Azәrbaycan respublikasi döVLӘt neft şİRKӘTİ ekoloji SİyasәTYüklə 341,25 Kb.

səhifə1/13
tarix26.10.2017
ölçüsü341,25 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


 

 

 

 

 

  

AZӘRBAYCAN RESPUBLİKASI 

 DÖVLӘT NEFT ŞİRKӘTİ 

 

 EKOLOJİ 

SİYASӘT 


 

 

 

 

 

BAKI - 2008 
                                                                                                                           EKOLOJİ SİYASӘT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“...Tәbiәtin ölkәmizә bәxş etdiyi zәngin sәrvәtlәrә 

xüsusi qayğı ilә yanaşmaq , belә misilsiz  

xәzinәlәri bәşәriyyәtin gәlәcәyi naminә qorumaq 

üzәrimizә düşәn başlıca vәzifәlәrdәndir . . .” 

 

Heydәr Әliyev  

 

2

 
                                                                                                                           EKOLOJİ SİYASӘT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKOLOJİ SİYASӘT 

 

 

 

 

 

 

 

Neft firavanlıqdırsa 

tәbiәt hәyatın özüdür 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARDNŞ Prezidentinin 12.05.2008-ci il tarixli 77 nömrәli Әmri ilә tәsdiq edilmişdir.  

3

 
                                                                                                                           EKOLOJİ SİYASӘT 

 

MÜNDƏRİCAT 

 

 

 

 

1. GİRİŞ........................................................................................................................................4 

1.1İSTİFADƏ OLUNAN MƏLUMATLAR............................................................................5 

1.2. EKOLOJİ SİYASƏTƏ DƏYİŞİKLİKLƏR...........................................................................5 

 

 

2. ARDNŞ‐nin EKOLOJİ SIYASƏTİNİN MƏQSƏD VƏ VƏZİFƏLƏRİ.......................6 

2.1. EKOLOJİ SİYASƏTİN MƏQSƏDLƏRİ.............................................................................6 

2.2. EKOLOJİ SİYASƏTİN ƏSAS  VƏZİFƏLƏRİ....................................................................6 

 

 

3. EKOLOJİ SİYASƏTİN HÜQUQİ ƏSASLARI..................................................................8 

3.1. GİRİŞ.......................................................................................................................................8 

3.2. ƏTRAF MÜHİTİN MÜHAFİZƏSİ SAHƏSİNDƏ QANUNVERİCİLİK VƏ   

TƏNZİMLƏYİCİ QAYDALAR..................................................................................................8 

 3.2.1. Ekoloji məsələlərin tənzimlənməsi.....................................................................................11 

 3.3. REGİONAL VƏ MİLLİ EKOLOJİ  PROQRAMLAR.........................................................12 

 3.4. ARDNŞ‐nin EKOLOJİ SİYASƏTİNİN HÜQUQİ PRİNSİPLƏRİ.................................13 

 

 4. 

EKOLOGİYA SAHƏSİNDƏ BEYNƏLXALQ HÜQUQİ PRİNSİPLƏR 

 VƏ ONLARIN ARDNŞ‐nin EKOLOJİ SİYASƏTİNDƏ YERİ........................................14 

 

 5. EKOLOJİ SİYASƏT SAHƏSİNDƏ BEYNƏLXALQ TƏCRÜBƏ.................................20 

 

 

6. ARDNŞ‐nin  EKOLOGİYA SAHƏSİNDƏ DÖVLƏT, ÖZƏL VƏ  

BEYNƏLXALQ   TƏŞKİLATLARLA  QARŞILIQLI FƏALİYYƏTİ ...............................22 

 

4 


                                                                                                                           EKOLOJİ SİYASӘT 

 

7. ARDNŞ‐də ƏTRAF MÜHİTİN İDARƏ OLUNMASI VƏ EKOLOJİ  SİYASƏTİN STRATEGİYASI ...............................................................................................26 

7.1. ÜMUMİ İDARƏETMƏ STRUKTURU..............................................................................26 

7.2. ARDNŞ‐nin MÜƏSSİSƏLƏRİNDƏN ƏTRAF MÜHİTƏ TƏSİRLƏR.........................27 

7.3. ƏTRAF MÜHİTİN İDARƏ OLUNMASI.........................................................................28 

 7.3.1. Atmosferə atılan emissiyaların azaldilması ................................................................28 

7.3.2. Çirkli tullantı suları..........................................................................................................28 

7.3.3. Qazma tullantıları.............................................................................................................28 

7.3.4. Torpaqların çirklənməsi...................................................................................................29 

7.3.5. Neft dağılmaları................................................................................................................29 

7.3.6. Bərk tullantılar...................................................................................................................29 

7.3.7. Ekoloji Monitorinq............................................................................................................29 

7.4. Texnoloji modernləşdirmə..................................................................................................30 

7.5. Ekoloji Siyasətdə Strateji İstiqamətlər və tədbirlər ........................................................30 

 

 

8. ARDNŞ‐nin  KADR HAZIRLIĞI VƏ EKOLOJİ TƏHSİL SAHƏSİNDƏ 

 SİYASƏTİ...................................................................................................................................34 

 

 

9. ARDNŞ‐nin ƏTRAF MÜHİTİN QORUNMASI VƏ TƏBİİ EHTİYATLARDAN

 

SƏMƏRƏLİ İSTİFADƏ SAHƏSİNDƏ İNFORMASİYA SİYASƏTİ............................36 

 

 

10. İXTİSARLAR........................................................................................................................38 

 

5 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   13


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə