Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏt pedaqoji universitetiYüklə 4,51 Kb.
Pdf görüntüsü
səhifə26/35
tarix20.09.2017
ölçüsü4,51 Kb.
#877
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   35

 
 
 
125 
16.
 
К типологии конструкций, выражающих типы множества ситуаций в славянских и тюркских языках. 
Система i структура  схiднослов  ‘янських  мов:  памiятi академiка  Л.А.Булаховського,  Знання 
Украiни. Киiв, 2006. Səh. 247-254 
17.
 
Частные  значения  множества  ситуаций  в  современном  арабском  литературном  языке.  «Dil  və 
ədəbiyyat» Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, 2006, 5(53). səh. 13-14 
18.
 
Квантитативные  характеристики  субстантивных  и  глагольных  квантификаторов. «Dil  və  ədəbiyyat» 
Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. Bakı, 2006, 6(54). səh. 19-20 
19.
 
Многозначность  категориальных  повторов  в  синтаксических  конвергенциях  (в  рамках  теории 
половой  структуры  языка).  Milli  Aviasiya  Akademiyası,  Elmi Məcmuələr,  cild  8,  №  4,  BakI,  2006.  səh. 
33-37 
20.
 
О  средствах  выражения  множества  ситуаций  в  языке (в  рамках  ФСП  множественности). «Dil  və 
ədəbiyyat» Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal 1(55). Bakı, 2007. səh. 45-47 
21.
 
Situasiyalar çoxluğunun semantik tipləri və onların bəzi kök dillərdə ifadəsi haqqında (I məqalə). AMEA-nın 
Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, “Filologiya məsələləri” jurnalı  №3. Bakı, 2007. səh. 202-210 
22.
 
Situasiyalar çoxluğunun semantik tipləri və onların bəzi kök dillərdə ifadəsi haqqında (III məqalə). AMEA-
nın Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, “Filologiya məsələləri” jurnalı № 4. Bakı, 2007. səh. 451-458 
23.
 
Situasiyalar çoxluğunun semantik tipləri və onların bəzi kök dillərdə ifadəsi haqqında (II məqalə). AMEA-
nın Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu, “Filologiya məsələləri” jurnalı № 5. Bakı, 2007. səh. 185-192 
24.
 
Müasir  ingilis  dilində  hərəkətin  iterariyası  və  onun  sahə  strukturlaşması.  Azərbaycan  Dövlət  Dəniz 
Akademiyasının elmi əsərləri,  Bakı, 2007. səh. 86-90 
25.
 
Синтаксические  конструкций  с  итеративным  значением   в  Азербайджанском  языке  (в  рамках 
функционально-семантического поля множественности). Культура народов  Причериморья, Научный 
журнал № 119, 2007. səh. 15-18 
26.
 
О  проблеме  аспектуальности  в  современной  англистике.  Науковi  працi  Kам`янець  -  Подiльського 
Нацiонального  Унiверситету  iмeni  İвana  Oгiенка  Фiлологiчнi  науки  Випуск  20,  Kам`янець  - 
Подiльський “Аксiома” 2009. səh. 19-24 
27.
 
Müasir  ingilis  dilində  hərəkətin  iterariyası  və  onun  sahə  strukturlaşması.  Azərbaycan  Dövlət  Dəniz 
Akademiyasının elmi əsərləri, Bakı, 2007. səh. 86-90 


 
 
 
126 
28.
 
Универсальные  и  специфические  характеристики  глагольной  и  именной  множественности.  “  “Elm 
ili”nə həsr olunmuş xarici dillərin tədrisinin  aktual problemləri”. Respublika elmi konfransının  materialları 
(21-22 May 2009-cu il) I hissə. Bakı,  2009. səh. 201-215 
29.
 
«Лингвисты-аспектологи  о  множестве  ситуаций  в  современном  фрацузском  языке  (в  рамках 
функционально  –  семантической  категории аспектуальности)».  AMEA-nın M.Fizuli  adına  Əlyazmalar 
İnstitutu, “Filologiya məsələləri” № 11, Elm və təhsil, Bakı,  2011. səh. 25-32 
30.
 
Feli  və  ismi  çoxluqların  universal  və  spesifik  xüsusiyyətləri  .  “  “Elm  ili”nə  həsr  olunmuş  Xarici  dillərin 
tədrisinin aktual problemləri” adlı II Respublika elmi konfransı. 21-22 may 2010. səh. 201-215 
31.
 
İxtisası  xarici  dil  olmayan  bakalavr  pilləsinin  tələbələri  üçün  İngilis  dilindən  fənn  proqramı.  Azərbaycan 
Dövlət Pedaqoji Universiteti. Bakı, 2011. 
32.
 
Müxtəlif  sistemlı  dillərdə  aspektuallığa  dair.  “Müəllim  hazırlama  siyasəti  və  problemləri”  beynəlxalq 
simpoziumu, Bakı, 2013. səh. 198 
                                                                        
K İ T A B L A R I
 
1.G.B.Alıyeva “İngilis dilinin linqafon kursu”. Dərs vəsaiti. AzTU-nun mətbəəsi. Bakı, 2003.                       
2.G.B.Alıyeva “Gəmiqayıranlar üçün ingilis dili”. Dərs vəsaiti. Azərbaycan Dövlət Dəniz Akademiyası. Bakı, 
2006.                                                                                                                                
3.A.Abbasov,Y.Mustafayeva,G.Alıyeva “English for  mathematicians” (rus bölməsi üçün). Dərslik.”Turan evi” 
Nəşriyyatı, Bakı,2011, s.380.                                                                                                                              
4.G.B.Alıyeva, Pənahi M.A., Əhmədova E.Q., Osmanova N.L. “Dənizçilər üçün ingilis dilinin praktik 
qrammatikası”. Dərs vəsaiti. “Təhsil”, Bakı, 2011.                                                                       
5.A.Abbasov,Y.Mustafayeva,G.Alıyeva “English for  mathematicians” (Azərbaycan bölməsi üçün). Dərslik. 
“Ləman Nəşriyyat Poliqrafiya” MMC,2015, s.399.                                                                                                              
6. Müxtəlifsistemli dillərdə distributiv və iterativ çoxluqlar .Monoqrafiya, Bakı, “Elm və təhsil”, 2015, s. 270 
 


 
 
 
127 
 
                                          2.dos. Vəliyeva Səkinəxanım Fazil 
 
             Səkinəxanım  Fazil  qızı  Vəliyeva  26  aprel  1962-ci  ildə  Abşeron  rayonu,  Saray  qəsəbəsində 
anadan olmuşdur. 1968-ci ildə Saray qəsəbəsi, Mikayıl Ələkbərov adına orta məktəbə daxil olub 1978-
ci ildə qeyd olunan məktəbi bitirmiş.  1979-cu ildə SSRİ-nin 50 illiyi adına Azərbaycan Pedaqoji Dillər 
İnstitutuna  daxil  olmuş,  1984-cü  ildə  oranı  bitirmiş.  1980-ci  ilin  yanvar  ayından  avqust  ayına  kimi 
Abşeron rayonu, Saray qəsəbəsində yerləşən 7 saylı internat məktəbində tərbiyəçi; həmin ilin sentyabr 
ayından  1984-cü  ilin  iyul  ayına  kimi  Bakı  quraşdırma  idarəsində  nizamlayıcı;  yanvar  1990-cı  ildən 
1994-cü  ilin  oktyabr  ayına  kimi  “Cənnət”  firmasında  tərcüməçi  işləmişdir.  1994-cü  ildə  Azərbaycan 
Rüspublikası  Təhsil  Nazirliyi  N.Tusi  adına  Azərbaycan  Dövlət  Pedaqoji  Universitetinə  müəllim  vəzifəsinə  və  eyni  zamanda 
aspirantura  şöbəsinə  qəbul  olub  1998-ci  ildə  həmin  şöbəni  əla  qiymətlərlə  bitirmişdir.  1999-cu  ildə  “Ernest  Heminquey  və 
Azərbaycan”  adlı  namizədlik  dissertasiyasını  müdafiə  etmişdir.  2002-ci  ilin  sentyabr  ayına  kimi  ADPU-nun  “Xarici  dillər” 
kafedrasında müəllim; sentyabr 2002-ci ildən avqust 2003-cü ilə kimi ARPDİA “Dillər” kafedrasında baş müəllim; 2003-cü ildə 
“Vektor”  Beynəlxalq  Elmi  Mərkəzin  mükafat  komissiyasının  qərarı  ilə  “XXI  əsr  Azərbaycan  gənc  alimləri”  beynəlxalq 
layihəsinin  qalibi olmuşdur. 2003-cü  ilin sentyabr ayından dekabr ayına kimi  ADPU-nun “Xarici dillər” kafedrasında  müəllim; Yüklə 4,51 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə