Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi folklor institutu dəDƏ qorqud elmi-ədəbi topluYüklə 1,45 Mb.
səhifə66/67
tarix25.06.2018
ölçüsü1,45 Mb.
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   67

Aynurə  MAHMUDOVA. 

FÜZULİNİN  “LEYLİ  VƏ  MƏCNUN”  MƏS

FÜZULİNİN  “LEYLİ  VƏ  MƏCNUN”  MƏS

-

-

NƏVİSİNDƏ GƏLİN KÖÇÜRMƏ............................................................81

NƏVİSİNDƏ GƏLİN KÖÇÜRMƏ............................................................81

Şükürova  GÜLXANİ. 

CƏFƏR  XƏNDAN  NİZAMİ  YARADICILIĞINDA

CƏFƏR  XƏNDAN  NİZAMİ  YARADICILIĞINDA

-

-

KI FOLKLOR QAYNAQLARI HAQQINDA............................................90

KI FOLKLOR QAYNAQLARI HAQQINDA............................................90

Vəfa  İBRAHİMOVA

AŞIQ  QURBANİNİN  ŞE`RLƏRİNDƏ  GÖZƏLLİK

AŞIQ  QURBANİNİN  ŞE`RLƏRİNDƏ  GÖZƏLLİK

ANLAYIŞI............................................................................................ ....98

ANLAYIŞI............................................................................................ ....98

Xuraman KƏRİMOVA

FOLKLOR MƏTNLƏRİNİN YAZIYA ALINMASI

FOLKLOR MƏTNLƏRİNİN YAZIYA ALINMASI

ZAMANI YOL VERİLƏN XƏTALAR.....................................................105

ZAMANI YOL VERİLƏN XƏTALAR.....................................................105

Xətayə CƏFƏROVA. 

FOLKLORDA XALQ TƏBABƏTİNİN İZLƏRİ....111

FOLKLORDA XALQ TƏBABƏTİNİN İZLƏRİ....111

Afət  HAŞİMİ. 

QARAÇAY-BALKAR  VƏ  AZƏRBAYCAN  ŞİFAHİ

QARAÇAY-BALKAR  VƏ  AZƏRBAYCAN  ŞİFAHİ

ƏDƏBİYYATINDA UŞAQ FOLKLORU.................................................120

ƏDƏBİYYATINDA UŞAQ FOLKLORU.................................................120

Etnik mədəniyyətimizdən

Səadət AĞASIYEVA. 

QUBADA TOY ADƏT-ƏN`ƏNƏLƏRİ..................125

QUBADA TOY ADƏT-ƏN`ƏNƏLƏRİ..................125

EL 

ŞAİRİ 

AĞACAN 

CABBAR 

OĞLU 

CABBARLI

EL 

ŞAİRİ 

AĞACAN 

CABBAR 

OĞLU 

CABBARLI.  Elxan

MƏMMƏDLİ

............................................................................................131

............................................................................................131

Qardaş türk folkloru

AĞ TAYÇI

AĞ TAYÇI

..........................................................................................142

..........................................................................................142

Rə`ylər

Mahmud  ALLAHMANLI. 

KEÇƏN  ƏSRİN  20-40-Cİ  İLLƏR  AZƏRBAY

KEÇƏN  ƏSRİN  20-40-Cİ  İLLƏR  AZƏRBAY

-

-

CAN FOLKLORŞÜNASLIĞI.................................................................156

CAN FOLKLORŞÜNASLIĞI.................................................................156

Folklorşünas təqvimi

TOFIQ  MƏLİKLİ  –  70. 

TOFIQ  MƏLİKLİ  –  70. 

«MƏN  YANMASAM,  SƏN  YANMASAN…»

«MƏN  YANMASAM,  SƏN  YANMASAN…».

Tofiq HACIYEV

....................................................................................164

....................................................................................164

Folklor həyatından

Tahir ORUCOV. 

AZƏRBAYCAN ALİMLƏRİ  ŞANLI  URFA  ELMİ  SİM

AZƏRBAYCAN ALİMLƏRİ  ŞANLI  URFA  ELMİ  SİM

-

-

POZİUMUNDA......................................................................................168

POZİUMUNDA......................................................................................168

Nail QURBANOV

«DƏDƏ QORQUD GÜNÜ» TƏDBİRİ.....................172

«DƏDƏ QORQUD GÜNÜ» TƏDBİRİ.....................172

Asif HACIYEV

ABOUT SOME DISPUTED ISSUES OF “THE BOOK OF

ABOUT SOME DISPUTED ISSUES OF “THE BOOK OF

DADA QORQUD”......................................................................................3

DADA QORQUD”......................................................................................3

Seyran ALİYEV

,   

,    N.A.ALİYEVA. 

THE TRANSLATION  OF  “THE  BOOK-

THE  TRANSLATION  OF  “THE  BOOK-

OF DEDE GORGUD” BY C.LUIS............................................................20

OF DEDE GORGUD” BY C.LUIS............................................................20

2012/

IV

181Yegane  ISMAYILOVA

THEME  OF  "KITABI  DADA  GORGUD"  IN

THEME  OF  "KITABI  DADA  GORGUD"  IN

AZERBAIJAN ORAL FOLK LITERATURE............................................36

AZERBAIJAN ORAL FOLK LITERATURE............................................36

Tahir  RZAYEV. 

TURK  EPOS  THINKİNG  AS  İDEA-AESTHETİC

TURK  EPOS  THINKİNG  AS  İDEA-AESTHETİC

SOURCE OF THE 60-70 YEARS OF AZERBAİJAN NOVEL...................44

SOURCE OF THE 60-70 YEARS OF AZERBAİJAN NOVEL...................44

Mashallah  XUDUBEYLİ

.  “KHAN  CHOBAN”  STORY  LEGEND  OR

.  “KHAN  CHOBAN”  STORY  LEGEND  OR

TRUE?!.............................................................................................. ......52

TRUE?!.............................................................................................. ......52

Fidan GASIMOVA. 

DESCRIPTION OF FOLK CUSTOMS-TRADITIONS

DESCRIPTION OF FOLK CUSTOMS-TRADITIONS

AND BELIEFS IN NIZAMI’S WORKS....................................................63

AND BELIEFS IN NIZAMI’S WORKS....................................................63

Almaz  HUSEYNOVA

THE  FOLKLORE  HERITAGE  OF  AHMADBAY

THE  FOLKLORE  HERITAGE  OF  AHMADBAY

AGAOGHLU 

AGAOGHLU 

(Emigration period)............................................................71

(Emigration period)............................................................71

Aynura MAHMUDOVA

TO  SEE THE  BRIDE  OFF  TO THE  HOUSE  OF

TO  SEE THE  BRIDE  OFF  TO  THE  HOUSE  OF

THE  BRIDEGROOM  IN  MASNAVi  “LAYLA  AND  MAJNUN”  BY

THE  BRIDEGROOM  IN  MASNAVi  “LAYLA  AND  MAJNUN”  BY

FUZULI.............................................................................................. ......81

FUZULI.............................................................................................. ......81

Gulxani  SHUKUROVA

.  CAFAR  KHANDAN  DEALS    ABOUT  THE

.  CAFAR  KHANDAN  DEALS    ABOUT  THE

FOLKLORE SOURCES  OF NIZAMI’S CREATIVE ACTIVITY.............90

FOLKLORE SOURCES  OF NIZAMI’S CREATIVE ACTIVITY.............90

Vefa  İBRAHİMOVA

.  THE  İDEA  OF  BEAUTY  İN  THE  POEMS  BY

.  THE  İDEA  OF  BEAUTY  İN  THE  POEMS  BY

ASHUG GURBANİ...................................................................................98

ASHUG GURBANİ...................................................................................98

Xuraman  KERİMOVA

.  MISTAKES  WHICH  ARE  MADE  WHILE

.  MISTAKES  WHICH  ARE  MADE  WHILE

REDACTING FOLK TEXTS..................................................................105

REDACTING FOLK TEXTS..................................................................105

Xetaye  CEFEROVA

İMPACKT  OF  TRADİTİONAL  MEDİCİNE  ON

İMPACKT  OF  TRADİTİONAL  MEDİCİNE  ON

FOLK LEGEND......................................................................................111

FOLK LEGEND......................................................................................111

Afet  HAS İMİ

.  THE  CHİLD  FOLKLORE  İN  GARACHAY-BALKAR

.  THE  CHİLD  FOLKLORE  İN  GARACHAY-BALKAR

AND AZERBAİJAN FOLKLORE...........................................................120

AND AZERBAİJAN FOLKLORE...........................................................120

Saadat AGASIEVA

TRADITIONS UNTIL WEDDING IN GUBA.........125

TRADITIONS UNTIL WEDDING IN GUBA.........125

..........................................131

..........................................131

.....................................................142

.....................................................142

................................................................................................156

................................................................................................156

.........................................................164

.........................................................164

............................................................................168

............................................................................168

Асиф ГАДЖЫЕВ

О НЕКОТОРЫХ СПОРНЫХ МОМЕНТАХ КНЫГЫ

О НЕКОТОРЫХ СПОРНЫХ МОМЕНТАХ КНЫГЫ

«ДЕДЕ КОРКУТ»......................................................................................3

«ДЕДЕ КОРКУТ»......................................................................................3

Сейран АЛИЕВ, Н.А.АЛИЕВ

Сейран АЛИЕВ, Н.А.АЛИЕВ

A.

A.

ПЕРЕВОД «КНЫГЫ ДЕДЕ ГОР ГУД»

ПЕРЕВОД «КНЫГЫ ДЕДЕ ГОР ГУД»

ДЖ.ЛУЫСА...................................................................................20

ДЖ.ЛУЫСА...................................................................................20

Егане  ИСМАЙЫЛОВА.

ТЕМЫ  «КИТАБИ  ДЕДЕ  КОРГУДА»  В

ТЕМЫ  «КИТАБИ  ДЕДЕ  КОРГУДА»  В

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ УСТНОЙ НАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ............36

АЗЕРБАЙДЖАНСКОЙ УСТНОЙ НАРОДНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ............36

2012/

IV

182

Dostları ilə paylaş:
1   ...   59   60   61   62   63   64   65   66   67


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə