Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu dəDƏ qorqud elmi-ədəbi toplu


-ci ildə nəşr olunmuş nömrələrin mündəricatıYüklə 1,45 Mb.
səhifə64/67
tarix25.06.2018
ölçüsü1,45 Mb.
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   67

2012-ci ildə nəşr olunmuş nömrələrin mündəricatı

2012/I

Qorqudşünaslıq: axtarışlar, aşkarlamalar

Adil BAĞIROV. 

«DƏDƏ QORQUD KİTABI»NDA ƏYRƏK TOPONİMİ....3

«DƏDƏ QORQUD KİTABI»NDA ƏYRƏK TOPONİMİ....3

Elçin  ABBASOV. 

“DƏDƏ  QORQUD”DAN  “KOROĞLU”YA  QƏHRƏ

“DƏDƏ  QORQUD”DAN  “KOROĞLU”YA  QƏHRƏ

-

-

MANLIQ:  GÜCÜN  TƏSVİRİ  VƏ  YA  TƏSVİRİN  GÜCÜ  (Epos  poeti ka sı 

MANLIQ:  GÜCÜN  TƏSVİRİ  VƏ  YA  TƏSVİRİN  GÜCÜ  (Epos  poeti ka sı 

-

-

nın problemləri prof. K.Əliyevin tədqiqatında)..........................................8

nın problemləri prof. K.Əliyevin tədqiqatında)..........................................8

Folklorşünaslıq: problemlər, tədqiqlər

Füzuli  BAYAT. 

TÜRK  MİFOLOGİYASINDA  TANRIOĞLU  PARADİQ

TÜRK  MİFOLOGİYASINDA  TANRIOĞLU  PARADİQ

-

-

MASINDA DƏMİRÇİ KULTU..................................................................14

MASINDA DƏMİRÇİ KULTU..................................................................14

İslam SADIQ. 

ŞUMER VƏ TÜRK FOLKLORUNDA BUĞA OBRAZI......27

ŞUMER VƏ TÜRK FOLKLORUNDA BUĞA OBRAZI......27

Avtandil  AĞBABA

.  AĞBABA-ÇILDIR  AŞIQ  MÜHİTİNDƏ  USTAD-

.  AĞBABA-ÇILDIR  AŞIQ  MÜHİTİNDƏ  USTAD-

ŞAGIRD ƏN`ƏNƏSİ.................................................................................38

ŞAGIRD ƏN`ƏNƏSİ.................................................................................38

Səbinə İSAYEVA. 

AŞIQ ŞƏMŞİRİN TƏCNİS SƏNƏTKARLIĞI............48

AŞIQ ŞƏMŞİRİN TƏCNİS SƏNƏTKARLIĞI............48

Lalə  FƏRƏCOVA. 

ŞƏXSİ  ARXİVLƏRDƏ  BAYATI  XƏZİNƏSİ  (AMEA

ŞƏXSİ  ARXİVLƏRDƏ  BAYATI  XƏZİNƏSİ  (AMEA

Əlyazmalar İnstitutunun fondları əsasında).............................................59

Əlyazmalar İnstitutunun fondları əsasında).............................................59

Aynurə  SƏFƏROVA. 

MÜQƏDDƏS  OCAQLAR:  İNANCLAR  VƏ  RƏ VA 

MÜQƏDDƏS  OCAQLAR:  İNANCLAR  VƏ  RƏ VA 

-

-

YƏTLƏR 

YƏTLƏR 

(Neftçala-Salyan ərazisindən toplanmış folklor materialları əsa 

(Neftçala-Salyan ərazisindən toplanmış folklor materialları əsa 

-

-

sında) SACRED PLACES: BELİVES AND LEGENDS.............................70

sında) SACRED PLACES: BELİVES AND LEGENDS.............................70

Mətanət  ABBASOVA. 

LİRİK  MƏTNLƏRDƏ  “SAÇ”IN  MİFOPOETİK

LİRİK  MƏTNLƏRDƏ  “SAÇ”IN  MİFOPOETİK

SİMVOL KİMİ STRUKTUR-SEMANTIK XÜSUSİYYƏTLƏRİ.................82

SİMVOL KİMİ STRUKTUR-SEMANTIK XÜSUSİYYƏTLƏRİ.................82

Nigar HÜSEYNOVA. 

AŞIQ  MİSKİNLİ  VƏLİNİN  MƏCAZ  SƏNƏTKAR

AŞIQ  MİSKİNLİ  VƏLİNİN  MƏCAZ  SƏNƏTKAR

-

-

LIĞI................................................................................................ .........92

LIĞI................................................................................................ .........92

Etnik mədəniyyətimizdən

Ləman SÜLEYMANOVA. 

ŞƏKİDƏ NOVRUZ........................................105

ŞƏKİDƏ NOVRUZ........................................105

İlahə SALMANOVA. 

LƏNKƏRANIN QƏDİM TOY ADƏTLƏRİ...........113

LƏNKƏRANIN QƏDİM TOY ADƏTLƏRİ...........113

NEFTÇALA-SALYAN FOLKLORU

NEFTÇALA-SALYAN FOLKLORUAynurə SADIQQIZI.........................

126

126

Qardaş türk folkloru

ALTAY DASTANI «AĞ TAYÇI»

ALTAY DASTANI «AĞ TAYÇI». Qumru ŞƏHRİYAR................................

150

150

Rə`ylər

Tahir ORUCOV.

SƏMİMİYYƏT İŞIĞINDA.........................................165

SƏMİMİYYƏT İŞIĞINDA.........................................165

Adil  BAGHIROV

THE  TOPONYM  OF  AYRAK  IN  «DADA  GORGUD

THE  TOPONYM  OF  AYRAK  IN  «DADA  GORGUD

BOOK»............................................................................................... ........3

BOOK»............................................................................................... ........3

Elchin  ABBASOV.  THE  HEROISM  FROM  “DEDE  KORKUT”  TO

Elchin  ABBASOV.  THE  HEROISM  FROM  “DEDE  KORKUT”  TO

2012/

IV

178“KOROGLU”: THE İMAGE OF STRONG OR THE STRONG OF İMAGE

“KOROGLU”: THE İMAGE OF STRONG OR THE STRONG OF İMAGE

(The problems of epos poetics in the investigation of Prof. K.Aliyev).........8

(The problems of epos poetics in the investigation of Prof. K.Aliyev).........8

Fuzuli BAYAT. 

THE CULT OF SMITH IN THE PARADIGM OF TANRI 

THE CULT OF SMITH IN THE PARADIGM OF TANRI 

-

-

OGHLU (THE SON OF GOD) IN TURKIC MYTHOLOGY.

OGHLU (THE SON OF GOD) IN TURKIC MYTHOLOGY.

....................14

....................14

Islam  SADIG. 

BULL  CHARACTER  IN  SUMERIAN  AND  TURKISH

BULL  CHARACTER  IN  SUMERIAN  AND  TURKISH

FOLK-LORE........................................................................................... .27

FOLK-LORE........................................................................................... .27

Avtandil  AGBABA.

THE  MASTER-PUPİL  TRADİTİONS  İN  ASHUG

THE  MASTER-PUPİL  TRADİTİONS  İN  ASHUG

ENVİRONMENT OF AGHBABA-CHİLDİR AREA..................................38

ENVİRONMENT OF AGHBABA-CHİLDİR AREA..................................38

Sabina İSAYEVA

.

.

ASHUGH SHAMSHIR’S TAJNIS ACTIVITY............48

ASHUGH SHAMSHIR’S TAJNIS ACTIVITY............48

Lala FARAJOVA.

BAYATI TREASURY IN THE PERSONAL ARCHIVES

BAYATI TREASURY IN THE PERSONAL ARCHIVES

(On the basis of funds of Manuscript Institute of ANAS)..........................59

(On the basis of funds of Manuscript Institute of ANAS)..........................59

Aynura  SAFAROVA.

(On  the  basis  of  materials  of  folk-lore  which  have

(On  the  basis  of  materials  of  folk-lore  which  have

gathered from Neftchala-Salyan territory)...............................................

gathered from Neftchala-Salyan territory)...............................................

70

70

Matanet  ABBASOVA.

STRUCTURAL-SEMANTIC  FEATURE  OF

STRUCTURAL-SEMANTIC  FEATURE  OF

“HAIR” AS A CHARACTER IN THE LYRIC MYTH POETIC TEXTS......82

“HAIR” AS A CHARACTER IN THE LYRIC MYTH POETIC TEXTS......82

Nigar  HUSEYNOVA

ASHUG  MISKINLI  VALI’S  METAPHOR  MAS

ASHUG  MISKINLI  VALI’S  METAPHOR  MAS

-

-

TERY................................................................................................ ........92

TERY................................................................................................ ........92

Laman SULEYMANOVA

NOVRUZ IN SHAKI.....................................105

NOVRUZ IN SHAKI.....................................105

İlahe SALMANOVA

LENKERAN’S OLD WEDDING TRADİTİONS...113

LENKERAN’S OLD WEDDING TRADİTİONS...113

...........................................126

...........................................126

.....................................................150

.....................................................150

................................................................................................165

................................................................................................165

Адил БАГИРОВ

ТОПОНИМ АЙРЕК  В  «КНИГЕ ДЕДЕ ГОРГУД»...3

ТОПОНИМ АЙРЕК  В  «КНИГЕ ДЕДЕ ГОРГУД»...3

Ельчин  АББАСОВ

.  ГЕРОИЗМ  ОТ  «КНИГЕ  МОЕГО  ДЕДА

.  ГЕРОИЗМ  ОТ  «КНИГЕ  МОЕГО  ДЕДА

КОРКУТА»  ДО  «КЕРОГЛУ»:  ВЫРАЖЕНИЕ  СИЛЫ  ИЛИ  СИЛА

КОРКУТА»  ДО  «КЕРОГЛУ»:  ВЫРАЖЕНИЕ  СИЛЫ  ИЛИ  СИЛА

ВЫРАЖЕНИЯ  (Проблемы  поэтики  эпоса  в  современной  азер байд 

ВЫРАЖЕНИЯ  (Проблемы  поэтики  эпоса  в  современной  азер байд 

-

-

жанской фольклористике).......................................................................8

жанской фольклористике).......................................................................8

Фузули  БАЯТ

КУЛЬТ  КУЗНЕЦА  В  ПАРАДИГМЕ  ТАНРЫОГЛУ

КУЛЬТ  КУЗНЕЦА  В  ПАРАДИГМЕ  ТАНРЫОГЛУ

(СЫН НЕБА) В ТЮРКСКОЙ МИФОЛОГИИ........................................14

(СЫН НЕБА) В ТЮРКСКОЙ МИФОЛОГИИ........................................14

Ислам САДЫГ. 

ОБ  ОБРАЗЕ  БЫК  В  ШУМЕРСКОМ  И  ТЮРКСКОМ

ОБ  ОБРАЗЕ  БЫК  В  ШУМЕРСКОМ  И  ТЮРКСКОМ

ФОЛЬКЛОРЕ..........................................................................................2 7

ФОЛЬКЛОРЕ..........................................................................................2 7

Автандиль  АГБАБА

.  ТРАДИЦИИ  ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  МАС ТЕ 

.  ТРАДИЦИИ  ВЗАИМООТНОШЕНИЙ  МАС ТЕ 

-

-

РА-УЧЕНИКА В АШУГСКОЙ СРЕДЕ АГБАБА-ЧЫЛДЫРА

РА-УЧЕНИКА В АШУГСКОЙ СРЕДЕ АГБАБА-ЧЫЛДЫРА

...............38

...............38

2012/

IV

179

Dostları ilə paylaş:
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   67


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə