Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏt pedaqoji universitetiYüklə 4,51 Kb.

səhifə25/35
tarix20.09.2017
ölçüsü4,51 Kb.
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   35

 
 
 
121 
KADR  POTENSİALININ  MÖHKƏMLƏNDİRİLMƏSİ  İSTİQAMƏTİNDƏ  İŞ,  KAFEDRANIN  KADR  BANKI 
HAQQINDA PLAN 
 
                                                    KAFEDRAYA   MÜƏLLİMLƏRİN  İŞƏ   QƏBULU 
Mart-Aprel ayları dərs 
yükü planına uyğun 
fənləri müəyyən etmək 
May-Avqust ayları 
ərzində lazımi fənlər 
üzrə müəllimlərin işə 
qəbulunu elan edərək 
həyata keçirmək 
Namizədlər üzrə CV-
təhlil etmək, seçilmiş 
namizədlər üzrə 
müsahibə təşkil etmək. 
Kafedra əməkdaşları 
tərəfindən müəyyən olunmuş 
komissiya iştirakı ilə 
namizədin açıq dərs (yoxlama 
üçün) təşkil etmək 
Kafedraya işə 
qəbul 
                                            KAFEDRADA   MÜƏLLİMLƏRİN   EHTİYAT   KADR   BANKININ   TƏŞKİLİ 
May-Avqust Dekabr-
Yanvar  ayları ərzində 
lazımi fənlər üzrə 
müəllimlərin işə 
qəbulunu elan edərək 
həyata keçirmək. 
Namizədlər üzrə CV-
təhlil etmək, seçilmiş 
namizədlər üzrə 
müsahibə təşkil 
etmək. 
Kafedra əməkdaşları 
tərəfindən müəyyən olunmuş 
komissiya iştirakı ilə 
namizədin açıq dərs (yoxlama 
üçün) təşkil etmək 
Seçilmiş namizədləri 
ehtiyat kadr bankına 
əlavə etmək 
 
 
-    -   - 
 
 
 


 
 
 
122 
                                            
KAFEDRA ƏMƏKDAŞLARININ QISA TƏRCÜMEYİ – HALI 
 
Kafedramızın  professor-müəllim  heyəti  öz  sahəsinin  tanınmış  mütəxəssis  və  alimlərindən  təşkil  olunmuşdur.  Hazırda 
kafedramızda  elmi-pedaqoji  fəaliyyət  göstərən  pofessor-müəllim  heyəti  elm  və  praktikadakı  ən  son  dəyişikliklərin  və 
yeniliklərin tələbələrimizə ən yüksək səviyyədə öyrədilməsini təmin edir. 
 
                                                   dos. Alıyeva Gülçöhrə Babaəli qızı 
 
ADPU-nun filologiya fakültəsinin  İngilis dili kafedrasının müdiri 
                                  
                 
Qisa  bioqrafik   məlumat 

 
13  oktyabr 1959-cu   ildə  Bakı şəhərində  anadan  olmuşdur. 

 
Ailəlidir,  iki  övladı  var.  
Təhsili,  elmi  dərəcə  və  elmi  adları 

 
1977-ci ildə Bakı şəhəri 135 saylı orta məktəbi bitirmişdir; 

 
1983 – cü ildə SSRİ – nin 50-illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Xarici dillər İnstitutunun ingilis dili 
fakültəsini fərqlənmə diplomu ilə bitirmişdir; 

 
2001-ci ildən  filologiya üzrə fəlsəfə doktoru; 

 
2004-cü ildən  dillər kafedrası üzrə dosent. 


 
 
 
123 
 

 
Əmək   fəaliyyəti 

 
1983-1989-cu illərdə Azərbaycan LKGİ-nin Kirov rayon komitəsi nəzdində tədris təşkilatlarında azad 
komsomol komitəsi katibi; 

 
1989-1994-cü illərdə Bakının 126 saylı orta məktəbində ingilis dili müəllimi; 

 
1994- 1997- ci illərdə Bakı Dəniz Yolları məktəbində ingilis dili müəllimi; 

 
1997-2004-cü illərdə Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası Dillər kafedrasının assistenti; 

 
2004-2008-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası Dillər kafedrasının dosenti; 

 
2008-2011-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xarici dillər kafedrasının müdir əvəzi; 

 
2011-2015-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xarici dillər kafedrasının müdiri; 

 
2015-ci ildən indiyədək Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin İngilis dili kafedrasının müdiri. 
   Tədqiqat   sahəsi 
filologiya istiqaməti üzrə – dil nəzəriyyəsi, müqayisəli-tipoloji dilçilik, koqnitiv  dilçilik
 
 
                                                                
SEÇİILMIŞ 
 
ƏSƏRLƏRİNİN
  
SİYAHISI
 
                              
BEYNƏLXALQ VƏ  RESPUBLİKA SEMİNAR, 
 
SİMPOZİUM
  

  KONFRANSLARDA  
İŞTİRAKI
 
  
1.
 
Müasir  Azərbaycan  dilçiliyi  və  tipoloji  tədqiqatlar.  “Dil  və  ədəbiyyat”.  Nəzəri,  elmi,  metodik jurnal,  Bakı, 
1998, № 2 (20). səh. 173-174 
2.
 
İngilis  və  Azərbaycan  dillərində  inkar  konstruksiyaları.  AMEA-nın  Nəsimi  adına  Dilçilik  İnstitutunun 


 
 
 
124 
dissertantlarının I elmi konfransının tezisləri. Bakı, 13-14 sentyabr, 1999. səh.1. 
3.
 
Azərbaycan  və  ingilis  dillərində  qadağan  konstruksiyaları.  AMEA-nın  Nəsimi  adına  Dilçilik  İnstitutu. 
Tədqiqlər - № 5. Bakı, 1999. səh. 272-277 
4.
 
İnkarı inkar konstruksiyaları. AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu. “Tədqiqlər” - № 1. Bakı, 2000. səh. 
95-101 
5.
 
Cümlənin strukturunun qurulmasında inkarın rolu. AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik     İnstitutu. “Tədqiqlər” 
- №1. Bakı, 2000. səh. 39-57 
6.
 
Mononeqativ  və polineqativ dillərdə  neqatorların  reallaşma  imkanları. Aspirantların və  gənc tədqiqatçıların 
VII Respublika elmi konfransı, Bakı-2001. səh. 43 
7.
 
Gəmiqayırmaya  dair  ingilis  dili  dərs  vəsaitinin  metodiki  əsasları.  Azərbaycan  Dövlət  Dəniz  Akademi-
yasının  Elmi Əsərləri. Bakı, 2003.s. 321-325 
8.
 
Gəmi  elektromexanikləri  üçün  ingilis  dili  dərs  vəsaitinin  metodiki  əsasları.  Azərbaycan  Dövlət  Dəniz 
Akademi-yasının  Elmi Əsərləri. Bakı, 2003 .s. 345-348  
9.
 
Некоторые  виды  работы  при  обучении  технических  текстов.  Pedaqoji  Universitetin  Elmi  Xəbərləri, 
Humanitar seriya, № 1. Bakı, 2003. s. 250-256 
10.
 
Konosamentin  tədrisində  ingilis  pul  vahidlərinin  şərhi  haqqında.  Pedaqoji  Universitetin  Elmi  Xəbərləri, 
Humanitar seriya, № 2. Bakı, 2003. s. 396-400 
11.
 
İngilis  dilinin praktik qrammatikası terminologiyasının  unifikasiyası  haqqında. Pedaqoji Universitetin Elmi 
Xəbərləri, Humanitar seriya, № 2. Bakı, 2003. s. 392-394 
12.
 
Модальный 
и 
аспектуальный 
статус r, 

-  итеративов 
в 
плане 
моносемности 

полисемности. Azərbaycan  Dövlət  Pedoqoji  Universiteti,   Xəbərlər,  Humanitar  elmləri  seriyası  N  4  Bakı- 
2006. səh. 212-216 
13.
 
Gəmi sürücüləri üçün ingilis dili dərs vəsaitinin tərtibinin məqsəd və vəzifələri haqqında. Azərbaycan Dövlət 
Dəniz Akademi-yasının professor və müəllim heyətinin II elmi konfransı. Bakı, 2004. s. 115-117 
14.
 
Cümlənin struktur təşkilində determinatların yeri və rolu haqqında. Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası. 
Bakı, 2004. s. 105-107 
15.
 
О  типологии  итеративных  конструкций  в  славянских  и  тюркских  языках.  Культура  народов 
Причерноморья, Научный журнал, № 71. 2005. səh. 138-141 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   21   22   23   24   25   26   27   28   ...   35


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə