Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət və Turizm NazirliyiYüklə 3,73 Mb.

səhifə95/148
tarix13.11.2017
ölçüsü3,73 Mb.
1   ...   91   92   93   94   95   96   97   98   ...   148

268 

 

20 Avqust - Yazıçı, ədəbiyyatşünas İslam Ağayevin anadan olmasının 85 illiyi,                     (1932-2014) 

  

       İslam  Məmməd  oğlu  Ağayev  Bakının  Bülbülə 

qəsəbəsində  anadan  olmuşdur.  İlk  təhsilini  Bülbülədə  79, 

208  və  Sabunçu  rayonundakı  51  nömrəli  fəhlə-gənclər 

məktəbində  almışdır.  1952-1957-ci  illərdə  Azərbaycan 

Dövlət  Universitetinin  filologiya  fakültəsində  oxumuşdur. 

1957-1960-cı illərdə Azərbaycan Dövlət Kitabxanasında baş 

biblioqraf  işləmişdir.  1960-cı  ilin  iyun  ayında  Azərbaycan 

Elmlər  Akademiyasının  Nizami  adına  Dil  və  Ədəbiyyat 

İnstitutuna kiçik elmi işçi vəzifəsinə dəvət edilmişdir. 1964-

cü  ildə  "Satirik  Zənbur  jurnalı"  mövzusunda  namizədlik,  1984-cü  ildə  "Molla 

Nəsrəddin" jurnalı və XX əsrin əvvəlləri Azərbaycan Ədəbiyyatının ideya  - bədii 

inkişafı problemləri" mövzusunda doktorluq dərəcəsi adı almaq üçün dissertasiya 

müdafiə etmişdir. "Arzu" adli ilk şeri Azərbaycan Dövlət Universitetinin çoxtirajlı 

qəzetində  çıxmışdır.  Sonrakı  illərdə  "Gənclik  nəğmələri"  (1957),  "Tər  çiçəklər" 

(1959), "Duyğular" (1960) adlı ədəbi almanaxlarda hekayələri dərc edilmişdir. O, 

XX  əsrin  sonlarından  başlayaraq  bədii  yaradıcılıqla  müntəzəm  məşğul  olmuş, 

azyaşlı uşaqlar üçün əsərlər yazmışdır.  

Azərbaycan  ədəbiyyatı  və  dövri  mətbuatının  tarixi,  şəxsiyyətləri,  ideya  və 

nəzəri problemləri mövzusunda 15 kitabi, 150-dən artıq məqaləsi dərc edilmişdir. 

O,  çoxcildli  "Azərbaycan  ədəbiyyatı  tarixi"  kitabının  müəlliflərindən  biridir.  10 

cildlik  "Azərbaycan  Sovet  Ensiklopediyası"nın  əsas  məqalə  və  2  cildlik 

"Azərbaycan  Xalq  Cumhuriyyəti  Ensiklopediyası"nın  Baş  redaksiya  heyətinin 

üzvü və əsas məqalə müəlliflərindəndir.  

        İslam Ağayev 27 yanvar 2014-cü ildə Bakı şəhərində vəfat etmişdir. 

Kitabları: ―Tez böyümək istəyirəm‖(1977), "Dostunu yaxşı tanı" (1981), ―Ayrılıq 

düşüncələri‖ (1993), ―Salam olsun‖ (1997), ―Sirli dünya‖ (2000), ―Tale çiçəkləri‖ 

(2002), "Xəzan yarpaqları" (2007) və s. 

 

Ədəbiyyat: Əhmədov Teymur- “Azərbaycan yazıçıları (XX-XXI yüzillikdə)” Ensiklopedik məlumat kitabı, Bakı, 2011. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 


269 

 

25 Avqust -  Şair, publisist Davud Nəsibin anadan olmasının 75 illiyi,                      (1942-2003) 

 

        Davud    Məcid  oğlu  Nəsibov  (Davud  Nəsib)  Qazax 

rayonunda  anadan  olmuşdur.  Qazax  şəhər  2  saylı  orta 

məktəbini  bitirdikdən  sonra  ADU-nun  kitabxanaçılıq 

fakültəsində  təhsil  almışdır  (1959-1963).  Ədəbi  fəaliyyətə 

1956-cı ildə "Qalibiyyət bayrağı" (Qazax rayonu) qəzetində 

dərc edilən "Mənim doğma çayım - Mənim Kür çayım" adlı 

ilk  şeiri  ilə  başlamışdır.  Həmin  vaxtdan  fəal  poetik 

yaradıcılıqla məşğul olmuşdur. SSRİ xalqları poeziyasından 

bədii  tərcümələri  də  vardır.  Macar  şairi  Mikloş  Radnotinin 

şeirlər  kitabını  doğma  dilə  çevirmişdir.  Onun  Moskvada 

"Sovetski pisatel" nəşriyyatı tərəfındən "Anama məktublar" (1974), "Ocaq daşları" 

(1981) şeirlər kitabları çap olunmuşdur. Davud Nəsib Dövlət Televiziya və Radio 

Verilişləri Komitəsində incəsənət redaksiyasında redaktor işləmişdir (1966-1969). 

Moskvada,  SSRİ  Yazıçılar  İttifaqı  nəzdində  olan  ikiillik  ali  ədəbiyyat  kursunu 

bitirmişdir  (1971-1972).  Sonra "Ədəbiyyat  və  incəsənət"  qəzeti redaksiyasında 

ədəbi işçi, təsviri sənət    və poeziya şöbələrinə rəhbərlik etmişdir. O, Azərbaycan 

(1984) və Ümumittifaq Komsomolu  mükafatları  laureatı (1986) idi.   Azərbaycan 

SSR  Ali  Soveti  Rəyasət  Heyətinin  Fəxri  fərmanına  (1984),  Ümumittifaq  və 

Azərbaycan LKGİ-nin Fəxri fərmanlarına layiq görülmüşdür.  

 Davud Nəsib 2003-cü il martın 26-da dünyasını dəyişmişdir. 

Kitabları: ―Gözüm səni axtarır‖ (1966), ―Dağlar danışsaydı‖(1969), ―Ümid 

qatarı‖(1979), ―Bizdən sonra yaşayanlar‖ (1981),  ―Əsrin laylası‖ (1982), 

―Azərbaycan bayatısı‖ (1984), ―Dünya bir körpüdür‖ (1987), ―Karvan gedir‖ 

(1991) və s. Tərcümələri: Mikloş Radnoti ―Yaralı Ağılar‖ 

 

 Ədəbiyyat: Əhmədov Teymur- “Azərbaycan yazıçıları (XX-XXI yüzillikdə)” Ensiklopedik 

məlumat kitabı, Bakı, 2011. 

 

 

 

 

 

  

 

  

 


270 

 

27 Avqust - Ədəbiyyatşünas Qəzənfər Paşayevin anadan olmasının 80 illiyi,                     (1937) 

Qəzənfər  Məhəmməd  oğlu  Paşayev  Tovuz  bölgəsinin 

Düzqırıxlı  kəndində  doğulub.  1962-ci  ildə  Bakıda 

Azərbaycan  Dövlət  Pedoqoji  Xarici  Dillər     İnstitutunun  

ingilis    dili    fakültəsini    bitirib.  Üç  ay  kənd  məktəbində 

müəllim,  sonra  İraq  Respublikasında  tərcüməçi  işləyib. 

Müxtəlif  fasilələrlə  üç  dəfə  İraqda  tərcüməçi  və  ali  təhsil 

aldığı  institutda  baş  laborant,  müəllim,  dekan  müavini, 

kafedra  müdiri  işləyib.  1990-cı  ildən  isə  M.Rəsulzadə 

adına Bakı  Dövlət  Universitetində  xarici  dillər  kafedrasının 

dosenti  və  kafedra  müdiri  işləməyə  başlayıb.  Azərbaycan 

Milli  Elmlər  Akademiyası  Nizami  adına  Azərbaycan  Ədəbiyyatı  Muzeyində  şöbə 

müdiri  (2001-2005),  eyni  zamanda  2003-ci  ildən  Nizami  adına  Ədəbiyyat 

İnstitutunda  baş  elmi  işçidir.  Ədəbi-elmi  fəaliyyətində  İraqda  yaşayan 

azərbaycanlıların  –  İraq  türkmanlarının  ədəbi-mənəvi  yaradıcılığının  tədqiqi  və 

təbliği  xüsusi  yer  tutur.  Paşayevin  elmi  fəaliyyətinin  zirvəsi  onun  ―İraq-türkman 

folkloru‖  adlı  monumental  əsəridir.  ―Kərkük  bayatıları‖  (1968),  ―Arzu-Qənbər 

dastanı‖(1972), ―İraq kərkük atalar sözləri‖ (1978), ―İraq kərkük bayatıları‖ (1984), 

―Kərkük tapmacaları‖(1984), ―Kərkük folklor antologiyası‖ (1987), ―Nəsiminin İraq 

divanı‖  (1987),  ―İraq  Türkmən  folkloru‖  (1982),  və  b.  kitabları  nəşr  edilib.  O, 

A.Dümanın  ―Qafqaz  səfəri‖,  ―Necə  yaşayasan  yüzü  haqlayasan‖  və  başqa  əsərləri 

dilimizə  çevirib.  Qəzənfər  Paşayevə  böyük  uğur  qazandıran  ―Altı  il  Dəclə  -  Fərat 

sahillərində‖ kitabı oxucular arasında əl-əl gəzib. Q.Paşayev ―Ədəbiyyat‖ qəzetinin 

(1995-ci  ildən),  ―Vəfa‖  (2004-cü  ildən),  ―Folklor  və  etnoqrafiya‖  (2004-cü  ildən), 

―Xəmsə‖  (2002-ci  ildən),  ―Qopuz‖  (2005-ci  ildən)  jurnallarının,  Nizami  adına 

Ədəbiyyat İnstitutunun ―Ədəbi-nəzəri məcmuə‖ sinin Redaksiya Heyətinin üzvüdür. 

1994-cü  ildən  Nizami  adına  Ədəbiyyat  İnstitutu  nəzdində  Müdafiə  Şurasının 

üzvüdür. 1997-2005-ci illər arası həmin şuranın həmsədri olub. 

 

Kitabları:  ―Kərkük  mahnıları‖  (1973),  ―Rusca-ərəbcə  danışıq  kitabı‖  (1974), 

―İraq-Kərkük atalar sözləri‖ (1978), ―Bu İngiltərədir‖ (1981), ―Kərkük tapmacaları‖ 

(1984),    ―Altı il  Dəclə-Fərat sahillərində‖ (1985),  ―Nəsiminin İraq  Divanı‖  (1987), 

―İraq-Türkman folkloru‖ (1992), ―Alın yazısı‖ (2004) və s.   

Ədəbiyyat: Əhmədov Teymur - “Azərbaycan yazıçıları (XX-XXI yüzillikdə)” Ensiklopedik 

məlumat kitabı, Bakı, 2011. 

 

 

 

 

 

 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   91   92   93   94   95   96   97   98   ...   148


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə