Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏt pedaqoji universitetiYüklə 5,01 Kb.

səhifə1/40
tarix11.04.2018
ölçüsü5,01 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40 
AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI TƏHSİL NAZİRLİYİ 
AZƏRBAYCAN DÖVLƏT PEDAQOJİ UNİVERSİTETİ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
T Ə H S İ L D Ə   İ K T 
 
Elmi-metodik jurnal 
 
 
 
№ 2 
 
 
 
 
 
 
B A K I – 2016 
  
Redaksiya Şurasının Sədri: 
 
Y.Ə.Məmmədov 
Аzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 
ректору, АМЕА-nın müxbir üzvü, professor 
 
Redaksiya Şurası: 
 
F.A.Rüstəmov 
Аzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
Pedaqoji fakültənin dekanı, professor. 
A.D.Zamanov 
Аzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
 
Elmi işlər üzrə prorektor, professor 
T.A.Əliyev 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
Kibernetika İnstitutunun direktoru, 
AMEA-nın həqiqi üzvü. 
R.M.Əliquliyev 
Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası 
İnformasiya Texnologiyaları İnstitutunun 
Direktoru, AMEA-nın müxbir üzvü. 
İ.B.Əhmədov 
Аzərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
“Kompyuter Mərkəzi”nin direktoru, dosent. 
B.Akkoyunlu 
Türkiyə Cümhuriyyəti Hacəttəpə Universiteti 
Egitim fakültəsinin dekanı, professor, doktor. 
P.Aşkar 
Türkiyə Cümhuriyyəti Hacəttəpə Universiteti 
Egitim fakültəsinin bölmə müdiri, professor, doktor. 
H.Yurdugül 
Türkiyə Cümhuriyyəti Hacəttəpə Universiteti 
Egitim fakültəsinin müəllimi, doktor. 
T.H.Vəzirov 
Rusiya Federasiyası, Dağıstan Dövlət Pedaqoji 
Universiteti, professor. 
V.P.Tixomirov 
Avrasiya Distant Təhsil Assosiasiyasının 
Prezidenti, professor. 
Y.Paker 
London Universiteti, professor. 
J.Bonnin 
Elm və Təhsil Əlaqələri Assosiasiyasının 
Prezidenti, professor. 
 
Dövlət qeydiyyatı: 
«Təhsildə İKT» elmi-metodiki jurnalı 11.12.2008-ci 
ildə Аzərbaycan Рespublikası Ədliyyə Nazirliyində 
Mətbu nəşrlərin dövlət qeydiyyatı reyestrinə daxil 
edimişdir. 
Qeydiyyat: № 2764 
 
Jurnal Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Ali 
Attestasiya Komissiyasının dissertasiyaların əsas elmi 
nəticələrinin dərc olunması tövsiyə edilən nəşrlərin 
siyahısına daxil edilmişdir. 
 
 
Baş redaktor: 
prof. A.R.Buniyatov 
 
Redaksiya Heyəti: 
 
A.S.Adıgözəlov 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
pedaqoji elmlər doktoru, professor. 
R.R Abdurazaqov 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
pedaqoji elmlər namizədi, dosent. 
İ.N.İsmayılov 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
pedaqoji elmlər doktoru, dosent. 
Z.Ə.Tağıyeva 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
fizika-riyaziyyat elmləri namizədi, dosent. 
Ə.Q.Pələngov 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
pedaqoji elmlər doktoru, professor. 
Məsul katib:  
İ.N.İsmayılov 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
pedaqoji elmlər doktoru, dosent. 
 
Texniki redaktor 
K.Q.Qasımova 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti 
 
 
 
 
 
Çapa imzalanmış 03.04.2016-ci il 
Kagız formatı 60x84 1/16, çap vərəqi 8 
Sifariş 121, sayı 200 
 
ADPU-nun mətbəəsi 
Bakı, Ü.Hacıbəyov küçəsi, 34 
Tel: 493-74-10 
 


TƏHSİLİN İNFORMATLAŞMASININ NƏZƏRİ VƏ METODOLOJİ ƏSASLARI 
 

 
MÜNDƏRİCAT 
TƏHSİLİN İNFORMATLAŞDIRILMASININ NƏZƏRİ VƏ 
METODOLOJİ ƏSASLARI 
F.Rüstəmov 
Аli  məktəblərdə texnoloji təlim metodlarının tətbiqi  üsulları 
..............................................5 
 
 
TƏHSİLİN İNFORMATLAŞDIRILMASININ PEDAQOJİ VƏ 
PSİXOLOJİ ƏSASLARI 
Ə.M. Məmmədov, Ş.Ə.Həmidova 
Kombinatorikanın elementlərinin öyrədilməsi
..................................................19 
Q.İ.Bəşirova  
İdrak fəallığinin yüksəldilməsində kompyuterdən  
istifadənin psixoloji-pedaqoji əsasları
..............................................................24 
 
 
METODİKA VƏ TƏCRÜBƏ 
İ.N.İsmayılov, S.İ. Abdullayeva, Orxan Məmmədov 
IX sinifdə “Atomun quruluş modelləri. Rezerford təcrübələri” 
 mövzusu üzrə interaktiv dərs modeli
..................................28 
Q.İ.Bəşirova 
Riyaziyyat dərslərində kompyuterdən istifadənin  
proqram təminatı
.....................................................34 
 
E.M.Orucova 
IX sınıf informatika kursunda “İF VƏ CASE seçim operatorları”  
mövzusunun tədrisi haqqında
.................................................................41 
 
Ə.Q.Pələngov,  G.S. Abbasova  R.Ə.Babayeva 
XI sinfin informatika kursunda layihələrin öyrədilməsi 
metodikasi
................................................................................................46
 
 
N. İbrahimova  
Qədim türk yazılı abidələrində işlənən irəli, geri,  
sağ və sol bildirən  məkan məzmunlu sözlərin semantikası
..........
 .............................49 
 
Ş.H.Əlizadə S.R.Səlimova 
VI sinifdə “Kütlə və onun təyini” mövzusunun interaktiv metodla 
tədrisi
..............................................................................................55 
K.Qaybalıyeva  
Planlaşdırmadan alqoritmlərə keçid riyaziyyat tədrisində yenidənqurma 
yoludur
..............................................................................................59 
 
 
Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   40


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə