Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi a. Bakixanov adina tariX İnstitutuYüklə 4,04 Mb.

səhifə168/189
tarix24.12.2017
ölçüsü4,04 Mb.
1   ...   164   165   166   167   168   169   170   171   ...   189

95.

 

N.A.Abelov. Göstərilən əsəri, səh. 181. 

96.

 

Yenə orada, səh. 181. 97.

 

Ə.S.Sumbatzadə. Göstərilən əsəri, səh. 48. 

98.

 

Статистический сборник Министерства путей сообщения, выи. 5, стр. 3, 4, 8. 

99.Yenə orada, V bur., səh. 21. 

100.

 

А.Аргутинский-Долгоруков. Göstərilən əsəri, səh. 56. 101.

 

Статистический сборник Министерства.., вып. 15, стр. 21. 102.

 

Rusiya MDTA, 219, siyahı 4, iş 7066, v. 2-3. 103.

 

С.М.Лисичкин.   Очерки   по   истории   развития   отечественной 

нефтяной  промышленности.  Дореволюционный  период.  М.-Л., 1954, 

стр. 320-323. 

104.Русский торговый флот. Список судов к 1 января 1901 г. СПб., 

1901, стр. 50-71,256-305. 

105.Обзор бакинской нефтяной промышленности за 1900 г. Б., 

1901, стр. 220-225. 

106.Rusiya MDTA, f. 95, siyahı 3, iş 18, v. 36. 

107.


 

Обзор бакинской губернии за 1899 г., Б., 1900, стр. 18. 

108.

 

Русский торговый флот..., стр. 3, 9, 10. 109.

 

Yenə orada, səh. 8. 110.

 

Yenə orada, səh. 50-75, 256-305. 111.

 

Д.С.Гусейнова.  Из истории  судоходства  на  реке Кура. //"Elm və 

həyat" jurnalı, № 5, 1973, səh. 9. 

112.П.Зубов.  Картина  Кавказского  края,  ч.  IV. Тифлис, 1885,  стр.  70. 

ИЗ. Rusiya MDTA, f. 1289, siyahı 2, iş 2110, v. 18-19; iş 1232, v. 37- 

38, 53-54. 

114.

 

Почтово-телеграфный журнал. СПб., 1902, № 8, стр. 681. 115.

 

Gürcüstan MDTA, f. 368, siyahı 1, iş 29, v. 107. 116.

 

Rusiya MDTA, f. 1289, siyahı 1, iş 2618, v. 15-19; iş 4076, v. 33. 117.

 

Yenə orada, iş 4441, v. 195. 118.

 

Azərb. MDTA, f. 262, siyahı 1, v. 28, iş 35; v. 18, iş 68; v. 1-5, iş 8; v. 131. 

119.


 

"Kavkaz" qəzeti, 1880, №279. 

120.

 

Почтово-телеграфный журнал, СПб., 1899, № 8, стр. 259,267; Rusiya MDTA, f. 1289, siyahı 2, iş 127, v. 8; iş 392, v. 19; iş 726, v. 7; iş 1093, v. 1. 

121.


 

Почтово-телеграфный журнал, 1899, № 8, стр. 266. 

122.

 

Yene orada. 123.

 

M.Ə.İsmayılov. XX əsrin əvvəlində Azərbaycanın kənd təsərrüfatı. 

В., 1960, səh. 32. 

Rusiya MDTA. Kit. fondu, 1 şöbə, siyahı 1, iş 25, 1893, v. 1-9. 
125. 

Свод   материалов   по   изучению    экономического   быта   

гос. крестьян Закавказья, т. IV, стр. 426. 

126.


 

Кавказ в сельскохозяйственном отношении в 1899 г. стр. 132,209 

127.

 

Ə.S.Sumbatzadə. Göstərilən əsəri, səh. 197. 128.

 

М.А.Исмаилов. Капитализм в сельском хозяйстве..., стр. 42. 

129.

 

"Kavkaz" qəzeti, № 301, 1893. 130.

 

Yenə orada. 131.

 

Е.И.Кондратенко.  Сборник  статистических  данных  о  землевла-

дении  и  способах  хозяйства  в  пяти  1уберниях  Закавказского  края.  Т.  1899, 

стр. 64, 80. 

132.

 

Ə.S.Sumbatzadə. Göstərilən əsəri, səh. 216-217. 133.

 

Gürcüstan MDTA, f. 243, siyahı 7, iş 156, v. 22-23. 134.

 

Кавказский капендарь на 1853 г. Отд. II, стр. 66. 135.

 

П.Г.Кондуралов.  Очерк  плодоводства  в  Геокчайском  уезде 

Бакинской губернии. // Сборник сведений по плодоводству в Закав. крае. Т., 

1899, стр. 31. 

136.

 

Кавказский календарь на 1897 г. Отд. V, стр. 72. 137.

 

"Kaspi" qəzeti, 1893, №104-105. 138. 

Положение 

и 

нужды 


сельскохозяйственной 

промышленности 

за 1898 г., СПб., 1902, стр. 137, 151. 

139.


 

"Кавказское сельское хозяйство", 1904, № 502, стр. 797-798. 

140.

 

Gürcüstan MDTA, f. 243, siyahı 7, iş 162, v. 74. 141.

 

Н.И.Шавров. Описание Кавказского шелководства. Т., 1891, стр. 

158; 229. 

142.


 

Кавказ в сельскохозяйственном отношении за 1899 г., стр. 132 

143.

 

Обзор Елизаветпольской губернии за 1897, стр. 15-16; Rusiyada MDTA, f. 128, siyahı 223, iş 68, v. 4. 

144.


 

Е.С.Каничер.  Опыт  экономического  исследования  Кавказской 

деревни, Т., 1900, стр. 2-3. 

145.

 

"Кавказское хозяйство", 1912, № 7. 146.

 

Краткий очерк экономики бр. Ферер... Т., 1901, стр. 30. 147.

 

А.А.Умаев.  Проникновение  капитала  в  сельское  хозяйство 

Азербайджана в 1883-1914 гг. Автореф. канд. дис... Б., 1963, стр. 15. 

148.


 

"Kaspi" qəzeti, 1896, № 70. 

149.

 

"Kavkaz" qəzeti, 1893, №301. 150.

 

Н.Таратынов.  Закавказское  хлопковое  дело  1892  г.  //  Труды 

КОСХ, № 34, Т., 1893, стр. 119. 

151.


 

Ə.Ə.Umayev. Göstərilən avtoreteratı, səh. 21. 

152.


 

Сборник  сведений  но  культуре  ценных  растений  па  Кавказе,  II 

в

ып., 1895, стр. 80-81. 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   164   165   166   167   168   169   170   171   ...   189


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə