Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏt pedaqoji universitetiYüklə 4,51 Kb.

səhifə10/35
tarix20.09.2017
ölçüsü4,51 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   35

 
 
 
42 
квантификаторов 

Многозначность категориальных 
повторов в синтаксических 
конвергенциях (в рамках теории 
полeвой структуры языка)  
Məqalə  Milli Aviasiya Akademiyası, Elmi 
Məcmuələr, cild 8, № 4, Bakı, 2006. 
                             
səh. 33-37 
 

 Модальный и аспектуальный  
 статус  R, L -  итеративов в плане 
 
моносемности / полисемности 
Məqalə   Azərbaycan Dövlət Pedoqoji 
Universiteti,  Xəbərlər, Humanitar 
elmləri seriyası, № 4 , Bakı, 2006. 
                    
səh.212-216 
 
7. 
О средствах выражения множества 
ситуаций в языке в рамках 
функционально-семантического поля  
множественности 
Məqalə  «Dil və ədəbiyyat» Beynəlxalq elmi-
nəzəri jurnal, 1(55). Bakı, 2007. 
 
 səh. 45-47 
 
8. 
Situasiyalar çoxluğunun semantik tipləri 
və onların bəzi kök dillərdə ifadəsi 
haqqında (I məqalə)  
Məqalə  AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutu, “Filologiya məsələləri”jurnalı, 
№3. Bakı, 2007. 
səh.202-210  . 
 
9. 
Situasiyalar çoxluğunun semantik tipləri 
və onların bəzi kök dillərdə ifadəsi 
haqqında (III məqalə) 
 
Məqalə 
AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutu, “Filologiya məsələləri”jurnalı 
№ 5. Bakı, 2007. 
səh. 451-
458 
 
 
 
10. 
Синтаксические конструкций с 
итеративным значением  в 
Азербайджанском языке (в рамках 
функционально - семантического 
  
Məqalə                      
Культура Народов Причерно- морья, 
Научный журнал, № 119,  
Симферополь, 2007. 
səh. 15-18 
 


 
 
 
43 
поля множественности) 
 
11. 
Situasiyalar çoxluğunun semantik tipləri 
və onların bəzi kök dillərdə ifadəsi 
haqqında (II məqalə) 
       
Məqalə 
AMEA-nın M.Füzuli adına Əlyazmalar 
İnstitutu, “Filologiya məsələləri”jurnalı 
№ 4. Bakı, 2008. 
                     
səh. 185-
192                  
 
 
12. 
О проблеме аспектуальности в 
современной англистике 
  
Məqalə 
Науковi працi Kам`янець - 
Подiльського Нацiонального 
Унiверситету iмeni İвana Oгiенка 
Фiлологiчнi науки, Випуск 20, 
Kам`янець - Подiльський “Аксiома” 
2009. 
 
 
  səh. 19-24 
 
13. 
Универсальные и специфические 
характеристики глагольной и 
именной множественности 
 
Məqalə 
“Elm ili”nə həsr olunmuş Xarici dillərin 
tədrisinin aktual problemləri”. II 
Respublika Elmi Konfransının 
Materialları.21-22 May, I hissə. Bakı,  
2009. 
 səh. 201-
215 
 
 
 
14. 
Лингвисты - аспектологи о множестве 
ситуаций в современном немецком 
языке (в рамках функционально-се- 
мантической категории аспектуаль-
ности) 
Məqalə  “Onomastika” elmi - onomastik jurnal, 
№ 1, Bakı ,2010. 
səh. 81-87 
 
15. 
Лингвисты-аспектологи о множестве 
ситуаций в современном французском 
языке (в рамках функционально-
Məqalə    AMEA-nın M.Fizuli adına Əlyazmalar 
İnstitutu, “Filologiya məsələləri” 
jurnalı, №11, «Elm və Təhsil», Bakı,  
səh. 25-32 
 
 


 
 
 
44 
семантической категории аспектуаль- 
ности) 
2011. 
16. 
Müxtəlifsistemlı dillərdə aspektuallığa 
dair 
 Tezis 
“Müəllim hazırlama siyasəti və 
problemləri” Beynəlxalq simpoziu- 
mun materialları, Bakı, 2013. 
səh .199 
 
17. 
 
 
Azərbaycan dilində tərz  funksional-  
semantik sahəsi 
Məqalə  Azərbaycanşünaslığın aktual  
problemləri. Ümumumilli lider Heydər 
Heydər Əliyevin anadan olmasının 92-
ci il dönümünə həsr olunmuş VI 
Beynəlxalq konfransın materialları I 
hissə, Bakı, 5-7 may, 2015. 
səh. 314-
317 
 
18.  The Aspectual Issue in the languages of 
different Systems   
Məqalə  Eastern European Scientific Jour- nal,   
Düsseldorf - Germany, 2015 
səh.168-174   
19. 
Tərz konstruksiyalarının semantik 
xüsusiyyətləri 
Məqalə  Müəllim hazırlma siyasəti və 
problemləri. V Beynəlxalq konfransın       
materialları.   
30 aprel - 2may, Bakı, 2015. 
səh.335-340   
20. 
К вопросу о понятии повторяемости 
действий и выражающих их глаголов 
    
Məqalə 
Вестник  науки  и  образования. 
Научно-методический журнал, 
 № 9 (11),  Москва, 2015 
 səh.50-58 
 


 
 
 
45 
21. 
Лингвистический анализ семантики 
аспектуальности  в тюркских    
языках 
Məqalə  AMEA-nın  Nəsimi adına  Dilçilik 
İnstitutu, «Türkologiya» jurnalı, № 4,  
Bakı, 2015  
 
səh. 35-45 
 
22. 
Müxtəlifsistemli dillərdə kvantitativliyin 
sintetizmi və analitizmi məsələsinə dair 
Məqalə  Bakı  Slavyan Universiteti, Tağıyev 
oxuları , № 2,  Bakı, 2015 
 
səh.148-156    
23.  On the Definition Technology of Plan of 
Expression and Plan of Contents in 
Quantitative Categories within the 
Frame of Field Theory 
   
Məqalə 
International  Journal of Innovative  
Technology and Exploring Engineering 
(IJITEE) – Volume 5, İssue 10, 2016 
www. ijitee.org/content.php               
səh. 1-8 
 
 
 
24  On the investigation of quantity within 
frame of field theory  
 
            
 
Məqalə 
“Kitabi-Dədə Qorqud”un alman dilində 
ilk tərcüməsi və nəşrinin 200 illik 
yubileyinə həsr olunmuş “Türk epos 
düşüncəsi yazılı abidələrdə” 
mövzusunda respublika elmi 
konfransının materialları 9-20 noyabr 
2015, Bakı-ADPU 
səh.213-219   
25 
O системе терминов для выражения 
многократности  
 
          
Məqalə 
VII международная научно-
практическая конференция 
«Перевод.Язык.Культура» действия 
Санкт-Петербург, 8 апреля 2016 года 
səh. 49-56 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   35


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə