Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm Nazirliyi


Yubilyar yazıçı və şairlərYüklə 3,73 Mb.

səhifə140/148
tarix13.11.2017
ölçüsü3,73 Mb.
1   ...   136   137   138   139   140   141   142   143   ...   148

398 

 

Yubilyar yazıçı və şairlər 

1 Dekabr - Şairə Elmira Qasımovanın anadan olmasının 75 illiyi, (1942) 

  

 Qasımova  Elmira  Məmməd  qızı  Naxçıvan  şəhərində,  həkim  ailəsində 

anadan  olmuşdur.  Burada  orta  məktəbi  bitirdikdən  sonra  M.F.  Axundov  adına 

Azərbaycan Dövlət Pedoqoji Xarici Dillər İnstitutunun alman dili şöbəsində təhsil 

almışdır (1959-1964). Naxçıvan şəhərində 2 saylı məktəbin müəllimi (1964-1974), 

tədris-tərbiyə  işləri  üzrə  direktor  müavini  (1974-1976),  sonra  10  saylı  şəhər 

məktəbinin  direktoru  (1976-1978)  işləmişdir.  Azərbaycan  KP  Naxçıvan  Şəhər 

Komitəsinin  katibi  seçilmişdir  (1978-1979).  Naxçıvan  Muxtar  Respublikasının 

maarif naziri vəzifəsində çalışmışdır (1979-1980). Sonra Azərbaycan KP Naxçıvan 

şəhər Komitəsinin birinci katibi olmuşdur (1980-1983). 

 Şeirləri rus və bolqar dövri mətbuatında çap edilmişdir.  

 

Kitabları: ―Sevdalı könül‖ (1973), ―Axtar məni‖ (1979), ―Zəriflik‖ (1985) və s. 

 

 Ədəbiyyat:  Əhmədov  Teymur  -Azərbaycan  yazıçıları  (XX-XXI  yüzillikdə)” 

Ensiklopedik məlumat kitabı, Bakı, 2011. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 


399 

 

5 Dekabr - Yazıçı Cəmil Əlibəyovun anadan olmasının 90 illiyi, (1927-2014)  

  

Cəmil  Əlibəyov   Füzuli  rayonunun Dədəli kəndində 

dünyaya gəlmişdir. O, təhsilini bir müddət evdə dayılarından 

almış,  sonradan  məktəbdə  davam  etdirmişdir.  1944-cü  ildə 

Azərbaycan  Dövlət  Universitetinin filologiya  fakültəsində 

yeni  açılmış  şərqşünaslıq  şöbəsinə  (İran  bölməsi)  qəbul 

edilmişdir.  Fars,  ərəb,  ingilis  dillərində  xüsusi  uğurları  olsa 

da,  Şərq  tarixi  ixtisasını  seçmiş,  tələbə elmi  konfranslarında 

diqqəti  çəkən  referentlərlə  çıxış  etmiş,  elmi  tədqiqatları 

Moskva  Ali  Təhsil  Nazirliyinin  və  Respublika  Təhsil 

Nazirliyinin mükafatlarına layiq görülmüşdür.  

Cəmil  Əlibəyov 1949-ci  ildə  yaradıcılıq  sınaq  qaydası  ilə  "Azərbaycan 

gəncləri"  qəzetinə  işə  götürülmüşdür.  İyirmi  il  həmin  qəzetdə  ədəbi  işçi,  şöbə 

müdiri, məsul katib, son on iki ildə baş redaktor kimi fəaliyyət göstərmişdir. 1970-

ci ildə  C.Əlibəyov daha  məsul  işə  Azərbaycan  Respublikası Radio və  Televiziya 

Verilişləri  Komitəsinin  sədr  müavini  təyin  olunmuş,  radioya  başçılıq  etməyə 

başlamışdır. Həmin dövr radiosu öz verlişləri ilə xalqa, onun mənəvi dəyərlərinə, 

obrazlı dilinə daha da yaxınlaşmışdır (xalq yaradıcılığı "Bulaq" verilişi otuz ildən 

artıqdır  ki,  efirdədir).  Bu  verilişə  görə  C.  Əlibəyov  Azərbaycan  Jürnalistlər 

İttifaqının  "Qızıl  qələm"  mükafatına  layiq  görülmüşdür. 1974-cü  ildə 

Azərbaycanın  rəhbəri  H.Əliyevin  şəxsi  təklifi  ilə  C.Əlibəyova  daha  məsul  vəzifə 

tapşırılmışdır.  O,  on  il  ərzində  "Azərbaycanfilm"  kinostudiyasının  direktoru 

işləmişdir.  Bu  müddətdə  istehsal  olunan  filmlər  say  və  keyfiyyətcə  yüksək 

qiymətləndirilmiş,  Ümumittifaq,  beynəlxalq  və  respublika  mükafatlarına  layiq 

görülmüşdür.  "Dədə  Qorqud",  "Babək",  "Dərviş  Parisi  partladır",  "Tütək  səsi", 

"İstintaq",  "Ad  günü",  "Qayınana",  "Papaq"  filmləri  qızıl  fonda  daxil  edilmişdir. 

C.Əlibəyov 1984-1988-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Nəşriyyatında baş redaktor və 

direktor, 1988-1990-cı illərdə "Kommunist" ("Xalq qəzeti") qəzetində baş redaktor 

işləmişdir. 1990-cı  ildən  sonra  "Yazıçı"  nəşriyyatında  baş  redaktor  vəzifəsinə 

keçirilmiş, sonralar "Novruz", "Vahid" qəzetlərində baş redaktor, "Elm və həyat" 

nəşriyyatında təsisçi-direktor vəzifəsində çalışmışdır. 

Cəmil Əlibəyov  26 oktyabr 2014-cü il tarixində vəfat etmişdir. Kitabları:  ―İlk  addımlar‖  (1954),  ―Əmək  və  qəhrəmanlıq‖  (1955),  ―Şəhəri 

yaradanlar‖ (1957), ―Sənin sərvətin‖ (1963), ―Məhəbbət naminə‖ (1964), ―Sınaq‖ 

(1966),  ―Dörd  qitədə  adım  var‖  (1967),  ―Özümü  axtarıram‖  (1969),  ―Nigarın 

arzusu‖  (1968),  ―Mənim  analı  dünyam‖  (1972),  ―Üç  bacı‖  (1974),  ―Dözümlü 

məhəbbət‖  (1978),  ―Dünyanı  gəzə-gəzə‖  (1979),  ―Vida  görüşü‖  (1981),  ―Qızıl 

attorpaq‖  (1983),  ―Qış  etüdləri‖  (1971),  ―Mənim  analı  dünyam‖  (1988),  ―Qış 

macərası‖ (1994) və s.  

Ədəbiyyat:  Əhmədov  Teymur  -Azərbaycan  yazıçıları  (XX-XXI  yüzillikdə)” 

Ensiklopedik məlumat kitabı, Bakı, 2011. 

 400 

 

 5 Dekabr - Yazıçı, şair İsmayıl Qarayevin anadan olmasının  90 illiyi,                      (1927-1989) 

 

İsmayıl 


Qarayev  

 Goranboy 

rayonunun 

Tapqaraqoyunlu  kəndində  anadan  olmuşdur.    ADU-nun 

(indiki BDU) filologiya fakültəsini bitirmişdir.  "Azərbaycan 

gəncləri" 

qəzetində ədəbi 

işçi 


(1966), "Gənclik" 

nəşriyyatında redaktor,  böyük  redaktor  və  baş  redaktor 

(1967-1974)  işləmişdir.  Bədii  yaradıcılığa  XX  əsrin  50-ci 

illərindən  başlamışdır.  Dövri  mətbuatda  hekayə,  oçerk, 

povest  və  romanları  çap  edilmişdir. Azərbaycan  Dövlət 

Televiziya və Radio Verilişləri Şirkətində uzun müddət ədəbi 

verilişin  ssenari  müəllifi  və  aparıcısı  olmuşdur.  Əsərləri  efirdə  səsləndirilmişdir. 

SSRİ  Yazıçılar  İttifaqına üzv qəbul  edilmiş  (28.02.1973),  Ümumittifaq  tənqid  və 

ədəbiyyatşünaslıq  Şurasının  üzvü  seçilmiş  (1976),  Ədəbiyyat  Fondunun  üzvü 

olmuşdur  (12.09.1973).    İlk  kitabı  –  "O  və  mənim  anam"  1964-cü  ildə 

"Azərnəşr"də  çapdan  çıxmışdır.  V.B.  Şklovskinin  "Səyyah  Marko  Polo"  (1972) 

əsərini  tərcümə  etmişdir.  Qələmini  təkcə  nəsr  sahəsində  deyil,  həm  də  nəzm 

sahəsində sınamış, bir neçə mənzum dastan, poema və çoxlu sayda şeirlər yazmış 

və  bəzilərini  mətbuatda  dərc  etdirmişdir.  Uzun  müddət "Kirpi"  satirik  jurnalı ilə 

əməkdaşlıq etmiş, dövrün eybəcərliklərindən bəhs edən hekayələri bu jurnalda dərc 

olunmuşdur. Represiyaya məruz qalmışdır. Lakin həbsxana illəri ruhdan düşməyib 

bədii yaradıcılığını davam etdirmiş, neçə-neçə roman, povest, hekayələr yazmışdır. 

Azadlığa  çıxandan  sonra  bir  müddət  Bakıda,  sonra  isə  ömrünün  sonuna  qədər 

doğma kəndində yaşamışdır. Ölümündən sonra bəraət almışdır.   

İsmayıl  Qarayev   haqqında   şair  Tofiq  Mahmud "Ulduz  hər  zaman 

parıldamır"  adlı  məqalə  yazmış,  Azərbaycan  Milli  Televiziyası  "Öz  ömrünü 

yaşamayan  adam"  adlı  veriliş  hazırlamışdır.  1996-cı  ildən  yazıçının  adını 

daşıyan "İsmayıl"  nəşriyyatı fəaliyyət  göstərir.  Yazıçının  arxivində  15-ə  qədər 

roman, 40-a  qədər povest, 150-yə  qədər hekayə,  mənzum  dastan, əfsanə, rəvayət, 

oçerk saxlanılır. 

Kitabları:  ―O  və  və  mənim  anam‖  (1964),  ―Aydınlıq‖  (1968),  ―Ömür‖  (1971), 

―Əməyin bəhrəsi‖ (1972), ―Gecə keçir‖ (1973), ―Dağlar dağımdır mənim‖ (1994), 

 ―Sxodka‖  (2000),  ―Yalandır‖  (2002),  ―İnsan  var  hələ‖  (2002),  ―Qanlı  məktub‖ 

(2002), ―Küçələr kəsişir, yollar kəsişir‖ (2002), ―Bağışla, baba!‖ (2002), ―İntihar‖ 

(2003),  ―Saralmış  yarpaqlar‖  (2003),  ―Söyüdlər  quruyur‖    (2003),  ―Bahar  ötdü‖ 

(2003), ―İntihar‖  (2003), ―Məni tanıdınmı‖ (2003) və s.  

 

Ədəbiyyat:  Əhmədov  Teymur  -Azərbaycan  yazıçıları  (XX-XXI  yüzillikdə)” 

Ensiklopedik məlumat kitabı, Bakı, 2011. 

 

 

  
Dostları ilə paylaş:
1   ...   136   137   138   139   140   141   142   143   ...   148


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə