Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏt pedaqoji universitetiYüklə 4,51 Kb.

səhifə17/35
tarix20.09.2017
ölçüsü4,51 Kb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   35

 
 
 
74 
tədrisi 
nəzəri jurnal2(62) BDU,Bakı-2008 
14 
Müxtəlifsistemli dillərdə sifətin leksik-
semantik xüsusiyyətləri 
Məqalə  Onomastika,Elmi-onomastik 
jurnal№2 ADPU Bakı-2009 
s.97-100 
T.Hacıbədəlli 
15  Əsas nitq hissələri və onun cümlədə rolu 
Məqalə  Onomastika,Elmi-onomastik 
jurnal1-2 ADPU Bakı-2008 
s.212-214 
 
16 
Şagirdlərin səxavət tərbiyəsində xalq 
müəlliminin rolu 
Məqalə  Dil məsələlərinə dair tematik 
toplu№2,ADPU Bakı-1998 
s.68-73 
A.Ismayılova 
17  Fellərin substantivləşməsi 
Tezis 
IV International scientific 
conference of Young Researchers, 
Qafqaz Universiteti 29-30 
aprel,Bakı-2016 
s.808-812 
 
18  Əvəzliyin substantivləşməsi 
Tezis 
B.Vahabzadənin 90 illiyi 
yubileyinə həsr olunmuş “Insan və 
zaman”mövzusunda Respublika 
Elmi konfransin materialları,26-27 
noyabr ADPU,Bakı-2015 
s.40-45 
 
19  Isimlərin adyektivləşməsi 
Tezis 
Doktorant və Gənc tədqiqatçıların 
XX Respublika konfransı 
Çapdadır 
 
20  Filologiya fakültəsi üçün”Xarici dil”  
Dərs 
vəsaiti 
 
Metod şüraya 
təqdim olunub 
 


 
 
 
75 
 
                                                                                                                    
m.Nəcəfova Könül Cəlil qızı 
 
№ 
İşin adı 
İşin 
növü 
Nəşriyyat, jurnal və s. adı 
İşin həcmi 
Həmmüəlliflər 
 


Понятие о многозначности и о его 
сущности. 
Məqalə  Azərbaycan  Milli Akademiasi 
Folklor İnstitutu  Elmi Axtarişlar 2006 il 
 
 

Теория перевода в перевоческой практике.  Məqalə  Azərbaycan Milli Akademiasi Folklor 
İnstitutu Elmi Axtarişlar  2006 il 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
76 
m.Ağamirzəyeva Esmira Həmzağa qızı 
 
 
№ 
İşin adı 
İşin 
Növü 
Nəşriyyat jurnalı 
və s. adı 
İşin 
həcmi 
Həmmüəlliflər 
 


1. 
 
Azərbaycan dilində beynəlxalq 
terminlərin işlənməsi 
 
Məqalə 
 
AMEA “Terminologiya məsələləri”, 
Bakı, Elm-2008 
 
səh.19-21 
 
 
– 
2. 
Alınmalar və onların assimilyasiya 
prosesi 
Məqalə 
AMEA “Terminologiya məsələləri”, 
Bakı, Elm-2009 
səh. 30-34 
 
– 
3. 
Əcnəbi dillərdən  Azərbaycan dilinə 
keçən terminlər 
Tezis 
Gənc tədqiqatçıların Ümumrespublika 
Elmi konfransının materialları. Bakı, 06-
07 may, 2010, 
səh. 
səh.545 
 
– 
4. 
Beynəlxalq terminlərin dildə işlənmə  
xüsusiyyətləri 
Məqalə 
AMEA, “Terminologiya məsələləri”, 
Bakı, Elm, 2010 
səh.24-30 
– 
5. 
Beynəlmiləl terminlərin  
komponentlərə görə fərqlənən 
modellərinin təyini 
Məqalə 
AMEA, “Terminologiya məsələləri”, 
Bakı, Elm-2011 
səh.63-70 
 
– 


 
 
 
77 
6. 
Sözalma, terminalma hadisələri və 
terminlərin beynəlmiləlləşməsi 
Məqalə 
“Qafqaz Universiteti”, №32, Bakı, 2011  səh.56-60 
 
– 
7. 
Beynəlmiləl terminlərin qrafik və 
fonetik mənimsənilməsi 
Məqalə 
AMEA, “Filologiya məsələləri”, №10, 
“Elm və təhsil”, Bakı, 2012 
 
səh.94-98 
 
– 
8. 
Beynəlmiləl terminlərin struktur-
semantik xüsusiyyətləri 
Məqalə 
“Dil və ədəbiyyat” beynəlxalq elmi-
nəzəri jurnal, №4(84), Bakı, 2012 
səh.93-96 
 
– 
9. 
Beynəlmiləl termin və beynəlmiləl 
sözlərin semantik mənimsənilməsi 
Tezis 
Qafqaz Universiteti, Gənc 
tədqiqatçıların I Beynəlxalq Elmi 
Konfransının materialları. Bakı, 25-26 
aprel, 2013 
səh. 426 
 
– 
10. 
Роль интернационализмов в 
обогащении национального языка 
Məqalə 
Vestnik MQLU” , №16 (675), Moskva, 
2013 
səh.91-96 
– 
11. 
Beynəlmiləl söz və terminlərin 
mənşəyi və mənbəyi 
Tezis 
Gənc tədqiqatçıların II Beynəlxalq Elmi 
Konfransı. Qafqaz Universiteti, Bakı, 
18-19 aprel, 2014 
səh.182 
 
– 


 
 
 
78 
12. 
Alınma terminlərin qrammatik 
mənimsənilməsi 
Tezis 
Gənc tədqiqatçıların III Beynəlxalq Elmi 
Konfransı. Qafqaz Universiteti, Bakı, 
17-18 aprel, 2015 
səh.860-862 
 
 
– 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                      
 
 
 


 
 
 
79 
                                                                                 m.Həsənova Şəhla Natiq 
№ 
İşin adı 
İşin növü 
Nəşriyyat, jurnal və s. adı 
İşinhəc
mi 
Həmmüəlliflər ABS –in mikrotoponomik 
adlarinin bolgusu 
Məqalə 
LANGUAGE and LITERATURE 
Beynalxalq Elmi-Nəzəri Jurnal2(68) 
Baki -2009 
84-85 
 

Dilcilikde Model ve Koqnitiv 
Modelləsdirmə 
Məqalə 
FILOLOGIYA MƏSƏLƏLƏRI 7 
BAKI-2013 
126-
130 
 

Terz ve zaman kateqoriyalarinin 
əlaqəsinə dair 
Məqalə 
PEDAQOJI UNIVERSITET 
XƏBƏRLƏRI BAKI- 4 -2013 
214-
217 
 

Koqnitiv 
dilcilikdə“konsept”məsələsinə 
dair 
Məqalə 
LANGUAGE and LITERATURE 
Beynalxalq ELMI-Nəzəri Jurnal2(94) 
Baki-2015 
34-38 
 

Azerbaycan dilciliyində tərz 
anlayisina munasibət 
Tezis 
Beynalxalq Elmi Konfrans Kitabi-
Dədə Qorqud ve Turk dunyasi 29 
dekabr 2015 
638-
640 
 

Koqnitivlik ve koqnitiv 
linqivistika 
 
Tezis 
Doktorantlarin ve Gənc 
Tədqiqatcilarin 19 –cu Respublika 
Elmi konfransi Baki -2015 
68-70 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   35


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə