Azərbaycan respublikasi naxçivan muxtar respublikasi – 90Yüklə 49,79 Mb.
Pdf görüntüsü
səhifə1/47
tarix01.08.2018
ölçüsü49,79 Mb.
#60007
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47


 
 
 
Naxçıvan Muxtar Respublikası – 90 
 
 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAXÇIVAN 
MUXTAR RESPUBLİKASI – 90 
(Quruculuq salnaməsi) 
 
 
 
 
 
Naxçıvan - 2014 
 


 
 
 
Naxçıvan Muxtar Respublikası – 90 
 
 
İsmayıl Hacıyev 
Bəxtiyar İsmayılov 
 
 
 
 
 
 
Kitab  Naxçıvan  Muxtar  Respublikası  Ali  Məclisi  Sədrinin 
2014-cü  il  17  yanvar  tarixli  181-04/S  nömrəli  Sərəncamı 
ilə  təsdiq  edilmiş  “Naxçıvan  Muxtar  Respublikasının  90 
illik yubileyinə həsr olunmuş Tədbirlər Planı”nın icrası ilə 
əlaqədar olaraq  hazırlanmışdır. 
 
 
İsmayıl Hacıyev, Bəxtiyar İsmayılov. Naxçıvan Muxtar Respublikası - 90. 
Íàõ÷ûâàí, “Яжями” Няшриййат-Полиграфийа Bирлийи, 2014, 184 сÿù. 
 
4700000000 
   053-2014 
 “ßæÿìè” 2014. 


 
 
 
Naxçıvan Muxtar Respublikası – 90 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
Naxçıvan Muxtar Respublikası – 90 
 
 
 
“Naxçıvanın  muxtariyyəti  tarixi  nailiyyətdir,  biz 
bunu 
qoruyub 
saxlamalıyıq. 
Naxçıvanın 
muxtariyyəti  Naxçıvanın  əldən  getmiş  başqa 
torpaqlarının  qaytarılması  üçün  ona  xidmət  edən 
çox  böyük  bir  amildir.  Biz  bu  amili  qoruyub 
saxlamalıyıq”. 
Heydər ƏLİYEV, 
Azərbaycan xalqının ümummilli lideri 


 
 
 
Naxçıvan Muxtar Respublikası – 90 
 
 
“Naxçıvanın  güclü  olması  Azərbaycanın  güclü 
olması  deməkdir.  Azərbaycanın  müstəqilliyinin 
əldə  edilməsində  Naxçıvanın  və  naxçıvanlıların 
çox böyük əməyi olmuşdur. Naxçıvanlılar bundan 
sonra  da  Azərbaycanın  dövlət  müstəqilliyinin 
möhkəmləndirilməsi  işində,  Azərbaycanın  müasir 
dövlət  kimi  inkişaf  etməsi  işində  öz  sözlərini 
deyəcəklər və öz dəyərli töhfələrini verəcəklər”. 
 
İlham ƏLİYEV,  
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti
 
 
"Ölkə 
Prezidentinin 
rəhbərliyi 
altında 
Naxçıvan  Muxtar  Respublikasının  inkişafının 
2003-cü  ildən  sonrakı  dövrü  milli  liderimiz 
Heydər  Əliyevin  quruculuq  xəttinin  yaradıcı 
gücünün  daha  bir  əyani  ifadəsidir.  Bu  xəttin 
davam  etdirilməsi  blokada  şəraitində  yaşayan 
Naxçıvan 
Muxtar 
Respublikasında 
dinamik 
inkişafı təmin etmişdir". 
 
Vasif TALIBOV, 
Naxçıvan Muxtar Respublikası 
Ali Məclisinin Sədri 
 


 
 
 
Naxçıvan Muxtar Respublikası – 90 
 
 
M Ü N D Ə R İ C A T 
        
        
Naxçıvan: tarixi inkişaf yolu 

Naxçıvan  Muxtar  Respublikasının  iqtisadiyyatı 
36 
  I mərhələ:    1924-1969-cu illər       
36 
  II mərhələ:   1969-1987-ci illər 
47 
  III mərhələ:  1987-1993-cü illər 
62 
  IV mərhələ:  1993-2003-cü illər    
66 
  V mərhələ:   2003-2013-cü illər 
75 
Əhali 
104 
Təhsil 
106 
Elm 
120 
Mədəniyyət 
125 
Səhiyyə 
145 
Bədən tərbiyəsi və idman 
147 
Xarici ticarət 
149 
Diaqramlar 
157 
 


 
 
 
Naxçıvan Muxtar Respublikası – 90 
 
 
NAXÇIVAN: TARİXİ İNKİŞAF YOLU 
 
Özünün  90  illik  yubileyini  qeyd  edən  Naxçıvan  böyük  və 
şərəfli tarixi inkişaf yolu keçmişdir. Uzun əsrlər boyu qədim Şərq 
sivilizasiyaları ilə sıx bağlı olan Naxçıvanda Azərbaycan xalqının 
zəngin tarixi, elmi və mədəni irsi formalaşmışdır. 
 
Naxçıvan  ərazisində  aşkar  edilən  Daş  və  Tunc  dövrünün 
abidələri,  Gəmiqayada  sərt  qayalar  üzərində  iki  minə  qədər 
müxtəlif  quruluşlu  işarə  və  təsvirlər,  öz  sənətkarlığı  ilə  seçilən 
boyalı 
qablar 
mədəniyyəti, 
yüksək 
qədim 
şəhərsalma 
mədəniyyətinin  izləri  bu  yurdun  ilkin  sivilizasiya  beşiklərindən 
olduğunu təsdiq edir. 
 
Tədqiqatlar  Naxçıvan  ərazisində  insanların  son  buzlaşma 
dövründən  məskunlaşdıqlarını  sübut  edir.  Naxçıvanın  tarixi 
Urmiya gölü hövzəsi və Mesapotamiyada yaranan sivilizasiya ilə 
bağlı  olmuşdur.  Naxçıvan  ərazisində  500-300  min  il  bundan 
əvvəl  yaşamış  ulu  əcdadlarımız  zəngin  təbiətli  çay  vadilərində, 
dağ  yamaclarında,  mağaralarda  məskunlaşmışlar.  Qazma,  Kilit, 
Daşqala,  Ərməmməd  mağaraları,  I  Kültəpə,  Sədərək,  Ovçular 
təpəsi,  Xələc,  Duzdağ,  Şahtaxtı,  Nəhəcir  kimi  yaşayış  yerləri  bu 
ərazidə  Neolit  dövründən  etibarən  məskən  salmış  ibtidai  insan-
ların  izlərini  qoruyur.  Gəmiqaya  və  Əshabi-Kəhf  abidələrinin 
Naxçıvanda  olması  bu  ərazinin  ilkin  məskunlaşma,  eləcə  də 
zəngin  mədəniyyət  mərkəzlərindən  biri  kimi  əhəmiyyətini  daha 
da  artırır.  Bu  ərazidə  Daş  dövrü  mədəniyyətinin  izlərinə  Batabat 
yaylağında,  Naxçıvançay  və  Əlincəçay  vadilərində,  İlandağın 
cənub  ətəyində,  Qazma  və  Kilit  mağaralarında,  Ovçular  təpəsi 
yaşayış yerində və digər ərazilərdəki abidələrdə rast gəlinir. Yüklə 49,79 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   47
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə