Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm NazirliyiYüklə 3,73 Mb.

səhifə67/148
tarix13.11.2017
ölçüsü3,73 Mb.
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   148

190 

 

19 (31) May - Rus yazıçısı Konstantin Georgiyeviç Paustovskinin anadan                         olmasının 125 illiyi, (1892-1968) 

Rus  sovet  yazıçısı,  rus  ədəbiyyatının  klassiki  Konstantin  Georgiyeviç 

Paustovski Moskvada anadan olmuşdur. 1898-ci ildə ailəsi ilə Ukraynaya köçmüş, 

1904-cü  ildə  Kiyevdə  gimnaziyaya  daxil  olmuşdur.  1912-ci  ildə  oranı  btirdikdən 

sonra Kiyev Universitetinin tarix-filologiya fakültəsinə qəbul olunmuşdur. I Dünya 

Müharibəsi  başladığı  zaman  Moskvaya  qayıtmış,  müxtəlif  işlərdə  çalışmışdır. 

1930-cu  illərdən  ―Pravda‖  qəzetində,  ―30  gün‖  və  digər  jurnallarda  jurnalist  kimi 

fəaliyyət göstərmiş, çoxlu səyahət etmişdir.  1928-ci ildə ilk hekayələr toplusu olan 

―Qarşı  gəmilər‖  çapdan  çıxmışdır.  1931-ci  ildə  ―Kara-Buqaz‖  povesti  ilə  ədəbi 

yaradıcılıq fəaliyyətini seçmiş və peşəkar yazıçı olmuşdur. 

1932-ci  ildə  ölkənin  şimalına  səfər  etmiş  və  bu  səfərin  təəssüratları  ―Şarl 

Lonsevilin  taleyi‖,  ―Göl  cəbhəsi‖ povestləri  və  oçerklərdə öz əksini tapmışdır.  II 

Dünya  Müharibəsi  zamanı  bir  müddət  hərbi  müxbirlik  etmiş,  sonra  yeni  pyesi 

üzərində işləməsi üçün ailəsi ilə birgə Alma-Ataya göndərilmişdir. Burada o, ―Nə 

qədər  ki,  ürək  vurur‖  pyesini,  ―Vətənin  tüstüsü‖  romanını,  bəzi  hekayələrini 

qələmə  almışdır.  1950-ci  illərin  ortalarında  Paustovski  dünya  tərəfindən 

tanınmışdır. Avropaya səyahət imkanı qazanan yazıçı bir çox ölkələrdə olmuş, bir 

müddət  Kapri  adasında  yaşamışdır.  1965-ci  ildə  Nobel  mükafatına  mümkün 

namizədlər sırasında olmuş, amma mükafat M.Şoloxova verilmişdir.  

Görkəmli  yazıçı  Konstantin  Georgiyeviç  Paustovski  1968-ci  il  iyulun  14-də 

Moskvada vəfat etmişdir.  

K.G.Paustovski  özündən  sonra  çox  böyük  ədəbi  irs  qoymuşdur.  ―Kolxida‖, 

―Qara  dəniz‖,  ―Şimal‖,  ―Meşera  diyarı‖,  ―Qızılgül‖  povestləri,  6  kitabdan  ibarət 

avtobiqrafik  ―Həyat  haqqında  povest‖  əsəri  və  s.  böyük  yazıçının  adını  daim 

yaşadacaq dəyərli ədəbi nümunələrdir. Onun əsərləri ekranlaşdırılmış, bu əsərlərin 

motivləri əsasında filmlər, seriallar və cizgi filmləri çəkilmişdir. 

 

 

İnternetdə: 

www.az.wikipedia.orq

 

 

 

  

 191 

 

 İncəsənət 

 

2 May -  Əməkdar artist, dramaturq Məcid Şamxalovun anadan olmasının 

               110 illiyi, (1907-1984) 

 

  

 

  

 

  

 

 Məcid    Baba  oğlu  Şamxalov  Ağdam  rayonunun  Gülablı  kəndində  anadan 

olmuşdur. İbtidai təhsilini kənddə almış, 1918-ci ildə ailəliklə  Bakıya köçmüşlər. 

Burada S.S.Axundovun rus-tatar məktəbini bitirmişdir. M.F.Axundov adına Dövlət 

Teatr  Texnikumunda  təhsil  aldıqdan  sonra  (1924-1926)  taleyini  milli  səhnəyə 

bağlamış,  Azərbaycan  Akademik  Dram  Teatrında  aktyor  işləmişdir.  İlk  ədəbi-

ictimai  fəaliyyəti  "Damğa"  tənqid-təbliğ  teatrında  rejissorluğu  dövründə  kiçik 

həcmli  əsərlər  yazması  ilə  başlamışdır.  Onun  ilk  əsəri  "Mənzər"  1955-ci  ildə 

Azərbaycan  Dövlət  Nəşriyyatında  çap  olunmuşdur.  Gənc  məzhəkəçilərin 

respublika müsabiqəsində I yeri tutduğuna görə "Qızıl medal"a layiq görülmüşdür. 

 Məcid Şamxalov 1984-cü il oktyabrın 13-də Bakıda vəfat etmişdir. 

 

Kitabları: 

―Mənzər‖ (1957), ―Qayınana‖ (1964) və s. Filmoqrafiya:  ―Qız  qalası  əfsanəsi‖  (1923),  ―Lətif‖  (1930),  ―Məhəbbət‖  (1935), 

―Bakılılar‖ (1938), ―Qara daşlar‖ (1956), ―Qaynana‖ (1978) və s. 

 

İnternetdə: www.az.wikipedia.orq 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


192 

 

12 May - Xalq artisti, bəstəkar Səid Rüstəmovun anadan olmasının 110 illiyi                 (1907-1983)

 

 

Səid  Əli  oğlu  Rüstəmov  İrəvan  şəhərində anadan 

olmuşdur.  1924-cü  ildə  musiqi  məktəbinin  xalq  çalğı 

alətləri şöbəsinə qəbul olunub. 1926-cı ildə Müəllimlər 

Seminariyasını  bitirdikdən  sonra   19  nömrəli  birinci 

dərəcəli  məktəbə  müəllim  təyin  olunub.  1932-ci  ildə 

Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunu bitirib. Musiqi 

məktəbləri  üçün  "Not  savadı"  dərsliyinin  əsas 

tərtibçilərindən  biri  olanda  da,  ilk  "Tar  məktəbi"  dərs 

vəsaitini yazanda da, 1931-ci ildə respublikamızda notla 

çalan ilk xalq çalğı alətləri orkestrinin bədii rəhbəri və 

baş  dirijorunun  köməkçisi,  sonralar  isə  orkestrin  bədii 

rəhbəri və baş dirijoru, Fioletov adına klubun mahnı və 

rəqs ansamblının (1945), Azərbaycan Dövlət Mahnı və Rəqs Ansamblının (1951) 

rəhbəri  vəzifəsində  çalışanda  da  öyrətmək  məharəti  ilə  tanınan  pedaqoq  kimi 

fərqlənmişdir. Dahi Üzeyir Hacıbəyovun vəfatından sonra Azərbaycan Bəstəkarlar 

İttifaqının  sədri  vəzifəsinə  seçilməsi  və 1953-cü  ilədək  həmin  postda  ustad 

müəllimin  adına  layiq  çalışması  onun  həm  də  ictimai  xadim  kimi  yetişməsini 

göstərirdi.  S.Rüstəmov  dəfələrlə  Bakı  şəhər  Sovetinə  deputat  seçildiyi  illərdə  də 

zəhmətkeşlərin  mədəni  həyat  səviyyəsinin  yüksəlməsi  naminə  yorulmadan 

çalışmışdır.  Bəstəkar,  dirijor,  pedaqoq,  Əməkdar  incəsənət  xadimi  (1938),   SSRİ 

Dövlət mükafatı laureatı (1951), Azərbaycanın Xalq artisti (1957) S.Rüstəmov üç 

dəfə Qırmızı  Əmək  Bayrağı  ordeni vəXalqlar  Dostluğu  ordeni və  bir  sıra 

medallarla təltif olunmuşdur. O, Azərbaycan Xalq Çalğı Alətləri Orkestrinin bədii 

rəhbəri və dirijoru (1935-1975) idi. 

Səid Rüstəmov 1983-cü il iyun 10-da, 76 yaşında vəfat etmişdir.  

Əsərləri:"Alma","Ana  məktəb","Azərbaycan  melodiyası‖,  "Dağlar",  "Dəstə 

rəhbəri",  "Düşərgəmiz","Getmə",  "Gəlin  baxçamıza",  "Gün,  çıx",  "Keçi", 

"Kəndimiz‖,"Maral",  "Qaytağı",  "Qış  baba",  "Quzum"  ,  "Saat",  "Səhər  nəğməsi" 

və s. 


 

İnternetdə: www.az.wikipedia.orq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   63   64   65   66   67   68   69   70   ...   148


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə