Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi a. Bakixanov adina tariX İnstitutuYüklə 4,04 Mb.

səhifə167/189
tarix24.12.2017
ölçüsü4,04 Mb.
1   ...   163   164   165   166   167   168   169   170   ...   189

байджане. // "Изв. АН Азерб. ССР". Серия экономики, 1966, №2, стр. 71- 

42.

 

А.С.Сумбатзаде.  Социально-экономические  предпосылки  победы 

советской власти в Азербайджане. М., 1972, стр. 47. 

43.

 

А.С.Сумбатзаде.  Промышленность Азербайджана  в  XIX в. Баку, 1964, стр. 254-255; Rusiya MDTA, f. 37, siyahı 65, iş 1730, v. 88. 

44.А.С.Сумбатзаде. 

Социально-экономические 

предпосылки 

победы советской власти в Азербайджане, стр. 50. 

45.


 

Yenə orada, səh. 47. 

46.

 

Yenə orada, səh. 261. 47'. Л.С. Сумбатзаде. Промышленность Азербайджана в XIX в., стр. 360. 

48.


 

Г.Д.Амиркулиев.  Из  истории  возникновения  и  развития  электро-

литических методов производства меди и других металлов в Азербайджане в 

XIX в. // "Уч. Записки ЛГУ", серия химических наук, 1967, № 3, стр. 96. 

49.


 

Azərb.  MDTA,  f.  92,  siyahı  1,  iş  306,  v.  9;  Rusiya  MDTA,  f.  37, 

siyahı 44, iş 2006, v. 1. 

50.Общий  обзор  главных  отраслей  горнозаводской  промыш 

ленности. СПб., 1915, стр. 155. 

51.А.С.Сумбатзаде. Промышленность Азербайджана в XIX в., стр. 262. 

52.M.Ə.İsmayılov.  XIX  əsrin  sonu  -  XX  əsrin  əvvəllərində  Rusiya 

iqtisadiyyatının  Azərbaycan  təsərrüfatının  inkişafına  təsiri  //  "Azərbaycanın 

Rusiya  ilə  birləşdirilməsi  və  onun  mütərəqqi  iqtisadi  və  mədəni  nəticələri" 

kitabında. Bakı, 1956, səh. 187. 

53.А.С.Сумбатзаде. 

Социально-экономические 

предпосылки 

победы Советской власти в Азербайджане, стр. 43. 

54.Л.С.Сумбатзаде. Промышленность Азербайджана в ХГХ в., стр. 250. 

55.


 

Q.D.Əmirquliyev. Göstərilən əsəri, səh. 95 

56.


 

А.С.Сумбатзаде.  Промышленность  Азербайджана  в  XIX  в.,  стр. 

273. 


57.

 

Н.А.Ахмедов,  ВМ.Ширалиев.  Строительная  индустрия.  //  В  кн.: 

"Расцвет экономики Азербайджанской ССР", стр. 167. 

58.


 

А.С.Сумбатзаде. Промышленность Азербайджана в XIX в., стр. 197. 

59.


 

Azərbaycan tarixi, II cild. Bakı, 1964, səh. 245. 

60.

 

Rusiya MDTA, f. 330, siyahı 2, iş 260, v. 6. 61.

 

Azərb. MDTA, f. 92, siyahı 3, iş 771, v. 51, 79, 81. 62.

 

В.П:Литвшюв-Фелинский.  Шелковая  промышленность  России. 

М., 1902, стр. 42. 

63.


 

T.Vəliyev. Azərbaycan ipək emalı sənayesində kapitalizmin inkişafı. // 

Azorb. SSR EA Xəbərləri. İqtisadiyyat seriyası, 1971, № 1, səh. 31. 

64.

 

M.Ə.İsmayılov.  XIX  əsrin  sonu  -  XX  əsrin  əvvəllərində  Rusiya iqtisadiyyatının Azərbaycan təsərrüfatının inkişafına təsiri, səh. 197. 

65.

 

А. С Сумбатзаде. Промышленность Азербайджана XIX в., стр. 375. 


66.

 

Л.М.Алиева.  Рабочие  текстильщики  Баку  в  начале  XX  в.,  Баку, 

1969, стр. 20. 

67.


 

Н.Бабушкин,  М.П.Борзенко.  Осетровые  рыбы  Каспия.  М.,  1951, 

стр. 5. 


68.

 

Обзор  рыбного  дела  в  водах  Восточного  Закавказья.  //  Отчет управления  рыбными  промыслами  в  водах  Восточного  Закавказья  за  1900 

г.Баку, 1902, стр. 41. 69.

 

А.С.Сумбатзаде. Промышленность Азербайджана в XIX в., стр. 298. 

70.


 

Yenə orada, səh. 307. 

71.

 

Yenə orada, səh. 218. 72.

 

Azərbaycan tarixi, II cild. Bakı, 1964, səh. 235. 73.

 

Экспортные товары Закавказья и условия их производства и добы-вания, т. I, Т., 1925, стр. 390. 

74.


 

Azərb. MDTA, f. 10, s. 2, iş 7, v. 1-120; iş 12, v. 1-220. 

75.

 

Rusiya MDTA, f. 1263, iş 16, v. 145. 76 С.И.Гулишамбаров. Историко-экономический обзор шелководства 

Закавказского края. СПб., 1893, стр. 336. 

77.Н.А.Абелов.  Экономический  быт  государственных  крестьян 

Геокчайского 

и 

Шемахинского уездов 

Бакинской 

губернии. 

// 


МИЭБГКЗК, т. VI, ч. 2, Тифлис, 1886, стр. 184. 

78.


 

Yeno orada. N.A.Abelov. Göstərilən əsəri, səh. 184. 

79.

 

S.İ.Qulişambarov. Göstərilən əsəri, səh. 331-332. 80.

 

К.Хатисов. Кустарные промыслы Закавказского края. // Отчеты и 

исследования по кустарной промышленности в России, т. II, СПб., 1894, стр. 

284. 


81.

 

А.С.Сумбатзаде. Промышленность Азербайджана в XIX в., Баку, 

1964, стр. 31. 

82.


 

Записки КОИРГО, т. XVIII, вып. I. Тифлис, 1886, стр. 18. 

83.

 

Ковровый  промысел  в  Кубинском  уезде  Бакинской  губернии.  // Вах: Ковровый промысел Кавказа, вып. I, Тифлис, 1902, стр. 4. 

84.


 

Yeno orada, səh. 61. 

85.

 

Ə.S.Sumbatzadə. Göstərilən əsəri, səh. 25. 86.

 

Ковровый промысел Кавказа, вып. I, стр. 34. 87.

 

"Kavkaz" qəzeti, 1882, №311. 88.

 

Ə.S.Sumbatzadə . Göstərilən əsəri, soh. 100. 

89.

 

Yenə orada, səh. 103. 90.

 

Yeno orada, səh. 144. 91.

 

K.Xatisov. Göstərilən əsəri, səh. 335. 

92.

 

Yenə orada, səh. 314. 93.

 

Yenə orada. 94.

 

Yenə orada, səh. 331. 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   163   164   165   166   167   168   169   170   ...   189


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə