Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏt pedaqoji universitetiYüklə 4,51 Kb.

səhifə21/35
tarix20.09.2017
ölçüsü4,51 Kb.
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   35

 
 
 
97 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
sintaktik funksiyaları 
Bakı, , 2013 

İngilis və Azərbaycan dillərində 
təyinin ifadə vasitələri 
Məqalə 
"Elmi Xəbərlər"  Azərbaycan Dillər 
Universiteti. №2   Bakı, ADU 2014  
137-141 
 

İngilis və Azərbaycan dillərində 
təyinin feilin şəxssiz formaları ilə 
ifadəsi 
Məqalə 
"Elmi Xəbərlər"  Azərbaycan Dillər 
Universiteti. №1   Bakı, ADU 2016 
103-106 
 


 
 
 
98 
 
m.Muxtarova Simuzər Şövkət qızı 
 
 
İşin adı 
İşin 
növü 
Nəşriyyat, jurnal və s. Adı 
İşin həcmi 
Həmmüəlliflər 
 1 

 1            
İngilis  və  Azərbatcan  dillərində 
inkarlıq 
kateqoriyasının 
tipoloji 
xüsusiyyətləri 
 
Məqalə 
“Elm  və  təhsil”  nəşriyyatı    Filologiya 
Məsələləri , №7.  Bakı, 2012 
səh. 60-65  
 
 2           
İngilis 
dilində 
qeyri-məhsuldar 
sözyaradıcı vasitələr və neolgizmlər 
 
Məqalə 
Elm  və  təhsil”  nəşriyyatı    Filologiya 
Məsələləri , №10.  Bakı, 2015 
səh. 347-351  Həmidova  Tovuz 
Ərşad qızı 

 XIX  əsrin  II  yarısında  Amerika 
siyasi  romanının  yaranma  səbəbləri; 
Mark Tven  
 
Məqalə 
Elm  və  təhsil”  nəşriyyatı    Filologiya 
Məsələləri , №9.  Bakı, 2015 
səh. 487-492  Həmidova  Tovuz 
Ərşad qızı 
 
 
 
 
 


 
 
 
99 
                                                                   m.Məmmədova Gülnarə Cavanşir qızı 
 
 
İşin adı 
İşin 
növü 
Nəşriyyat, jurnal və s. Adı 
İşin həcmi 
Həmmüəlliflər 
 1 

 1            
 Müasir İngilis və Azərbatcan 
dillərində hal kateqoriyası və onun 
xüsusiyyətləri 
Məqalə  AMEA Əlyazmalar İnstitutu, 
Filologiya Məsələləri , №6.  Bakı, 
2011. 
səh. 88-95 
 
 2           
 George Bernard Shaw 
Məqalə  AMEA Əlyazmalar İnstitutu, 
Filologiya Məsələləri , №6.  Bakı, 
2011. 
səh. 392-404   

  Английское произношение 
фонетика английского языка 
Məqalə  AMEA Əlyazmalar İnstitutu, 
Filologiya Məsələləri , №7.  Bakı, 
2013. 
səh. 108-114  Rüstəmova 
Eminə Mürvət 
qızı 

Çağdaş Azərbaycan şeirində poetik 
üslublar 
Tezis 
 Akademik Elm Həftəliyi Beynəlxalq 
Multidissiplinar Forum,02-04 noyabr-
2015,Bakı,Azərbaycan. 
səh. 125-126   
 
 
 
 
 


 
 
 
100 
m.Kərimova Leyla Fizuli qızı 
 
 
İşin adı 
İşin 
növü 
Nəşriyyat, jurnal və s. Adı 
İşin həcmi 
Həmmüəlliflər 
 1 

 1            
İngilis və Azərbaycan dillərində söz 
vurgusunun fonetik təbiəti və onun 
qrammatik semantik xüsusiyyətləri 
Məqalə  Bakı slavyan Universieti. Humanitar  
elmlərin öyrənilməsinin aktual 
problemləri Bakı-№2 2006. 
səh. 22-24 
 

 İngilis və Azərbaycan dillərində 
modallıq və onun birləşmələri 
Məqalə   Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı-
№2-2006. 
səh. 96-100 
 

Модальные глаголы как основной 
способ выражения предположения  
Məqalə  «Dil və Ədəbiyyat» Beynəlxalq Elmi-
Nəzəri jurnal,  Bakı- 2007.  
 
səh. 47-50 
 
 

Семантика, прагматика и 
грамматика модальности 
Məqalə 
 
Dil və Ədəbiyyat» Beynəlxalq Elmi-
Nəzəri jurnal,  Bakı- 2008. 
səh. 29-32 
 

Double modals as single lexical 
items in Modern English language  
Məqalə 
 
Elmi xəbərlər.Bakı 2009 ADU№2 
   səh. 211-
218 
 

Müasir ingilis və Azərbaycan 
dillərində gələcək zamanın ifadə 
vastələri 
Məqalə  Filologiya məsələləri. Elm və təhsil. 
Nurlan nəşriyyatı. Bakı 2015 
Səh 109-113 
 
 


 
 
 
101 

 
Changing curriculum for early 
childhood education in England  
Məqalə   Filologiya məsələləri. Elm və təhsil. 
Nurlan nəşriyyatı. Bakı 2015 
Səh 354-364 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
102 
m.Məmmədova Aynur Akif qızı 
 
 
 
 
İşin adı 
 
İşin  
Növü 
 
Nəşriyyat, jurnal və s. Adı 
 
İşin həcmi 
 
Həmmüəlliflər 
 1 

 1            
Types  of  activities  used  for  the 
conversation programmes 
Məqalə 
Humanitar  Elmlərin  öyrənilməsi  aktual 
problemləri Baki 2013 
səh. 45-49   

 Danışıqda 
sərbəst 
fəaliyyətin 
istifadəsi 
 
Məqalə 
 Filologiya məsələləri Bakı 2014 
Səh.132-
135 
 

İngilis dilində söz yaradıcılığı 
Məqalə 
Kitabi  Dədə  Qorqud’un  alman  dilində  ilk 
tərcüməsi  və  nəşrinin  200  illik  yubileyinə 
həsr olunmuş” Türk Epos Düşüncəsi yazılı 
abidələrdə”mövzusunda 
respublika 
elmikonfransinin  materiallari  9-20  noyabr 
Bakı 2015 
səh. 236-
242 
Miriyeva Aynur 
 
 
 

İngilis  və  Azərbaycan  dillərində 
miqdar 
saylarının 
müqayisəli 
tədrisi 
Məqalə 
 
Azərbaycan  Dözlət  Pedaqoji  Universiteti 
xalq  şairi  Bəxtiyar  Vahabzadənin  90  illik 
yubiliyenə  həsr  olunmuş  “İnsan  və 
zaman”mövzusunda 
Respublika 
elmi 
konfransının materialları 26-27 noyabr 
Səh 154-
158 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   35


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə