Azərbaycan miLLİ elmlər akademiyasi iQTİsadiyyat institutuYüklə 2,55 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/48
tarix20.09.2018
ölçüsü2,55 Mb.
#69418
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48


AZƏRBAYCAN MİLLİ ELMLƏR AKADEMİYASI
İQTİSADİYYAT İNSTİTUTU
MƏMMƏDOV YAŞAR ƏZİMAĞA OĞLU
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA FOND
BAZARININ FORMALAŞMASI VƏ
İNKİŞAF İSTİQAMƏTLƏRI
BAKI - 2016


AMEA İqtisdiyyat İnstitutunun Elmi Şurasının 20 may 2016-ci il
tarixli 04 saylı protokolunun qərarına əsasən çap olunur
Elmi redaktor:        i.f.d., dosent      A.M.Mustafayev
Rəyçilər:                  i.e.d., professor  E.M.Hacızadə
                i.e.d., professor H.B.Rüstəmbəyov
                                   i.f.d.T.T.Qurbanova
Məmmədov Yaşar Əzimağa oğlu. “Azərbaycan Respublikasında
fond bazarının formalaşması və inkişaf istiqamətləri
Bakı: 2016. səh. 162.
Monoqrafiyada fond bazarlarının inkişaf tarixi və onların fəaliyyətini şərtləndirən
səbəblər, bu bazarların fəaliyyət xüsusiyyətləri, təşkili və tənzimlənməsi məsələləri tədqiq
olunur. Həmçinin, müasir Azərbaycan Respublikası üçün əhəmiyyət kəsb edən mühüm bir
məsələ kimi bu sahədə beynəlxalq təcürbə həm müxtəlif aspektlərdən, həm də ayrı-ayrı
ölkələrin təcürbəsi baxımından dəyərləndirilir. Tədqiqatda ümumilikdə Azərbaycanda
maliyyə-fond bazarının inkişaf mərhələləri müxtəlif dövrlər baxımından da araşdırılır.
Ölkədə fond bazarının müasir vəziyyəti, inkişaf xüsusiyyətləri, meyilləri və problemləri
sistemli şəkildə təhlil olunaraq, qiymətləndirilir. Nəticə olaraq Azərbaycan
Respublikasında fond bazarının inkişafı ilə bağlı təklif və tövsiyyələr irəli sürülür.
    
Monoqrafiya  maliyyə-fond  bazarında,  iqtisadi  idarəetmə  sistemində  və  onunla
əlaqədar sahələrdə fəaliyyət göstərən mütəxəssislər, alim və tədqiqatçılar, bu sahədə
ixtisas alan tələbələr üçün əhəmiyyət kəsb edir. Eyni zamanda, monoqrafiya Azərbaycan
Respubilkasında maliyyə-fond, iqtisadi idarəetmə sisteminin hüquqi-normativ, metodoloji
əsaslarının, tənzimləmə mexanizminin müasir tələblər baxımından təkmilləşdirilməsi
sahəsində də istifadə oluna bilər.
Qrifli nəşr
©
«AVROPA» nəşriyyatı-2016


3
MÜNDƏRİCAT
Giriş
.................................................................................
5
Birinci
fəsil
Fond bazarlarının inkişaf mərhələləri  və
fəaliyyət əsasları.....................................................
7
1.1
Fond bazarlarının inkişaf tarixi və fəaliyyətini
şərtləndirən səbəblər................................................ 7
1.2 Fond bazarının fəaliyyət xüsusiyyətləri...................
15
1.3 Fond bazarının təşkili və tənzimlənməsi məsələləri… 26
İkinci
fəsil
Beynəlxalq təcürbədə fond bazarları: təşkili və
inkişafı.....................................................................
43
2.1 Amerika Birləşmiş Ştatları......................................
44
2.2 İngiltərə....................................................................
50
2.3 Fransa....................................................................... 53
2.4 Almaniya.................................................................. 56
2.5 İtaliya.......................................................................
57
2.6 İsveçrə......................................................................
58
2.7 Hollandiya................................................................ 59
2.8 Kanada.....................................................................
60
2.9 Yaponiya..................................................................
61
2.10 Türkiyə..................................................................... 63
2.11 Rusiya......................................................................
64
Üçüncü
fəsil
Azərbaycanda maliyyə-fond bazarının inkişaf
mərhələləri.............................................................. 69
3.1 Azərbaycanda fond bazarının ilkin təşəkkül
dövrü........................................................................
69
3.2 Fond (qiymətli kağızlar) bazarının inkişafında
sovet dövrü............................................................... 71
3.3 Azərbaycan Respublikasında müasir fond
bazarının təşkili və inkişafı......................................  73
Dördüncü
fəsil
Fond bazarının müasir inkişaf səviyyəsi və
problemləri.............................................................
85
4.1 Fond bazarının inkişafı üçün önəmli olan sosial-
iqtisadi islahatların nəticələri...................................
85
4.2 Azərbaycan Respublikasında fond bazarının
xüsusiyyətləri və inkişaf meyilləri...........................
99
4.3 Müəssisə və təsərrüfat subyektlərinin fond
bazarından maliyyə-investisiya resurslarının cəlbi
imkanları..................................................................
111


4
4.4 Azərbaycan Respublikasında fond bazarının təşkili
və tənzimləməsinin müasir
səviyyəsi.......................
117
4.5 Azərbaycan Respublikasında fond bazarının təşkili
və inkişafı: nəticə qiymətləndirmələri.....................  122
4.6 AzərbaycanRespublikasında fond bazarının inkişaf
problemləri...................................................
126
Beşinci
fəsil
Azərbaycan Respublikasında fond bazarının
inkişafı ilə bağlı təklif və tövsiyyələr.........................
135
5.1
Fond bazarının inkişaf strategiyasında nəzərə
alınmalı keyfiyyət dəyişikləri..................................
136
5.2
Azərbaycan Respublikasında fond bazarının
perspektiv inkişaf istiqamətləri...............................
137
5.3
İnvestorların hüquqlarının müdafiəsi üzrə qanunve-
ricilik bazasının  möhkəmləndirilməsi......................... 140
5.4
Beynəlxalq maliyyə standartları üzrə hesabatın
təqdim edilməsi.......................................................  141
5.5
“İxtisaslaşmış (peşəkar) investor” anlayışının
hüquqi baxımdan qəbulu  və tətbiqi........................
142
5.6
Emitentlərin məsuliyyəti………………………….
145
5.7
Bazarın birləşməsi və yenidən təşkili zamanı
səhmdarların hüquqlarının müdafiəsi......................
146
5.8
Korporativ qanunvericiliyin və idarəetmə
sisteminin  təkmilləşdirilməsi..................................
148
5.9
Fond bazarında kompensasiya mexanizminin tət-
biqinin inkişafı…………………………………….  149
5.10
Fond bazarının tənzimləmə sisteminin
təkmilləşdirilməsi....................................................
151
İstifadə olunan mənbələr və ədəbiyyatlar................................
153
Xülasə...........................................................................................
157
Резюме…………………………………………………………. 159
Abstract………………………………………………………...
161Yüklə 2,55 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   48
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə