Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı və bədii tərcüməYüklə 26,42 Kb.
tarix25.06.2018
ölçüsü26,42 Kb.

SEVİL DÜNYAMIN qızı HÜSEYNOVA

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru


c:\users\asus\desktop\img-20180222-wa0000.jpg
Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı və bədii tərcümə ETL-in baş laborantı

İş telefonu: 539-09-29

İmeyl: sevil_huseynova2016@mail.ruQISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1980-ci il martın 28-də Bakı şəhərində anadan olub.

 • 1987-1997-ci illərdə Bakı şəhəri 54 saylı orta ümumtəhsiil məktəbində təhsil alıb.

 • 1997-2001-ci illərdə Bakı Dövlət Universitetinin Filologiya fakültəsinin bakalavr pilləsində “Filologiya-Azərbaycan dili və ədəbiyyatı” ixtisası üzrə təhsil alıb.

 • 2001-2003-cü illərdə Bakı Dövlət Universitetinin magistratura pilləsində “Müasir Azərbaycan ədəbiyyat” ixtisası üzrə təhsil alıb və universiteti fərqlənmə diplomu ilə bitirib.

 • 2003-cü ildən Bakı Dövlət Universitetində çalışır.

 • Ailəlidir, bir övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 2004-2009-cu illərdə BDU-nun Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi kafedrasının dissertantı olub.

 • 2015-ci ildə „Ədəbiyyatda tarixi və müasir gerçəkliyin bədii inikası problemi(Seyfəddin Dağlının yaradıcılığı əsasında)“ mövzusunda dissertasiya müdafiə edib və 2016-cı ildə filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 2003-cü ildən BDU-nun Azərbaycan mühacirət ədəbiyyatı və bədii tərcümə ETL-də baş laborant

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  

 • Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı

 • Ən yeni Azərbaycan ədəbiyyatı

 • Azərbaycanda ədəbi məktəblər

 • Azərbaycan ədəbi tənqid tarixi

 • Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi

 • Azərbaycan dramaturgiyası

 • Müstəqillik dövrü Azərbaycan ədəbiyyatı

 • Ədəbiyyat nəzəriyyəsi

TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Müasir Azərbaycan ədəbiyyatı

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR , KEÇDİYİ KURSLAR, TRENİNQLƏR


 • 2002, Bakı, Azərbaycan. Azərbaycan Filologiyası, IV kitab. Gənc tədqiqatçıların məqalə və tezisləri Ümumrespublika elmi konfransı

 • 2003, Bakı, Azərbaycan . Azərbaycan Filologiyası, V kitab. Gənc tədqiqatçıların məqalə və tezisləri Ümumrespublika elmi konfransı

 • 2010, Bakı, Azərbaycan. Gənc tədqiqatçıların Ümumrespublika elmi konfransı

 • 2011, Bakı, Azərbaycan. Abbas Zamanovun anadan olmasının 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi konfransı

 • 2012,Санкт-Петербург, Вопросы филологической науки III Международноя конференция

 • 2015, Bakı, Azərbaycan. B. Vahabzadənin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfrans

ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • 2017, ”Bədii nəsrdə tarixi və müasir gerçəklik “ (monoqrafiya). Bakı: Elm və Təhsil, səh.176

Məqalələr

 • 2002, Salam Qədirzadənin novellaları // “Azərbaycan filologiyası”, IV kitab, Bakı, 2002,s. 67-70

 • 2002, İsmayıl Şıxlının publisistikasına dair // „Mədəniyyət dünyası“ elmi məqalələr toplusu, V buraxılış, Bakı, 2002, s. 128-129

 • 2003, Salam Qədirzadənin tərbiyəvi- didaktik görüşləri. „46 bənövşə“ povesti əsasında, „Azərbaycan filologiyası“, V kitab, Bakı, 2003, s. 99-102

 • 2004, Seyfəddin Dağlının hekayələrində Cənubi Azərbaycan mövzusu// “Dil və ədəbiyyat”,Nəzəri, elmi-metodik jurnal, Bakı, №4 (42) s. 144-145

 • 2005, , Seyfəddin Dağlının son romanı- “ Şirin duz” //“Elmi axtarışlar“, Bakı, Səda, №15 s. 329-334

 • 2006, Seyfəddin Dağlının “ Bahar oğlu” romanı // “Dil və ədəbiyyat”, Nəzəri, elmi-metodik jurnal № 5 (53), Bakı, s.93-94

 • 2007, Seyfəddin Dağlı satirik hekayə ustası kimi //„Filologiya məsələləri , № 8 , Bakı, s.233-239

 • 2008, „ Gəcil qapısı“ romanında Cənubi Azərbaycan gerçəkliyinin bədii inikası//“Dil və ədəbiyyat”, Nəzəri, elmi-metodik jurnal № 6 (66) Bakı, s. 117-119

 • 2009, Seyfettin Dağlının mevzusunu devrinden aldığı eserleri //“Kültür evreni“, Uluslararası sosyal bilimler dergisi. Türkiyə,Ankara,№ 2 s. 243-248

 • 2010, Dövrün sosial problemləri və satirik üslubun bədii əksetdirmə imkanları// Gənc tədqiqatçıların Ümumrespublika elmi konfransı, Bakı,6-7 may, s. 533-535

 • 2011, Seyfəddin Dağlının povestləri. // Abbas Zamanovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş Müasir Azərbaycan filologiyası: axtarışlar, problemlər, perespektivləri mövzusunda respublika elmi konfransının materialları. Bakı,s.433-440

 • 2012, Сфтирический смех в повести Сейфеддина Даглы «Бывшие» //„ Вопросы филологической науки “III Международноя конференция ,Санкт-Петербург ,18 май, с. 13-15

 • 2014, Критика невежества в комедии Сейфеддина Даглы «Невеста»//Концептуальные проблемы литературы: художественная когнитивность.Растов-на-Дону, № 7, с. 85-88

 • 2014, Seyfəddin Dağlı nəsrinin səhnə variantları// Gəncə Dövlət Universitetinin Elmi Xəbərləri,Fundamental, humanitar və təbiət elmləri seriyası, ,№ 3,Gəncə, s.89-94

 • 2015, Seyfəddin Dağlının satirik hekayələrində didaktik məsələlər. // „Bəxtiyar Vahabzadə və Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri“ mövzusunda Beynəlxalq elmi konfransın materialları. Bakı, s. 223-228

 • 2015, Tема Южного Азербайджана в литературно- художественном освещении ( на материале Сейфеддина Даглы ) // Мова i культура, Киев, с.


Dostları ilə paylaş:


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə