Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm NazirliyiYüklə 3,73 Mb.

səhifə132/148
tarix13.11.2017
ölçüsü3,73 Mb.
1   ...   128   129   130   131   132   133   134   135   ...   148

376 

 

İncəsənət 3 Noyabr - Xalq rəssamı Tağı Tağıyevin anadan olmasının 130 illiyi, 

                   (1887-1965)  

 

  

 

  

 

  

Azərbaycanın Xalq rəssamı, Əməkdar incəsənət xadimi Tağı Tağıyev Bakı 

şəhərində anadan olmuşdur. Hələ kiçik yaşlarından rəsmə olan böyük həvəsi, onu 

Ə.Əzimzadə  adına  Rəssamlıq  Texnikumuna  gətirir.  Texnikumu  bitirdikdən  sonra 

gənc  rəssam  portret  və  tematik  əsərlər  üzərində  çalışır.  Orijinal  və  özünəməxsus 

dəst-xəttə  malik  olan  T.Tağıyevin  portretlərinin  obrazlılığı  və  mükəmməlliyi, 

Azərbaycan  təsviri  sənətində  onu  görkəmli  portret  ustası  kimi  tanıtmışdır.  Onun 

xalq  qəhrəmanı  Koroğluya  həsr  etdiyi  ―Koroğlunun  portreti‖,  ―Gənc  qadın 

portreti‖,  ―İmtahan  qarşısında‖,  sənət  dostları  K.Xanlarova,  M.Rəhmanzadəyə, 

S.Bəhlulzadəyə həsr etdiyi əsərlərin hər biri öz fərdiliyi, daxili aləmi ilə maraqlıdır. 

T. Tağıyev nəinki portret janrında, eyni zamanda maraqla izlənən mənzərə, tematik 

abloların  müəllifidir.  Bu  əsərlərində  o,  doğma  diyarın  təbiətini,  insanları  böyük 

məhəbbətlə  vəsf  edir.  T.Tağıyevin  əsərləri  bir  çox  respublika,  keçmiş  ittifaq  və 

xarici  ölkələrin  Moskva,  Kiyev,  Qahirə,  Dəməşq,  Beyrut,  Dakar,  Praqa,  Sofiya, 

Berlin,  İstanbul,  Monreal  və  s.  şəhərlərin  tanınmış  muzey  və  sərgi  salonlarında 

nümayiş  etdirilmiş,  tamaşaçıların  və  mütəxxəssislərin  böyük  marağına  səbəb 

olmuşdur.  

Xalq  rəssamı  Tağı  Tağıyev  1993-cü  ildə,  77  yaşında  Bakı  şəhərində  vəfat 

etmişdir. 

 

İnternetdə: www.az.wikipedia.orq 

 

  

 

  

 

  

 

  

 377 

 

7 Noyabr - Xalq artisti, bəstəkar Tofiq Quliyevin anadan olmasının 100 illiyi,                    (1917-2000) 

 

  

 

  

 

  

Tofiq  Quliyev  Bakı  şəhərində,  mühəndis-iqtisadçı  Ələkbər    Quliyevin  

ailəsində  anadan  olmuşdur,    onun    anası  Yaxşıxanım  Mahmudova    Hacı 

Zeynalabdin Tağıyevin qızlar qimnaziyasında, müqəddəs Nina məktəbində  təhsil  

almış,  1937-ci  ilə  kimi  hakim  işləmişdir.  Tofiq  Quliyev  12  yaşında  Azərbaycan 

Dövlət  Konservatoriyası  yanında  peşə  məktəbinə, 1934-cü  ildə  Konservatoriyaya 

daxil  olub.  Həm  İ.S.  Aysberqin  sinfində  fortepiano,  həm  də  S.Q.  Ştrasserin 

sinfində  dirijorluq  dərsi  alıb  və  1936-cı  ildə  Konservatoriyanı  bitirib.  1931-ci 

ildə Asəf  Zeynallının  məsləhəti  ilə   M.Ə.Sabirin sözlərinə  "Məktəbli"  mahnısını 

bəstələyib. 1935-ci  ildə  M.Əzizbəyov  adına  Azərbaycan  Dövlət  Dram  Teatrında 

dirijorluğa  başlayıb. 1936-cı  ildə  bəstəkar  Z.Baqnrovla  birgə  "Rast",  "Segah", 

"Zabul", 

"Dügəh" 

muğamlarını 

fortepianoda 

hazırlayıb. 

Üzeyir 

Hacıbəyovun təşəbbüsü  ilə  təhsilini  davam  etdirmək  üçün  Moskva  Dövlət Konservatoriyasına  göndərilib.  Tezliklə  orada  A.  Tfasmanın  rəhbərlik  etdiyi 

orkestrdə pianoçu işləməyə başlayıb.  1939-cu ildə Bakıya qayıdıb və 1941-ci ildə 

"Qırmızı ordu" ansamblını yaradıb. 402-ci diviziyanın tərkibində çalışan ansambl 

üçün  müxtəlif  patriotik  mahnılar  yazıb. 1943-cü  ildə  iki  yerə  bölünən  ansamblın 

"Qırmızı flot" hissəsinin rəhbəri olub. Müharibədən sonra M. Əzizbəyov (dram), S. 

Vurğun (rus dram), M. Qorki (gənc tamaşaçılar) teatrları ilə əməkdaşlıq edib. XX 

əsrin  40-cı  illərindən  həm  də  kino  sahəsində  işləməyə  başlayıb. 1948-ci  ildə 

Moskva  Dövlət  Konservatoriyasında  təhsilini  davam  etdirib. 1951-ci  ildə 

aspiranturaya  daxil  olub  və  A.Qaukun  rəhbərliyi  altında  elmi  iş  müdafiə  edib. 

Həmin  il  "Azərbaycan  xalq  rəqsləri"  toplusunu  hazırlayanlardan  biri  olub.  XX 

əsrin  70-ci  illərinin  sonlarında  bir  çox  uşaq  və  gənc  musiqi  müsabiqələrini,  o 

cümlədən  "Bakı  payızı"nı  yaradıb. 1969-cu  ildən  1979-cu  ilə  qədər  Azərbaycan 

Bəstəkarlar  İttifaqına  rəhbərlik  edib. 1990-cı  ildən  ömrünün  sonuna  kimi 

Azərbaycan  Bəstəkarlar  İttifaqının  idarə  heyətinin  sədri  vəzifəsində  çalışıb. 

Ailəsinə  hədsiz  dərəcədə  bağlı  olan  Tofiq  Quliyevin  nəvəsi  –  Cəmilə 

Muradasilovaya  həsr  etdiyi  fortepiano  üçün  "Cəmilənin  albomu"  uşaq  pyesləri 

məcmuəsindən  uşaq  musiqi  məktəblilərinin  repertuarında  geniş  istifadə  edilir. 

Bundan başqa, Cəmilə Muradasilova Tofiq Quliyevin bəstəkarı olduğu 2 filmdə – 

"Şir evdən getdi" və "Musiqi müəllimi" filmlərində çəkilib.  

Tofiq Quliyev 2000-ci ildə Bakı şəhərində dünyasını dəyişib. 

 

İnternetdə: 

www.az.wikipedia.orq 378 

 

22 Noyabr - Xalq artisti  Fikrət Əmirovun anadan olmasının 95 illiyi,                      (1922-1984) 

 

 

  

 

  

Fikrət  Məşədi  Cəmil  oğlu  Əmirov 1922-ci  ildə  Kirovabad    (indiki  Gəncə) 

şəhərində  anadan  olmuşdur. 1948-ci  ildə  Bakı  Konservatoriyasını Üzeyir 

Hacıbəyov və  Boris  Zeydmanın  sinfində  bitirmişdir.  Gəncə  (1942-43)  və  M. 

Maqomayev  adına  Azərbaycan  Dövlət  Filarmoniyalarının  (1947)  bədii  rəhbəri, 

M.F. Axundov adına Azərbaycan Dövlət Opera və Balet Teatrının direktoru (1956-

1959)  vəzifələrində  çalışıb.  SSRİ  Bəstəkarlar  İttifaqının  katibi  seçilmişdir. 

Bəstəkarın  ixtira  etdiyi  yeni,  simfonik  muğam  janrı  "Şur"  ,  "Kürd  Ovşarı"  və 

"Gülüstan  Bayatı-Şiraz"  kimi  dəyərli  əsərlərlə  təmsil  olunub.  F.  Əmirovun 

"Nizami"  simfoniyası,  doğma  vətəni  tərənnüm  edən  "Azərbaycan  kapriççiosu", 

"Azərbaycan  süitası"  ,  "Azərbaycan  qravürləri"  bəstəkar  irsinin  dəyərli 

səhifələridir.  F.  Əmirov  C.Cabbarlının  dramı  əsasında  yazdığı  "Sevil"  operası 

Azərbaycanda  ilk  dəfə  lirik-psixoloji  operanın  əsasını  qoymuşdur.  O,  musiqili 

komediya  janrında  da  "Ürəkaçanlar",  "Gözün  aydın"  kimi  maraqlı  əsərlər 

yaratmışdır.  F.  Əmirovun  gözəl  baletləri  "Min  bir  gecə"  və  "Nəsimi"  də 

dinləyicilərin xüsusi rəğbətini qazanmış əsərlərdir. Özünəməxsus bəstəkarlıq dəst-

xətti  onun  instrumental və  kamera  vokal əsərlərində də  təzahür  edir.  "Fortepiano 

üçün  12  miniatür",  müxtəlif  pyeslər,  "Ulduz"  ,  "Azərbaycan  elləri",  "Gülüm", 

"Gülərəm gülsən" və digər romans və mahnıları bu gün də tez-tez səhnələşdirilir. 

O, həmçinin dram tamaşalarına, "Böyük dayaq", "Mən ki, gözəl deyildim" və digər 

filmlərə maraqlı musiqi bəsləmişdir.  

Xalq artisti Fikrət Əmirov 20 fevral 1984-cü ildə Bakıda vəfat etmişdir.  Operalar: "Ulduz" (1948), "Sevil" (1953) 

Baletlər: "Şur (simfonik mugam)" (1968), "Nəsimi dastanı" (1973), "Xəzəri fəth 

edənlər" (1975), "Min bir gecə" (1979),  "Nizami (simfoniya)" (1984) Uşaq mahnıları: Bip-bipin nəğməsi, yaxud Uçdu göylərə bizim peykimiz 

(Sözləri: Teymur Elçin), Bizim həyət (Sözləri: Teymur Elçin), Odlar ölkəsi 

(Sözləri: Tofiq Mütəllibov), Qatar (Sözləri: Zeynal Cabbarzadə), Quzum 

(Sözləri: Zeynal Cabbarzadə)  Kitabları: ―Iyirmi mаhnı‖ аdlı fоrtеpiаnо ilə охumаq üçün nоt məcmuəsi (1977), 

―Nəsimi  hаqqındа  dastan‖  –  fаciə  musiqisi:  Böyük  Simfоnik  Оrkеstr  üçün 

pаrtiturа, ―Fоrtеpiаnо üçün əsərlər‖ nоt məcmuəsi (1979) və s.   

İnternetdə: 

www.az.wikipedia.orq

 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   128   129   130   131   132   133   134   135   ...   148


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə