Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu dəDƏ qorqud elmi-ədəbi topluYüklə 1,45 Mb.
səhifə65/67
tarix25.06.2018
ölçüsü1,45 Mb.
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   67

Сабина ИСАЙЕВА

.

.

ТАДЖНИСТКОЕ  ТВОРЧЕСТВО  АШУГА  ШЕМ 

ТАДЖНИСТКОЕ  ТВОРЧЕСТВО  АШУГА  ШЕМ 

-

-

ШИРА................................................................................................ ......48

ШИРА................................................................................................ ......48

Лале  ФАРАДЖЕВА. 

ЖЕМЧУЖИНА  ВАЯТЫ  В  ЛИЧНЫХ  АРХИВАХ

ЖЕМЧУЖИНА  ВАЯТЫ  В  ЛИЧНЫХ  АРХИВАХ

(на материале фондов Института Рукописей НАН Азербайджана)..................59

Айнура  САФАРОВА.  СВЯЩЕННЫЕ  ОЧАГИ:  ВЕРЫ  И  ЛЕГЕНДЫ

Айнура  САФАРОВА.  СВЯЩЕННЫЕ  ОЧАГИ:  ВЕРЫ  И  ЛЕГЕНДЫ

(На  основе  фольклорных  материа лов  соранных  на  Нефтчала-

(На  основе  фольклорных  материа лов  соранных  на  Нефтчала-

Салянской территории)..........................................................................70

Салянской территории)..........................................................................70

Метанет  АББАСОВА.  СТРУКТУРНО–СЕМАНТИЧЕСКАЯ  ОСО 

Метанет  АББАСОВА.  СТРУКТУРНО–СЕМАНТИЧЕСКАЯ  ОСО 

-

-

БЕННОСТЬ  «ВОЛОС»  КАК  МИФОПОЭТИЧЕСКИЙ    СИМВОЛ    В

БЕННОСТЬ  «ВОЛОС»  КАК  МИФОПОЭТИЧЕСКИЙ    СИМВОЛ    В

ЛИРИЧЕСКИХ  ТЕКСТАХ....................................................................82

ЛИРИЧЕСКИХ  ТЕКСТАХ....................................................................82

Нигяр  ГУСЕЙНОВА

МАСТЕРСТВО  СОЗДАНИЯ  МЕТАФ ОР  В

МАСТЕРСТВО  СОЗДАНИЯ  МЕТАФ ОР  В

ТВОРЧЕСТВЕ АШУКА МСКИНЛИ ВЕЛИ...........................................92

ТВОРЧЕСТВЕ АШУКА МСКИНЛИ ВЕЛИ...........................................92

ЛЯМАН СУЛЕЙМАНОВА. НОВРУЗ В ШЕКИ.............................................

105

105

Илаха  САЛМАНОВА.

ДРЕВНИЕ  ЛЕНКОРАНСКИЕ  СВАДЕБНЫЕ

ДРЕВНИЕ  ЛЕНКОРАНСКИЕ  СВАДЕБНЫЕ

ТРАДИЦИИ...........................................................................................113

ТРАДИЦИИ...........................................................................................113

.................

.................

.

.

126

126

..........................................................150

..........................................................150

.........................................................................................165

.........................................................................................165

MÜNDƏRİCAT

2012/II

Qorqudşünaslıq: axtarışlar, aşkarlamalar

Asif  HACIYEV. 

“DƏDƏ  QORQUD  KİTABI”NIN  BƏ`Zİ  MÜBAHİSƏLİ

“DƏDƏ  QORQUD  KİTABI”NIN  BƏ`Zİ  MÜBAHİSƏLİ

MƏQAMLARI HAQQINDA.......................................................................3

MƏQAMLARI HAQQINDA.......................................................................3

Seyran  ƏLİYEV,  N.A.ƏLİYEVA. 

C.LU

C.LU

İ

İ

SİN  “DƏDƏ  QORQUD  KITA 

SİN  “DƏDƏ  QORQUD  KITA 

-

-

BI”NIN İNGİLİS DİLİNƏ TƏRCÜMƏSİ.................................................20

BI”NIN İNGİLİS DİLİNƏ TƏRCÜMƏSİ.................................................20

Yeganə İSMAYILOVA. 

«DƏDƏ QORQUD KİTABI» MÖVZULARI AZƏR

«DƏDƏ QORQUD KİTABI» MÖVZULARI AZƏR

-

-

BAYCAN ŞİFAHİ XALQ ƏDƏBİYYATINDA...........................................36

BAYCAN ŞİFAHİ XALQ ƏDƏBİYYATINDA...........................................36

Folklorşünaslıq: problemlər, tədqiqlər

Tahir  RZAYEV. 

TÜRK  EPOS  TƏFƏKKÜRÜ  60-70-Cİ  İLLƏR  AZƏR

TÜRK  EPOS  TƏFƏKKÜRÜ  60-70-Cİ  İLLƏR  AZƏR

-

-

BAYCAN ROMANININ İDEYA-ESTETİK MƏNBƏYİ KİMİ..................44

BAYCAN ROMANININ İDEYA-ESTETİK MƏNBƏYİ KİMİ..................44

Maşallah  XUDUBƏYLİ

“XAN  ÇOBAN”  ƏHVALATI  (Əfsanəmi,  yoxsa

“XAN  ÇOBAN”  ƏHVALATI  (Əfsanəmi,  yoxsa

həqiqətmi?!)........................................................................................ .....52

həqiqətmi?!)........................................................................................ .....52

Fidan  QASIMOVA. 

NİZAMİ  GƏNCƏVİNİN  ƏSƏRLƏRİNDƏ  XALQ

NİZAMİ  GƏNCƏVİNİN  ƏSƏRLƏRİNDƏ  XALQ

ADƏT-ƏN’ƏNƏLƏRİ VƏ İNANCLARININ BƏDİİ ƏKSİ.......................63

ADƏT-ƏN’ƏNƏLƏRİ VƏ İNANCLARININ BƏDİİ ƏKSİ.......................63

Almaz  HÜSEYNOVA. 

ƏHMƏD  BƏY  AĞAOĞLUNUN  FOLKLOR ŞÜ 

ƏHMƏD  BƏY  AĞAOĞLUNUN  FOLKLOR ŞÜ 

-

-

NASLIQ İRSİ (Mühacirət dövrü).............................................................71

NASLIQ İRSİ (Mühacirət dövrü).............................................................71

2012/

IV

180

Dostları ilə paylaş:
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   67


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə