Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədəYüklə 185,1 Kb.
səhifə1/20
tarix20.09.2018
ölçüsü185,1 Kb.
#69529
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20

Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının təsdiq edilməsi barədə

 

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİNİN QƏRARI 

“Büdcə sistemi haqqında” 2002-ci il 2 iyul tarixli Azərbaycan Respublikası Qanununun 4-cü maddəsinə uyğun olaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti qərara alır:

1.      Azərbaycan Respublikası büdcə gəlirlərinin və xərclərinin funksional, iqtisadi və inzibati vahid büdcə təsnifatı 1-4 nömrəli əlavələrə uyğun olaraq təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2.      Azərbaycan Respublikasının Maliyyə Nazirliyinə tapşırılsın ki, Azərbaycan Respublikası vahid büdcə təsnifatının aidiyyəti təşkilatlara çatdırılmasını təmin etsin.

3.      Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.

 

Azərbaycan Respublikasının Baş naziri   A.RASİZADƏ

 

Bakı şəhəri, 6 oktyabr 2004-cü il  № 149

 

  

Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin

2004-cü il 6 oktyabr tarixli 149 nömrəli qərarı ilə

TƏSDİQ EDİLMİŞDİR

1 nömrəli əlavə


 

Büdcə gəlirlərinin

 

TƏSNİFATI

 


KODLAR

ADLARI

Bölmə

Köməkçi bölmə

Paraqraf

Maddə

Yarım maddə

 

 


1

2

3

4

5

6

7

1

0

0

0

0

0

ÜMUMİ GƏLİRLƏR

1

1

0

0

0

0

VERGİLƏRDƏ DAXİLOLMALAR

1

1

1

0

0

0

GƏLİRLƏRDƏN  (MƏNFƏƏTDƏN) VERGİLƏR

1

1

1

1

0

0

FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN GƏLİR VERGİSİ

1

1

1

1

1

0

MUZDLU İŞLƏ ƏLAQƏDAR GƏLİR VERGİSİ

1

1

1

1

1

1

MUZDLU İŞLƏ ƏLAQƏDAR ƏLDƏ EDiLƏN GƏLİRLƏRDƏN GƏLİR VERGİSİ

1

1

1

1

1

2

HASİLATIN PAY BÖLGÜSÜ SAZİŞLƏRİ ÜZRƏ PODRATÇI VƏ XARİCİ SUBPODRATÇI TƏŞKİLATLARDA MUZDLU İŞLƏ ƏLAQƏDAR ƏLDƏ EDİLƏN GƏLİRLƏR-DƏN GƏLİR VERGİSİ

 

 1

1

1

1

1

3

BÜDCƏ TƏŞKİLATLARINDA İŞLƏYƏNLƏRİN MUZDLU İŞLƏ ƏLAQƏDAR ƏLDƏ ETDİKLƏRİ GƏLİRLƏRİNDƏN GƏLİR VERGİSİ

1

1

1

1

2

0

MUZDLU İŞƏ AİD OLMAYAN FƏALİYYƏTDƏN   GƏLİR VERGİSİ

1

1

1

1

2

1

MUZDLU İŞƏ AİD OLMAYAN FƏALİYYƏTDƏN ƏLDƏ EDİLƏN GƏLİRLƏRDƏN GƏLİR VERGİSİ

1

1

1

1

2

2

HASİLATIN PAY BÖLGÜSÜ SAZİŞLƏRİ ÜZRƏ PODRATÇI VƏ XARİCİ SUBPODRATÇI TƏŞKİLATLARDA MUZDLU İŞLƏ ƏLAQƏDAR OLMAYAN GƏLİRLƏRDƏN GƏLİR VERGİSİ

1

1

1

1

3

0

FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN DİGƏR GƏLİRLƏRİN-DƏN GƏLİR VERGİSİ

1

1

1

2

0

0

HÜQUQİ ŞƏXSLƏRİN MƏNFƏƏT (GƏLİR) VERGİSİ

1

1

1

2

1

0

REZİDENT MÜƏSSİSƏLƏRİN MƏNFƏƏT VERGİSİ

1

1

1

2

2

0

QEYRİ-REZİDENT MÜƏSSİSƏLƏRİN AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA DAİMİ NÜMAYƏNDƏLİYİ İLƏ BAĞLI OLAN GƏLİRLƏRDƏN VERGİ

1

1

1

2

3

0

HASİLATIN PAY BÖLGÜSÜ SAZİŞLƏRİ ÜZRƏ PODRATÇI TƏRƏFLƏRİN MƏNFƏƏT VERGİSİ

1

1

1

2

4

0

HASİLATIN PAY BÖLGÜSÜ SAZİŞLƏRİ ÜZRƏ XARİCİ SUBPODRATÇILARIN MƏNFƏƏT VERGİSİ

1

1

1

2

5

0

DİVİDENDLƏRDƏN, FAİZLƏRDƏN, İCARƏDƏN VƏ ROYALTİDƏN ƏLDƏ OLUNAN GƏLİRLƏRDƏN VƏ MƏNBƏYİ AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏRAZİSİNDƏ OLAN DİGƏR GƏLİRLƏRDƏN GƏLİR VERGİSİ

1

1

1

2

5

1

Azərbaycan Respublikası ilə digər dövlətlər arasında beynəlxalq rabitə və ya beynəlxalq daşımalar həyata keçirilərkən rabitə və ya nəqliyyat xidmətləri üçün rezident müəssisələrin və ya sahibkarın ödəmələri

1

1

1

2

6

0

BƏLƏDİYYƏ MÜLKİYYƏTİNDƏ OLAN MÜƏSSİSƏ VƏ TƏŞKİLATLARIN MƏNFƏƏT VERGİSİ

1

1

1

3

0

0

KATEQORİYALAR ÜZRƏ BÖLÜNMƏYƏN GƏLİR VERGİSİ

1

1

2

0

0

0

ƏMƏK HAQQI FONDUNA VƏ İŞÇİ QÜVVƏSİNƏ VERGİLƏR

1

1

3

0

0

0

MÜLKİYYƏTDƏN VERGİLƏR

1

1

3

1

0

0

TORPAQ VERGİSİ

1

1

3

1

1

0

SƏNAYE, TİKİNTİ, NƏQLİYYAT, RABİTƏ, TİCARƏT, MƏİŞƏT XİDMƏTİ VƏ DİGƏR XÜSUSİ TƏYİNATLI TORPAQLARA GÖRƏ REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT MÜƏSSİSƏLƏRİN TORPAQ VERGİSİ

1

1

3

1

2

0

KƏND TƏSƏRRÜFATI TƏYİNATLI TORPAQLARA GÖRƏ REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT MÜƏSSİSƏLƏRİN TORPAQ VERGİSİ

1

1

3

1

3

0

DİGƏR TƏYİNATLI TORPAQLARA GÖRƏ REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT MÜƏSSİSƏLƏRİN TORPAQ VERGİSİ

1

1

3

1

4

0

KƏND TƏSƏRRÜFATI ÜÇÜN İSTİFADƏ EDİLƏN TORPAQLARA GÖRƏ REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN TORPAQ VERGİSİ

1

1

3

1

5

0

YAŞAYIŞ FONDLARININ, HƏYƏTYANI SAHƏLƏRİN VƏ BAĞ SAHƏLƏRİNİN TORPAQLARINA GÖRƏ TORPAQ VERGİSİ

1

1

3

1

6

0

DİGƏR TƏYİNATLI TORPAQLARA GÖRƏ REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN TORPAQ VERGİSİ

1

1

3

2

0

0

ƏMLAK VERGİSİ

1

1

3

2

1

0

REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT MÜƏSSİSƏLƏRİN BALANSINDA OLAN AVTONƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNDƏN ƏMLAK VERGİSİ

1

1

3

2

2

0

REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT MÜƏSSİSƏLƏRİN BALANSINDA OLAN ƏSAS VƏSAİTLƏRDƏN ƏMLAK VERGİSİ

1

1

3

2

3

0

REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT MÜƏSSİSƏLƏRİN SAİR ƏMLAKINDAN ƏMLAK VERGİSİ

1

1

3

2

4

0

REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN XÜSUSİ MÜLKİYYƏTİNDƏ OLAN NƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİNDƏN ƏMLAK VERGİSİ

1

1

3

2

5

0

REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN XÜSUSİ MÜLKİYYƏTİNDƏ OLAN ƏSAS VƏSAİTLƏRDƏN ƏMLAK VERGİSİ

1

1

3

2

6

0

REZİDENT VƏ QEYRİ-REZİDENT FİZİKİ ŞƏXSLƏRİN SAİR ƏMLAKINDAN ƏMLAK VERGİSİ

1

1

3

3

0

0

ƏMLAKIN XALİS DƏYƏRİNDƏN ÖDƏNİLƏN CARİ VERGİLƏR

 

  

 


1

1

3

4

0

0

VƏRƏSƏLİK VƏ BAĞIŞLANMA QAYDASINDA MÜLKİYYƏTƏ KEÇMİŞ ƏMLAK-DAN VERGİLƏR

1

1

3

5

0

0

MALİYYƏ ƏMƏLİYYATLARINA VƏ KAPİTALLA  APARILAN  ƏMƏLİYYATLARA GÖRƏ VERGİLƏR

1

1

3

6

0

0

MÜLKİYYƏTƏ GÖRƏ BİRDƏFƏLİK VERGİLƏR

1

1

3

7

0

0

MÜLKİYYƏTƏ GÖRƏ DİGƏR CARİ VERGİLƏR

1

1

4

0

0

0

MAL VƏ XİDMƏTLƏRƏ GÖRƏ VERGİLƏR

1

1

4

1

0

0

ƏLAVƏ DƏYƏR VERGİSİ

1

1

4

1

1

0

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASINDA MAL, İŞ VƏ XİDMƏTLƏRƏ GÖRƏ ƏLAVƏ DƏYƏR VERGİSİ

1

 


1

4

1

1

1

Azərbaycan Respublikasında iş və xidmətlərə görə ödənilən rezidentin əlavə dəyər vergisi

1

1

4

1

1

2

Azərbaycan Respublikasında iş və xidmətlərə görə ödənilən qeyri-rezidentin əlavə dəyər vergisi

1

1

4

1

2

0

AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASININ ƏRAZİSİNƏ   MALLARIN   İDXALINA  ƏLAVƏ DƏYƏR VERGİSİ

1

1

4

2

0

0

SATIŞDAN VERGİLƏR

1

1

4

3

0

0

SADƏLƏŞDİRİLMİŞ VERGİ

1

1

4

3

1

0

HÜQUQİ ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN ÖDƏNİLƏN SADƏLƏŞDİRİLMİŞ VERGİ 

1

1

4

3

1

1

MÜLKİYYƏTİNDƏ VƏ YA İSTİFADƏSİNDƏ OLAN AVTONƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİ İLƏ SƏRNİŞİN VƏ YÜK DAŞIMALARINI HƏYATA KEÇİRƏN HÜQUQİ ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN ÖDƏNİLƏN SADƏLƏŞDİRİLMİŞ VERGİ.

1

1

4

3

1

2

MƏNZİL TİKİNTİSİ FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ HÜQUQİ ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏNÖDƏNİLƏN SADƏLƏŞDİRİLMİŞ VERGİ.

1

1

4

3

1

3

Digər hüquqi şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi

1

1

4

3

2

0

FİZİKİ  ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏN ÖDƏNİLƏN SADƏLƏŞDİRİLMİŞ VERGİ.

1

1

4

3

2

1

MÜLKİYYƏTİNDƏ VƏ YA İSTİFADƏSİNDƏ OLAN AVTONƏQLİYYAT VASİTƏLƏRİ İLƏ SƏRNİŞİN VƏ YÜK DAŞIMALARINI HƏYATA KEÇİRƏN FİZİKİ ŞƏXSLƏRTƏRƏFİNDƏN ÖDƏNİLƏN SADƏLƏŞDİRİLMİŞ VERGİ.

1

1

4

3

2

2

MƏNZİL TİKİNTİSİ FƏALİYYƏTİ ÜZRƏ FİZİKİ ŞƏXSLƏR TƏRƏFİNDƏNÖDƏNİLƏN SADƏLƏŞDİRİLMİŞ VERGİ.

1

1

4

3

2

3

Digər fiziki şəxslər tərəfindən ödənilən sadələşdirilmiş vergi

1

1

4

3

3

0

DİGƏR VERGİLƏR

1

1

4

4

0

0

DÖVRİYYƏDƏN VERGİLƏR VƏ MAL VƏ XİDMƏTLƏRƏ   GÖRƏ   DİGƏR   ÜMUMİ VERGİLƏR

1

1

4

5

0

0

AKSİZ

1

1

4

5

1

0

AZƏRBAYCAN   RESPUBLİKASINDA  İSTEHSAL   OLUNAN   MƏHSULLAR  ÜZRƏ AKSİZ

1

1

4

5

1

1

NEFT MƏHSULLARINA AKSİZ

1

1

4

5

1

2

ETİL (YEYİNTİ) SPİRTİ

1

1

4

5

1

3

PİVƏ

1

1

4

5

1

4

SPİRTLİ İÇKİLƏRİN BÜTÜN DİGƏR NÖVLƏRİ

1

1

4

5

1

5

TÜTÜN MƏMULATLARI

1

1

4

5

1

6

SAİR MƏHSULLAR

1

1

4

5

2

0

AZƏRBAYCAN  RESPUBLİKASINA  MAL-LARIN İDXALINA GÖRƏ AKSİZ. 

1

1

4

5

2

1

NEFT MƏHSULLARINA AKSİZ

1

1

4

5

2

2

ETİL (YEYİNTİ) SPİRTİ

1

1

4

5

2

3

PİVƏ

1

1

4

5

2

4

SPİRTLİ İÇKİLƏRİN BÜTÜN DİGƏR NÖVLƏRİ.

1

1

4

5

2

5

TÜTÜN MƏMULATLARI

1

1

4

5

2

6

İDXAL OLUNAN MİNİK AVTOMOBİLLƏRİNƏ TƏTBİQ OLUNAN AKSİZLƏR.

1

1

4

5

2

7

İdxal edilən qızıla, ondan hazırlanmış zərgərlik və digər məişət məmulatlarına tətbiq olunan aksizlər

1

1

4

5

2

8

İdxal edilən emal olunmuş, çeşidlənmiş, çərçivəyə salınmış və bərkidilmiş almaza tətbiq olunan aksizlər

1

1

4

5

2

9

SAİR MƏHSULLAR

1

1

4

6

0

0

SPESİFİK   XİDMƏTLƏRƏ   GÖRƏÖDƏNİŞLƏR.

1

1

4

6

1

0

Bələdiyyə mülkiyyətində olan torpaqlarda, binalarda və digər obyektlərdə küçə (divar) reklamının yerləşdirilməsi və yayımı üçün ödənişlər 

1

1

4

6

2

0

Kurort, mehmanxana, avtomobil dayanacaqları üçün ödənişlər və qanunla müəyyən edilən digər yerli ödənişlər

1

1

4

7

0

0

Yol vergisi

1

1

4

7

1

0

Azərbaycan Respublikasının ərazisində istehsal edilərək, daxili istehlaka yönəldilən (topdan satılan) yanacağa yol vergisi

1

1

4

7

1

1

avtomobil benzininə yol vergisi

1

1

4

7

1

2

dizel yanacağına yol vergisi

1

1

4

7

1

3

maye qaza yol vergisi

1

1

4

7

2

0

Azərbaycan Respublikasının ərazisinə idxal olunan yanacağa yol vergisi

1

1

4

7

2

1

avtomobil benzininə yol vergisi

1

1

4

7

2

2

dizel yanacağına yol vergisi

1

1

4

7

2

3

maye qaza yol vergisi

1

1

4

7

3

0

Xarici dövlətlərin avtonəqliyyat vasitələri sahibləri tərəfindən ödənilən yol vergisi

1

1

4

8

0

0

MALLARIN İSTİFADƏSİNƏ, YAXUD İSTİFADƏ HÜQUQU VERİLMƏSİNƏ VƏ HƏR HANSI BİR FƏALİYYƏTLƏ MƏŞGUL OLMAQ ÜÇÜN VERGİLƏR

1

1

4

9

0

0

MƏDƏN VERGİSİ

1

1

4

9

1

0

XAM NEFT

1

1

4

9

2

0

TƏBİİ QAZ

1

1

4

9

3

0

FİLİZ FAYDALI QAZINTILARI

1

1

4

9

4

0

QEYRİ-FİLİZ FAYDALI QAZINTILARI

1

1

4

9

5

0

MİNERAL SULAR

1

1

4

9

6

0

YERLİ   ƏHƏMİYYƏTLİ TİKİNTİ MATERİALLARI

1

1

4

9

7

0

SAİR MƏHSULLAR

1

1

4

9

2

0

DİGƏR VERGİLƏR

1

1

5

0

0

0

XARİCİ İQTİSADİ FƏALİYYƏTLƏ BAĞLI VERGİLƏR

1

1

5

1

0

0

İDXAL RÜSUMLARI 

Kataloq: system -> files -> legislation
legislation -> Qəsdən adam öldürmə işləri üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında
legislation -> Sosial müavinətlərin məbləğinin artırılması haqqında
legislation -> Valideynlərin və digər qohumların uşaqla ünsiyyətdə olmaq hüquqları ilə əlaqədar qanunvericiliyin məhkəmələr tərəfindən tətbiqi təcrübəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsi Plenumunun q ə r a r I
legislation -> Azərbaycan Respublikasında daimi yaşayan vətəndaşlığı olmayan şəxslərin xüsusi sənədləri haqqında
legislation -> Oğurluq, soyğunçuluq və quldurluğa dair işlər üzrə məhkəmə təcrübəsi haqqında
legislation -> Dövlət sirri təşkil edən məlumatlarla işləməyi istisna edən xəstəliklərin Siyahısının təsdiq edilməsi haqqında
legislation -> Qərara alıram: Aşağıdakı şəxslər inzibati-iqtisadi məhkəmələrin hakimləri təyin edilsinlər: 1 saylı Bakı İnzibati-İqtisadi Məhkəməsi
legislation -> Azərbaycan respublikasi əMƏk və ƏhaliNİn sosial müdafiƏSİ naziRLİYİNİn kollegiyasi
legislation -> Məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının hesablanması zamanı nəzərə alınan və alınmayan ödənişlərin müəyyən edilməsi və məzuniyyət vaxtı üçün orta əmək haqqının əmsallaşdırılması qaydasının təsdiq edilməsi barədə
legislation -> Uşaqlar üçün valideynlərinin aliment tutulan, manat və xarici valyuta ilə aldıqları əmək haqqının və (və ya) başqa gəlirlərinin növlərinin müəyyən edilməsi barədə

Yüklə 185,1 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   20
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə