Azərbaycan respublikasi kənd təSƏRRÜfati naziRLİYİ aqrar elm məRKƏZİYüklə 0,83 Mb.

səhifə62/66
tarix23.08.2018
ölçüsü0,83 Mb.
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   66

*—  ■>
Mahmudova Sədaqət Mikayıl qızı
Mahmudova  Sədaqət  Mikayıl  qızı 
1946-cı 
ildo 
Salyan 
rayonunda 
qulluqçu aibsində anadan olub.  1964- 
cü  ildə  M.  Əzizbəyov  adına  Azər- 
baycan  Neft  və  Kimya  İnstitutuna 
daxil 
olub, 
1970-ci 
ildə 
həmin 
institutu  bitirib,  mühəndis  iqtisadçı 
ixtisası almışdır.
1966-cı 
ildə 
Azərbaycan 
Elmi-Tədqiqat 
Kənd
Təsərrüfatınm İqtisadiyyatı  və  Təşkili  İnstitutunda  laborant
vəzifəsinə qəbul olunmuşdur.  1970-ci  ildən  1976-cı  ilə qədər 
«Kənd  təsərrüfatmm  ixtisaslaşdırılması  və  yerləşdirilməsi» 
şöbəsində  kiçik  elmi  işçi  vəzifəsində  işləmişdir.  1976-cı  ilin 
mart  ayında  həmin  institutun  əyani  aspiranturasma  daxil 
olub,  1980-ci  ildə 
aspiranturanı  bitirmişdir.  1982-ci  ildə 
dissertasiya  işini  müdafiə  edib  iqtisad  elmləri  namizədi 
alimlik dərəcəsi adı almışdır.  Aspiranturanı  bitirdikdən sonra 
həmin  şöbədə  baş  elmi  işçi  vəzifəsində  işləmişdir.  25  elmi 
əsərin  müəllifi  olan  S.Mahmudova  uzun  müddət  institutun 
elmi şurasınm üzvü olmuşdur.
2008-ci ildə dünyasını  dəyişmşdir.
292
Mirzəyeva Hicran Əmirxan qızı
Mirzəyeva  Hicran  Əmirxan 
qızı 
1979-cu  ildə  sentyabrın  4-də  Sumqayıt 
şəhərində  anadan  olmuşdur.  1986-1996- 
cı  illərdə  Sumqayıt  şəhər  T.İsmayılov 
adına  29  saylı  orta  məktəbi  bitirmişdir.
1997-ci  ildə  Azərbaycan  Dövlət  İqtisad 
Universitetinin 
“Ərzaq 
mallannın 
əmtəəşunaslığı”  fakültəsinə  daxil  olmuş,
2001-ci  ildə  bakalavr  pilləsini  başa  vurmuş,  həmin  ildə 
Azərbaycan  Dövlət  İqtisad  Universitetinin  magistraturasına 
daxil olmuş və 2003-cü ildə magistr dərəcəsi  almışdır.  2003-
2009-cu 
illərdə 
Azərbaycan 
Elmi-Tədqiqat 
Kənd 
Təsərrüfatınm  İqtisadiyyatı  və  Təşkili  İnstitutunda  böyük 
elmi  işçi,  aparıcı  elmi  işçi,  kadr  işləri  üzrə  baş  mütəxəssis, 
“Ümumi” şöbənin müdiri vəzifələrində işləmişdir.
2009-2010-cu 
illərdə 
Azərbaycan 
Respublikası 
Auditorlar Palatasında  aparıcı  mütəxəssis və baş  mütəxəssis,
2010-cu ildə isə “Aqrarkredit” Qapalı  Səhmdr Cəmiyyətində 
mühasib vəzifəsində işləmişdir.
2004-cü  ildə  Az.ETKTİ  və  Tİ-da  dissertanturaya  qəbul 
olmuş  və  2010-cu  ildə  həmin  institutda  fəaliyyət  göstərən 
ixtisaslaşdınlmış 
dissertasiya  şurasında  namizədlik 
işini 
müdafiə edərək iqtisad üzrə  fəlsəfə  doktoru  alimlik dərəcəsi 
almışdır.  Bu  müddətdə  respublika 
və  xarici  ölkələrin 
nüfiızlu  nəşrlərində  20-dən  çox 
elmi  məqaləsi  dərc 
olunmuşdur.
293


2010-cu ildən Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər 
akademiyasında akademik  məsbhətçisi, 2 011-ci ildən isə 
“İqtisadiyyat və inzibati idarəetmə” fakültəsinin dekanı 
vəzifəsində  işləyir.
<■ —  \
Nəcəfova Vəfa Qurban qızı
Nəcəfova  Vəfa  Qurban  qızı  1975- 
ci  ildə  Siyəzən  şəhərində  anadan 
olmuşdur.  1992-ci  ildə  Siyəzən şəhər  1 
saylı  orta  məktəbi  bitirdikdən  sonra
1992-ci ildə Azərbaycan Dövlət İqtisad 
İnstitutunun  “Uçot-iqtisad”  fakültəsi- 
nin  “Mühasibat  uçotu,  nəzarət,  TFT” 
şöbəsinə  daxil  olmuş,  1997-ci  ildə 
təhsilini  fərqlənmə  diplomu  ilə  başa  vuraraq  iqtisadçı 
ixtisasına  yiyələnmişdi. 
1997-ci  -   2010  -c u   illərdə 
AZ.ETKTİ və Tİ  elmi  işçi, böyük elmi işçi, apancı  elmi  işçi 
vəzifəsində  çalışmışdır.  2002-2006-  cı  illərdə  Az.ETKTİ  və 
Tİ -  nun “Xalq təsərrüfatınm iqtisadiyyatı və idarə edilməsi” 
ixtisası  üzrə  aspiranturada  təhsil  almışdır.  2009-  cu  ildə 
“Sahibkarlığın inkişaf problemləri” mövzusunda dissertasiya 
işini  müdafıə  edərək,  iqtisad  üzrə  fəlsəfə  doktoru  elmi 
dərəcəsi  almışdır.  2009-cu  ildən Bakı  Biznes Universitetinin 
“Maliyyə” və Azərbaycan Turizm İnstitutunda “İqtisadiyyat ” 
kafedrasında müəllimə işləyir.
V.Nəcəfova  6,8  çap  vərəqi  həcmində  15  məqalənin  və 
bakalavr pilləsi üzrə 3  fənn proqramınm müəllifıdir.
Ailəlidir, bir oğlu, bir qızı var.
295


Novruzova Fidan Nəbi  qızı
Novruzova  Fidan  Nəbi  qızı  1982-ci 
ildə Bakı şəhərində anadan olmuşdur.
1989-1999-cu  illərdə  134  nömrəli 
məktəbdə  təhsil  almış  və  həmin  il 
Azərbaycan 
Texniki 
Universitetinin 
“İnformatika  və  hesablama  texnikası” 
fakültəsinə  daxil  olmuş,  sonra  təhsilini 
Azərbaycan  Dövlət  İqtisad  Universitetində  davam  etdirmiş 
və  2004-cü  ildə  universitetin 
bakalavr  pilləsi  üzrə 
bitirmişdir.
Əmək  fəaliyyətinə  2002-ci  ildə  AMEA-nm  İqtisadiyyat 
İnstitutunda  lobarant  vəzifəsi  ilə  başlamışdır.  2007-ci  ildə 
ADİU-nin 
magistraturasını 
fərqlənmə 
diplomu 
ilə 
bitirmişdir.
2010-cu  ildə  Az.ETKTİ  və  Tİ-da  “Azərbaycanda  aqrar- 
sənaye  kompleksində  maliyyə-sənaye  qruplannm  inkişafı 
məsələləri”  mövzusunda  dissertasiya  işini  müdafıə  edərək 
iqtisad üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsini almışdır.
Dissertasiya  mövzusu  ilə  əlaqədar  3,5  çap  vərəqi 
həcmində  10 məqalə və tezisi dərc olunmuşdur.
Hazırda  Azərbaycan  Respublikası  Vergilər  Nazirliyinin 
xidmət  idarəsində  2-ci  dərəcəli  böyük  dövlət  müfəttişi 
vəzifəsində işləyir.
296
Rüstəmov  Rövşən Mürvət oğlu
Rüstəmov  Rövşən  Mürvət  oğlu  1980- 
ci il 06 oktyabrda İmişli rayonunun Cəfərli 
kəndində  anadan  olmuşdur.  1995-ci  ildə 
Cəfərli  kənd  orta  məktəbində  9-cu  sinfı 
bitirdikdən  sonra,  orta  təhsilini  Bakı 
şəhəri, 

saylı 
Fizika-riyaziyyat 
və 
informatika 
təmayüllü 
liseydə 
başa 
vurmuşdur.
1997-ci  ildə  Azərbaycan  Respublikasınm  Prezidenti 
yanında 
Dövlət 
İdarəçilik 
Akademiyasının 
“İnzibati 
idarəetmə”  fakültəsinə  (“Dövlət  və  bələdiyyə  idarəetməsi” 
ixtisası  üzrə)  daxil  omuşdur.  2001-ci  ildə  Akademiyanı 
fərqlənmə  diplomu  ilə  bitirmiş  və  eyni  ildə  həmin 
Akademiyanm  “İnzibati  idarəetmə”  fakültəsinin  (“İqtisadiy- 
yatın  hüquqi  tənzimlənməsi”  ixtisası)  magistraturasına  daxil 
olmuşdur.  2003-cü  ildə  Akademiyanı  fərqlənmə  diplomu  ilə 
bitirərək  magistr  elmi  dərəcəsi  almışdır.  Bundan  sonra 
təhsilini 
davam 
etdirərək, 
2005-ci 
ildə 
Azərbaycan 
Respublikası 
Elmi-Tədqiqat 
Kənd 
Təsərrüfatınm 
İqtisadiyyatı  və  Təşkili  İnstitutunun  aspiranturasına  daxil 
olmuşdur.  29.11.2007-ci  ildə  isə  “Aqrar  sahənin  davamlı 
inkişafının  tənzimlənməsi  mexanizminin  təkmilləşdirilməsi 
istiqamətləri”  mövzusunda  dissertasiya  işi  müdaflə  edərək 
iqtisadiyyat üzrə  fəlsəfə  doktoru  elmi  dərəcəsi  almışdır.  Hal- 
hazırda 
“Davamlı 
inkişafın 
aktual 
problemləri 
və 
tənzimlənməsi  istiqamətləri”  mövzusunda  monoqrafıya 
üzərində çalışır.
Dostları ilə paylaş:
1   ...   58   59   60   61   62   63   64   65   66


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə