Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏt pedaqoji universitetiYüklə 5,01 Kb.

səhifə1/65
tarix08.12.2017
ölçüsü5,01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65


AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TƏHSİLDƏ İKT 
 
Elmi-metodik jurnal 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B A K I – 2 0 0 9 


Redaksiya Şurasının Sədri: 
 
Y.Ə.Məmmədov 
Аzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 
ректору, АМЕА-nın müxbir üzvü, professor 
 
Redaksiya Şurası: 
 
F.A.Rüstəmov 
Аzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Pedaqoji fakültənin dekanı, professor. 
A.O.Mehrabov 
Təhsil Problemləri İnstitutunun direktoru, 
professor. 
A.H.Naxçıvanlı 
Azərbaycan Müəllimlər İnstitutunun rektoru, 
Professor. 
A.D.Zamanov 
Bakı Pedaqoji Kadrların İxtisasartırma 
və yenidənhazırlanma İnstitutunun direktoru, 
professor. 
T.A.Əliyev 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
Kibernetika İnstitutunun direktoru, 
AMEA-nın həqiqi üzvü. 
R.M.Əliquliyev 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun 
Direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü. 
İ.B.Əhmədov 
Аzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
“Kompüter Mərkəzi”nin direktoru, dosent. 
B.Akkoyunlu 
Türkiyə Cümhuriyyəti Hacəttəpə Universiteti 
Egitim fakültəsinin dekanı, professor, doktor. 
P.Aşkar 
Türkiyə Cümhuriyyəti Hacəttəpə Universiteti 
Egitim fakültəsinin bölmə müdiri, professor, doktor. 
H.Yurdugül 
Türkiyə Cümhuriyyəti Hacəttəpə Universiteti 
Egitim fakültəsinin müəllimi, doktor. 
T.H.Vəzirov 
Rusiya Federasiyası, Dağıstan Dövlət Pedaqoji 
Universiteti, Pedaqoji fakültənin dekan müavini, 
professor. 
V.P.Tixomirov 
Avrasiya Distant Təhsil Assosiasiyasının 
Prezidenti, professor. 
Y.Paker 
London Universiteti, professor. 
J.Bonnin 
Elm və Təhsil Əlaqələri Assosiasiyasının 
Prezidenti, professor. 
 
Dövlət qeydiyyatı: 
«Təhsildə İKT» elmi-metodiki jurnalı11.12.2008-ci 
ildə Аzərbaycan Рespublikası Ədliyyə Nazirliyində 
Mətbu nəşrlərin dövlət qeydiyyatı reyestrinə daxil 
edimişdir. 
Qeydiyyat: № 2764 
 
 
 
 
 
 
Baş redaktor: 
prof. A.R.Buniyatov 
 
Redaksiya Heyəti: 
 
R.R Abdurazaqov 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
pedaqoji elmlər namizədi, dosent. 
İ.N.İsmayılov 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
pedaqoji elmlər namizədi, dosent. 
Z.Ə.Tağıyeva 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent. 
Ə.Q.Pələngov 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
 
pedaqoji elmlər namizədi, dosent. 
F.M.Mustafazadə 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
 
texniki elmlər namizədi, dosent. 
məsul katibE.V.Seyidzadə 
Qafqaz Universiteti  
baş müəllim. 
 
 
 
 
 
Çapa imzalanmış 19.05.2009-cu il 
Kagız formatı 60x84 1/16, çap vərəqi 8 
Sifariş 121, sayı 100 
 
ADPU-nun mətbəəsi 
Bakı, Ü.Hacıbəyov küçəsi, 34 
Tel: 493-74-10 
 


 
Təhsildə İKT 
 

MÜNDƏRİCAT 
 
RƏSMİ SƏNƏDLƏR 
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanunu ........................................................................... 3 
 
TƏHSİLİN İNFORMATLAŞDIRILMASININ NƏZƏRİ VƏ 
METODOLOJİ ƏSASLARI 
 
Y.Ə. Məmmədov 
Ali pedaqoji təhsilin informatlaşması: reallıqlar və perspektivlər .......................................... 16 
 
A.O.Mehrabov 
Ali pedaqoji kadr hazırlığında keyfiyyətin idarəolunma modeli ............................................ 23 
 
B.Akkoyunlu 
Boloniya prosesində pedaqoji fakültələrinin rolu və həyat boyu öyrənmə bacarıqları ............ 34 
 
İ.B.Əhmədov 
Distant pedaqoji təhsilin problemləri .................................................................................... 41 
 
A.R. Buniyatov, A.M. Səfərova 
İnformasiya cəmiyyətinin formalaşmasında təhsilin rolu....................................................... 54 
 
V.A. Qasımov 
Elm və təhsilin vahid informasiya fəzasının formalaşmasında İKT-nin rolu .......................... 60 
 
METODİKA VƏ TƏCRÜBƏ 
 
 Buket Akkoyunlu, Ayhan Yılmaz 
Dünyanı bürüyən şəbəkə – www-nin təlim-tədris prosesində istifadəsi ................................. 70 
 
T.H.Vəzirov 
Fizika-riyaziyyat tədrisində magistrlərin informasiya-kommunikasiya kompetensiyasının 
formalaşmasi ........................................................................................................................ 78 
 
İ.N. İsmayılov, S.T. Huseynova 
Orta məktəbdə fizikadan laboratoriya dərslərində yeni informasiya texnologiyalarından 
istifadənin imkan və yolları .................................................................................................. 80 
 
E.V. Seyidzadə, L.A. Buniyatova 
İbtidai məktəbdə informatikanın tədrisində kompüter oyun proqramlarından istifadə 
imkanları və yolları............................................................................................................... 87 
 
Ə.Q.Pələngov 
Həndəsə dərslərinin kompüterlə tədrisi üçün öyrədiləcək tədris materialının 
seçilməsi qaydası ................................................................................................................ 102 
 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   65


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə