Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏt pedaqoji universitetiYüklə 4,51 Kb.

səhifə20/35
tarix20.09.2017
ölçüsü4,51 Kb.
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   35

 
 
 
91 

Время и знак. Трансформация 
значения и коннотиции 
Məqalə  Dil və Ədəbiyyat Beynəlxalq Elmi-
Nəzəri jurnal 2 (90), Bakı - 2014  
Səh. 125-
126 
 

Концептосфера. Принципы 
организации и плодотворность 
лингвистического анализа 
Məqalə  Bakı Slavyan Universitetinin 
humanitar elmlərin öyrənilməsinin 
aktual problemləri, Bakı-2015   
Səh. 67-70 
 

Концепт «Олигарх» в 
современном английском языке 
Məqalə  Известия Дагестанского 
Государственного Университета. 
Общественные и гуманитарные 
науки, №3 (32),  Дагестан-2015 
Səh. 28-31 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
92 
m.Alıyeva Günay Dilqəm qızı 
 
 
 
İşin adı 
İşin növü 
Nəşriyyat, jurnal və s. Adı 
İşin həcmi 
Həmmüəllifl
ər 
 1 

 1            
Müasir ingilis dilində felin növ 
kateqoriyasına dair 
Məqalə 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
Universitetinin xəbərləri,Bakı-
№2may-2006. 
səh. 49-52 
 

 Müasir ingilis dilində cerund və 
məsdərin işlənməsində oxşar və 
fərqli cəhətlər 
 
Məqalə 
 Pedaqoji Universitet Xəbərləri, 
Bakı-№2-2012. 
səh. 260-264 
 

Müasir ingilis dilində sözlərarası 
sinonimik əlaqələr 
Məqalə 
«Dil və Ədəbiyyat» Beynəlxalq 
Elmi-Nəzəri jurnal, 4 (83). Bakı- 
2012.  
   
səh. 115-117 
 
 

İngilis dilindəki inkar affikslərin 
təsnifatı və müqayisəli təhlili 
Məqalə 
 
Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı-
№4-2013. 
səh. 210-213 
 

“Xarici dil və onun tədrisi 
metodikası” fənninin proqramı (Ali 
Proqram 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji 
   səh. 3-39 
dos.Alıyeva 
Gülçöhrə 


 
 
 
93 
təhsilin bakalavr pilləsi üçün) 
Universitetinin mətbəəsi, Bakı- 2014 
Babaəli qızı 

Filologiya fakültəsi üçün”Xarici dil”  Dərs 
vəsaiti 
 
Metod şüraya 
təqdim olunub 
 

Müasir dilçilikdə konsept anlayışı 
Məqalə 
Azərbaycanda xarici dillər, № 
3/4,Bakı-2016 
Çapdadır 
 

Dil fəlsəfəsini dilçilik fəlsəfəsindən 
fərqləndirən amillər 
Məqalə 
Filologiya məsələləri, Azərbaycan 
Milli Elmlər Akademiyası 
Əlyazmalar İnstitutu, “Elm və 
Təhsil” nəşriyyatı, №7 Bakı- 2016 
Çapdadır
 
 

About the teaching strategies of 
modality in the classroom 
Məqalə 
TPLS- Theory and Practice in 
Language studies, Academy 
publication, UK,2016 
Çapdadır
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
94 
                                                                       m.Mirieva Mətanət Böyükkişi qızı 
 
  
 
 
 
 
 
 
               İşin adı 
İşin növü 
Nəşriyyat,jurnalvəs.Adı 
İşin həcmi 
 
Həmmüəlliflər 
 
   1 
                   2 

                                    4 
             5 
                   6 
  1 
İngilis dilini öyrənməyin yolları 
Məqalə 
“İnşaatçı kadrlar” qəzeti,       28 
noyabr,2014-cü il 
Səh.4 
 
   2 
İngilis dilini necə öyrənək 
Məqalə 
Filalogiya məsələləri, N 
10,”Elm və” təhsil”, Bakı, 2015 
Səh.  139-
144 
 

 
   4 
Təlim prosesində müəllimin öyrədicı, 
nəzarət edici və tərbiyəedici 
fəaliyyətinin təşkili. İsimlər.The 
Nouns (tamamlanmamış) 
Məqalə 
Filalogiya məsələləri,N 11,”Elm 
və təhsil” Bakı,2015 
Çapdadır 
 


 
 
 
95 
m.Mehdixanova Səlminaz Oruc qızı 
 
 
İşin adı 
İşin 
növü 
Nəşriyyat, jurnal və s. Adı 
İşin həcmi 
Həmmüəlliflər 
 1 

 1            
Onomastika 
Məqalə  ADPU-da Elmi-onomastik jurna №, 209 
s. 63-68 
 

Elmi xəbərlər  
Məqalə  Adu-da “in” sözu ilə işlənən feli 
frazeoloji birləşmələrin struktur-semantik 
təhlili 
s.122-128 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
96 
 
m.Məmmədova Şəlalə Arif qızı 
№ 
İşin adı 
İşin növü 
Nəşriyyat, jurnal və s. adı 
İşinhəcmi 
Həmmüəlliflər İngilis dilində mürəkkəb qeyri-
müəyyənlik əvəzlikləri və onların 
Azərbaycan dilində qarşılığı 
Məqalə 
"Elmi xəbərlər". Azərbaycan Dillər 
Universiteti. №7. Bakı, ADU, 2008 
116-120 
 

Abituriyentlər üçün İngilis 
dilindən qrammatik məlumat və 
testlər 
Dərs vəsaiti 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi, 
ADU, Bakı, "EMK", 2009 
388 səh. 
Hüseynov Arif 

Müasir ingilis dilində tamamlıq-
məsdər tərkibi haqqında 
Məqalə 
"Elmi xəbərlər". Azərbaycan Dillər 
Universiteti. №3. Bakı, ADU, 2010.  
52-56 
 

İngilis və Azərbaycan dillərində 
məsdərin ismi və feli 
xüsusiyyətlərinə dair 
Məqalə 
"Elmi xəbərlər"  Azərbaycan Dillər 
Universiteti, №2.Bakı ADU, 2011  
165-169 
 

 
 
 
Müasir ingilis dilində ismin 
cümlə üzvləri funksiyasında 
işlədilməsi 
 
 
 
Tezis 
 
 
 
"Azərbaycan şərqşünaslıq elminin inkişaf 
yolları". AMEA. akad. Z.M. Bünyadov 
adına Şərqşünaslıq İnstitutu. Akademik 
V.Məmmədəliyevin anadan olmasının 70 
illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq Elmi 
Konfransın materialları. 27-28 iyun 2013-
cü il  
81-84 
 

Müasir ingilis dilində ismin 
Məqalə  
Azərbaycanda Xarici Dillər Jurnalı №1(20)  30-34 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   16   17   18   19   20   21   22   23   ...   35


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə