
ölçüsü4,04 Mb.
1   ...   161   162   163   164   165   166   167   168   ...   189

15.

 

Yenə orada, səh. 421-423. 16.

 

Кавказский календарь на 1879 год. Отд. II, стр. 393. 17.

 

Ə.S.Sumbatzada. Göstərilən əsəri, səh. 330. 

18.

 

Yenə orada. 19.

 

Обзор  производительных  сил  наместничества  Кавказского  на 1881 год, стр. 78. 

20.


 

Gürcüstan MDTA, f. 12, s. 1, iş 2374, v. 130-131. 

21.

 

А.С.Сумбатзаде.  Сельское  хозяйство  Азербайджана  в  XIX  веке. Баку, 1958, стр. 185. 

22.


 

Ə.S.Sumbatzadə. Göstərilən əsəri, səh. 197. 

23.


 

Записки КОСХ, 1875. № 3, отд. 4, стр. 7-8. 

24.

 

Кавказский календарь на 1879 г., отд. II, стр. 314-315. 25.

 

А.А.Умаев. Проникновение капитализма в сельское хозяйство Азер-

байджана (1883-1914 гг.). Авторефер. дис. канд. ист. наук. Б., 1965, стр. 17. 

26.


 

Gürcüstan MDTA, f. 12, s. 1, iş 1551, v. 4-44; iş 2638, v. 5-84. 

27.

 

В.И.Гревский,  Г.Шарер.  Краткий  очерк  садоводства.  КОСХ,  № 12. Тифлис, 1885, стр. 818-819. 

28.


 

Ə.S.Sumbatzadə. Göstərilən əsəri, səh. 243. 

29.


 

Gürcüstan MDTA, f. 5, iş 1444, v. 18; iş 2376, v. 4-10; iş 2534, v. 1-73. 

30.

 

Azərbaycan tarixi, II c, səh. 170. 31.

 

Rusiya DTA, f. 1268, iş 372, v. 18; iş 393, v. 14; iş 376, v. 15. 32.

 

Gürcüstan MDTA, f. 241, səh. 3, iş 109, v. 8-9. 33.

 

Сборник сведений о Кавказе, ч. III. Тифлис, 1875, стр. 320. 34.

 

А.С.Сумбатзаде.  Сельское  хозяйство  Азербайджана  в  XIX  веке, 

стр. 304. 

35.


 

Yenə orada, səh. 150. 

36.

 

Azərb. MDTA, f. 283, s. 1, iş 9, v. 14. 37.

 

Ə.S.Sumbatzadə. Göstərilən əsəri, səh. 151. 

38.

 

Gürcüstan MDTA, f. 466, s. 3, iş 264. 39.

 

Отчет по главному управлению  наместника  Кавказского за 1842-1862 г. Тифлис, 1873, стр. 3. 

40.Колониальная  политика  российского  царизма  в  Закавказье  в 

XIX в., ч. II, стр. 230. 

41.


 

Отчет по главному управлению наместника Кавказского за 1862-

1872 гг., стр. 3-4. 

42.


 

Yenə orada. 

43.

 

Gürcüstan MDTA, f. 416, s. 3, iş 1004; v. 999; Колониальная поли-тика российского царизма в Азербайджане в XIX веке, ч. II, стр. 230. 

44.


 

Gürcüstan MDTA, f. 416, s. 3, iş 290, v. 2. 

45.

 

Yenə orada. 46.

 

Yenə orada, v. 3. 
47.

 

Отчет по главному управлению наместника  Кавказского за 1862-1872 гг., стр. 28-29. 

48.


 

Yenə orada. 

49.

 

С.Л.Авалиаии. Крестьянский вопрос в Закавказье, ч. III, с. 64. 50.1870-ci  il  "Əsasnaməsi"nin  II  bölmosinin  ("Pay  torpaqlanndan 

imtina haqqında") 57-70-ci maddələri. 

51.

 

Г.А.Дадашев.  О  феодально-крепостнических  остатках  в  поре-форменном  Азербайджане.  //  Труды  Азерб.  филиала  НМЛ  при  ЦК  КПСС, 

XX, стр. 129. 

52.

 

H.Ə.Dadaşov. Göstərilən məqaləsi, səh. 129. 53.

 

СМИЭБГКЗК, ч. 1, ч. 2. Тифлис, 1887, стр. 52.  

Вопросы  истории  сельского  хозяйства,  крестьянства  и  рево 

люционного движения в России. М., 1961, стр. 239. 

55.


 

Отчет  по  главному  управлению  наместника  Кавказского  за  1862-

1872 г., стр. 30. 

56.


 

СЗРИ, 1889, ч. IX, стр. 435. 

57.

 

СМИЭБГКЗК, ч. 1, ч. 2, стр. 69. 58.

 

Судебные уставы, рассуждения, на коих они основаны. СПб., 1886. 59.

 

ПСЗ, собрание 2-ое, ч. XII, стр. 43880. 60.

 

ПСЗ, собрание 2-ое, ч. XII, стр. 45260. 61.

 

Gürcüstan MDTA, f. 12, s. 2, iş 2294, v. 9. 62.

 

Yenə orada, f. 7, s. 1, iş 1001, v. 3. 63.

 

Yenə orada, f. 5, s. 1, iş 2579, v. 54. 64.

 

ПСЗ, собрание 2-ое, ч. XII, сч. 8708. 65.

 

Azərb. MDTA, f. 50, s. 1, iş 17, v. 88. 66.

 

Rusiya DTA, f. 1268, s. 20, iş 151, v. 8. 67.

 

Отчет  по  главному  управлению  наместника  Кавказского  за  1862-1872 г., стр. 47. 

68.


 

ПСЗ, собрание 2-е, ч. XII, стр. 45260. 

69.Россия.  Государственный  совет.  Деятельность  Россовета  за 

время  царствования  государя  императора  Александра  Александровича. 

1 марта 1881-20 октября 1894 г. СПб., 1900, стр. 136. 

70.


 

Gürcüstan MDTA, f. 12, s. 1, iş 2575, v. 2. 

71.

 

ПСЗ, собрание 2-е, т. 34, очд. И, сч. 35191. 72.

 

Gürcüstan MDTA, f. 231, s. 1, iş 8a, v. 15-16. 73.

 

Г.Г.Евангулов. Местная реформа на Кавказе. СПб., 1914, с. 18 

74.

 

Елизаветпольская  губерния.  Свод  статистических  данных.  Пос-ледний раздел. Тифлис, 1888, стр. 1. 

75.


 

Yenə orada. 

76.

 

Yenə orada. 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   161   162   163   164   165   166   167   168   ...   189


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə