Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi a. Bakixanov adina tariX İnstitutuYüklə 4,04 Mb.

səhifə189/189
tarix24.12.2017
ölçüsü4,04 Mb.
1   ...   181   182   183   184   185   186   187   188   189

402 

 

  

 

VII FƏSİL 

 

Əhalinin tərkibində sosial dəyişikliklər 

 

§ 1. Şimali Azərbaycanda burjuaziyanın təşəkkülü ....................... 316 § 2. Fəhlə sinfinin formalaşması ................................................... .321 

§ 3. Azərbaycan millətinin təşəkkülü ............................................ .331  

VIIIFƏSIL 

 

Sosial-siyasi vəziyyət 

və fəhlə hərəkatının başlanması 

 

§ 1. Fəhlələrin vəziyyəti ................................................................ 337 § 2. Fəhlə hərəkatının ilk addımları ............................................... 342 

 

IX FƏSİL 

 

Mədəniyyət 

 

§ 1. Maarifın vəziyyəti. Yeni məktəb uğrunda mübarizə. İlk mədəni-maarif müəssisələri    .................................................. 346 

§ 2. Mətbuat .................................................................................. 361 

§ 3. Elmin inkişafı. Azərbaycanda ictimai-siyasi fikir .................. 366 

§ 4. Bədii ədəbiyyat. Folklor   ....................................................... 380 

§ 5. İncəsənət. Teatr. Memarlıq  .................................................... 394 

 

Nəticə ............................................................................................ 411 

Xronoloji cədvəl ............................................................................ 419 

Mənbələr  ...................................................................................... 419 

Ədəbiyyat ...................................................................................... 456 

Xülasə (rus dilində) ....................................................................... 491 

 

  

 

 

 

 


403 

 

  

 

 

 

“ELM” REDAKSİYA-NƏŞRİYYAT 

VƏ POLİQRAFİYA MƏRKƏZİ 

 

Mərkəzin direktoru 

Şirindil ALIŞANLI 

 

Baş redaktor: 

Teymur KƏRİMLİ 

 

Kompüter tərtibçisi: Nasir ALIŞANLI 

 

  

 

  

 

  

Yığılmağa verilmişdir 29.03.2007. Çapa imzalanmışdır 25.09.2007. 

Formatı 60x90 

1/

16. Fiziki çap vərəqi 31,5+3 illüstr. Ofset çap üsulu. 

Tirajı 25000. Sifariş 204 

 

 

 DÜST 5773-90, DÜST 4.482-87 

 

  

 

 Kitab ―CBS-PP‖ MMC mətbəəsində çap olunmuşdur. 

Bakı, Şərifzadə küçəsi,3. 

 

 

 
404 

 

  

 

  

 

  

 

 

 

XƏRĠTƏLƏR 

ġƏKĠLLƏR 

 

 

  

 

 
405 

 

  

 

  


406 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 407 

 

  

 

  

 

 
408 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 409 

 

  

 

 
410 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 411 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 412 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 413 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
414 

 

  

 

  

 415 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
416 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
417 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 418 

 

  

 419 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 420 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
421 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


422 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 423 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
424 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
425 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
426 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 427 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 428 

 

  

 429 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 430 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
431 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 432 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
433 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 434 

 

  

 435 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


436 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  


437 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
438 

 

  

 

  

 

 
439 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 440 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
441 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
442 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
443 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
444 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
445 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
446 

 

  

 447 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
448 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
449 

 

  

 450 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 
451 

 

  

 

  

 

  

 Dostları ilə paylaş:
1   ...   181   182   183   184   185   186   187   188   189


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə