Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏt pedaqoji universitetiYüklə 4,51 Kb.

səhifə22/35
tarix20.09.2017
ölçüsü4,51 Kb.
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   35

 
 
 
103 
5  
Türk 
xalqlarının 
ulu 
dilinin 
yaranma  yeri  və  zamanı  haqqında 
nəzəriyyələr  
Məqalə 
 
ADPU    Təbiət  elmləri  bölməsi    Pedaqoji 
Universitet xəbərləri  2015 
261-263 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
104 
m.Quliyeva Aysel Qüdrət qızı 
 
 
 
İşin adı 
İşin 
növü 
Nəşriyyat, jurnal və s. Adı 
İşin həcmi 
Həmmüəlliflər 
 1 

 1            
.Лексико-семантические функции 
детерминатитов в английском 
языке.2011,Bakı 
Məqalə  Filologiya məsəslələri Bakı 2013 
səh. 208-213   

 Azərbaycan və İngilis dilində 
ictimai-siyasi terminlərin linqivistik 
təhlili 
Məqalə   Humanitar Elmlərin öyrənilməsi 
aktual problemləri  
səh. 35-37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
105 
                                                                         m.Əliyeva Günel İlham qızı 
 
 
№ 
İşin adı 
İşin növü 
Nəşriyyat, jurnal və s. adı 
İşinhəcmi 
Həmmüəlliflər Müasir ingilis dilində inkar mənalı 
şəkilçilər və onların Azərbaycan 
dilində qarşılıqları 
Məqalə 
"Dünyaya baxış". Bakı Avrasiya 
Universiteti. 2009, №1 
190-195 
 

İngilis dilində inkarlığın ifadə 
vasitələri 
Məqalə 
Pedaqoji Universitetin Xəbərləri 
(humanitar elmlər seriyası), Bakı 
ADPU, 2010 №2 
155-159 
 

Bədii mətnin struktur-semantik 
təşkilində antroponimlərin rolu 
Məqalə 
"Kitabi-Dədə Qorqud" və türk 
dünyası (Beynəlxalq elmi 
konfransın materialları) Bakı, BDU, 
2015 
675-681 
 

Bədii mətnin onomastik mənzərəsi 
haqqında 
Məqalə 
Filologiya Məsələləri Jurnalı №2 
Baki, "Elm və təhsil", 2016 
137-142 
 

İngilis dilində şəxs adlarının ifadə 
planına görə variativliyi 
Məqalə 
Pedaqoji Universitet Xəbərləri. 
Humanitar elmlər bölməsi,  2015, 
№1. ADPU. Bakı  
310-313 
 


 
 
 
106 
                                                                      m.Əhmədova Sevinc İslam qızı 
 
 
İşin adı 
İşin növü 
Nəşriyyat, jurnal və s. Adı 
İşin həcmi 
Həmm
üəlliflə

 1 

 1            
Ailə konseptinin ingilis və Azərbaycan dilləri 
frazeoloji sistemində verballaşması məsələlərinə 
dair 
Məqalə 
“Ulu Öndər Heydər Əliyev İrsində 
Multikultural və Tolerant 
Dəyərlər’’3-5 may,1/2016 
s. 224 


Ailə konsepti semantik münasibətlər çərçivəsində  Məqalə 
“Humanitar Elmlərin öyrənilməsinin 
Aktual Problemləri”2/2014 
s. 265-267 
 

Ailə konsepti linqvokultroloji aspektdə 
Məqalə 
“Doktorantların və gənc 
tətqiqarçıların XVIII Respublika 
Elmi Konfransının Materislları” II  
cild / 2013 
 
s. 154-157 
 
 

Determinantlar və onun cümlənin struktur 
təşkilində rolu 
Məqalə 
 
“ADPU”-nun elmi xəbərlərində 
2012/2 
s.5 
 

Реализация концепта семья в лексико-
семантической и фразеологической системах  
англиского и азербайджанского языков 
Məqalə 
 
Этносоциум и межнацио-нальная 
культура ,Москва 10/2015 
s.126-130 
 


 
 
 
107 

Müasir linqvistik terminşünaslıq nöqteyi-
nəzərindən konsept termininə aid tətqiqatçıların 
fərqli fikirləri 
Tezis 
Doktorant  və  Gənc Tətqiqatçıların  
XX əsr Respublika Konfransı 
çapdadır 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
108 
m.Zeynalova Ayur Adil qızı 
 
  
  
İşin adı 
İşin növü 
Nəşriyyat, jurnal və s. Adı 
İşin həcmi 
Həmmüəlliflər 
1  

1       
     
Kelt dilindən alinma sözlər 
Məqalə 
Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin 
xəbərləri,Bakı-№2-2008 
səh. 70-72 
  

Kelt dilini amantikasinin 
semantik xüsusiyyətləri 
  
Məqalə 
Pedaqoji Universitet Xəbərləri, Bakı-№2-
2011 
səh. 240-243                                   
                  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   35


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə