Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏt pedaqoji universitetiYüklə 4,51 Kb.

səhifə3/35
tarix20.09.2017
ölçüsü4,51 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

 
 
 

              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xarici  dillər  kafedrasının  əməkdaşları  ixtisaslarına  dair  xaricdə  və  respublika  daxilində  keçirilən  təhsil  treyninqlərində, 
simpoziumlarda, konfranslarda, ali məktəblərarası  fənn  olimpiadalarında  fəal  iştirak  edirlər.  
 
 
 
Missiyamız 
ADPU-nun “İngilis dili” kafedrası olaraq 
missiyamız tələbələrimiz üçün müasir təlim 
metodlarının tətbiqi ilə xarici dilin tədrisi sahəsində 
ən yaxşı təhsili və ən müasir bilikləri verərək 
müxtəlif ixtisaslar ezrə rəqabətədavamlı 
mütəxəssislərin hazırlanmasını təmin etməkdir.  
 
 
Vizyonumuz 
ADPU-nun İngilis dili kafedrasının vizyonu müxtəlif sahələrinin 
mütəxəssisləri arasında ünsiyyət vasitəsi olan xarici dilin (ingilis 
dilinin) tədrisinin səviyyəsini yüksəltməkdir. Bunun üçün bir sıra 
problemlərin elmi-pedaqoji və sosial həllinə nail olmaqdır. 


 
 
 

                                         
5.    KAFEDRANIN   İSTİFADƏ   ETDİYİ   TƏDRİS   MODELİ 
 
            Xarici dil (İngilis dili)  fənn proqramında hər fakültənin tədris  planına uyğun olaraq bakalavriat pilləsi üçün ingilis dilinin 
tədrisinə  180  auditoriya  saatı  ayrılmışdır.  Həmin    saatlarlar  iki    təlim  mərhələsində  -  Xarici  dil-1  (90  saat)    və    Xarici  dil-2                   
(90 saat) mərhələlərində həyata keçirilir. Qeyri-ixtisas fakültələrində dilin tədrisi təlimin I mərhələsində ümumi (Basic English), 
II mərhələsində isə hər fakültənin istiqamətinə  uyğun olaraq  ixtisaslar  (English for Special Purposes)  üzrə  aparılır. 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
10 
 
 
 
 


 
 
 
11 
                                            
6. KAFEDRANIN  TƏDRİS   FƏALİYYƏTİ   HAQQINDA 
 
                                                        a.  Tədris  olunan  fənn  haqqında  qısa  təsvir 
 
 İngilis dilinin təlimi iki istiqamətdə: 1. Language  İnput  və 2. Skills Development  formalarında  həyata keçirilir. Birinci 
istiqamət  “Grammar”,  “Vocabulary”,  “Everyday  English”  olmaqla  üç  bölmədə,  ikinci  istiqamət  isə  “Reading”,  “Speaking”, 
“Listening”, “Writing” olmaqla  dörd  bölmədə  yerinə  yetirilir.  
Hər iki  istiqamətin tədris materiallarının  məzmunu cədvəl 1-də (Xarici dil-1) və  cədvəl 2-də  (Xarici dil-2) verilmişdir. 
           Tələbələrdə bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşmasına verilən ümumi tələblər: 
-  keçilmiş  dil  materiallarını  özündə  əks  etdirən  danışığı  anlamalı;  keçilmiş  dil  materiallarına  uyğun  təşkil  edilən  situasiyalarda 
iştirak etməklə monoloji nitqi dinləyib başa düşməli, dialoji nitq zamanı fəal ünsiyyətdə olmağı, mövzuya dair 
suallara cavab verməyi bacarmalı; 
- monoloji nitq üçün mətn hazırlamağı və onun məzmununu şifahi formada nəql etməyi bacarmalı; 
- oxu zamanı fasilə,  söz  və  ifadə  vurğusundan  yerində  istifadə etməyi  və  cümlədəki  mənaya  müvafiq  intonasiya  növünü 
seçməyi  bacarmalı; 
- öyrənilmiş leksik vahidləri düzgün yazmaq, oxumaq və tərcümə etmək vərdişinə yiyələnməli; 
- tanış mövzular əsasında audio materialları dinləmək və onun məzmununu yazılı olaraq çatdırmaq vərdişinə yiyələnməli; 
- tərkibində 3- 4 faiz naməlum söz və ifadələr olan mətni (mətnin həcmi 550-600 çap  işarəsi) danışıq sürəti bir dəqiqədə 70-90 
söz olmaqla məzmununu nəql etməyi bacarmalı; 
- müşahidə etdiyi həyat hadisələrinə və ya oxuduğu bədii, ixtisas ədəbiyyatına dair esselər yazmağı bacarmalı; 


 
 
 
12 
-verilən mətn üzrə müsahibi ilə söhbət etmək (hazırlıq müddəti 15 dəqiqə) bacarığına malik olmalıdır. 
        Tələbələrin    biliyinin    qiymətləndirilməsi    kredit    sisteminin    tələblərinə    əsasən    100    ballıq    şkalaya    uyğun    olaraq       
(keçid balı 51 bal olmaqla) aşağıdakı kimi aparılır: 
davamiyyət -10 bal; sərbəst iş -10 bal;  kollokvium -30 bal;  imtahan- 50 bal.   Cəmi : - 100 bal.   
Xarici dil-2 bölməsinin  fakültələr üzrə tərtibində aşağıdakı fənn müəllimləri  fəal iştirak  etmişlər:  
 - filologiya fakültəsi üzrə: m.Alıyeva Günay Dilqəm qızı;  
-  tarix    və    coğrafiya    fakültəsi  üzrə:    b/m  Ağayeva  Sevda  Aydın  qızı;  (GÇH)    b/m.  Əhmədova    Elmira    Ağazaman    qızı,                        
b/m. Əliyeva Fatma Yadulla qızı;   
 -riyaziyyat və informatika fakültəsi üzrə:  b/m. Mehdiyeva Fəridə Mehdi qızı və  m.Tağıyeva  Gülnarə Məmməd qızı;  
- kimya  və  biologiya  fakültəsi üzrə: b/m. Quliyeva Taisə Sarı qızı,  b/m. İsmayılova Məsmə Əliyulla qızı,  
- fizika və texnologiya  fakültəsi üzrə: b/m. Rəhimova Nazilə Rəhim qızı;  
-  Məktəbəqədər    təlim    və    tərbiyə  fakültəsi    üzrə:  m.  Muxtarova    Simuzər    Şövkət    qızı,  m.  Qabilova    Səidə  Vəli  qızı,                   
m. Kərimova  Leyla Fizuli qızı;  
-Pedaqoji fakültə  (musiqi müəllimliyi)  üzrə: m.Alıyeva Günay Dilqəm qızı; m. Muxtarova  Simuzər  Şövkət qızı;  
-Mühəndis-Pedaqoji  fakültəsi  (təsviri  incəsənət  müəllimliyi)  üzrə:  m.Həmidova  Tovuz    Ərşad    qızı;  m.  Muxtarova  Simuzər 
Şövkət qızı  
 
 
 


 
 
 
13 
b İngilis dili fənni  üzrə tədris və tədris-işçi proqramları - Xarici dil-1 
Kafedranın tədris 
etdiyi fənlərin 
siyahısı 
Sillabus(lar) 
haqqında 
qeydlər(var, yox, 
kim(lər) tərəfindən 
hazırlanıb, təsdiq 
tarixi və s) 
Proqram(lar) haqqında qeydlər(var, 
yox, kim(lər) tərəfindən hazırlanıb,  
qrifi vəya kafedrada təsdiqi barədə 
məlumat)   
Fənnin tədris olunduğu ixtisaslar 
İngilis dili  
Tərtib etdi : 
m. G.D.Alıyeva 
Təsdiq edildi  :         
kaf. protokolu N 1 
08.09.2016 
dos.G.B.Alıyeva, dos.Y.İ.Qaraxanov. 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 
09.12.2014-cü il tarixli 1246 saylı əmri ilə 
təsdiq edilmişdir.(qrif alınmışdır) 
Azərbaycan dili və ədəbiyyat 
müəllimliyi - 050101 
İngilis dili 
Tərtib etdi : 
m. G.D.Alıyeva 
Təsdiq edildi  :         
kaf. protokolu N 1 
08.09.2016 
dos.G.B.Alıyeva, dos.Y.İ.Qaraxanov. 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 
09.12.2014-cü il tarixli 1246 saylı əmri ilə 
təsdiq edilmişdir.(qrif  alınmışdır) 
Fizika müəllimliyi - 050104 
İngilis dili 
Tərtib etdi : 
m. G.D.Alıyeva 
Təsdiq edildi  :         
kaf. protokolu N 1 
08.09.2016
 
dos.G.B.Alıyeva, dos.Y.İ.Qaraxanov. 
Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi 
09.12.2014-cü il tarixli 1246 saylı əmri ilə 
təsdiq edilmişdir.(qrif  alınmışdır) 
Riyaziyyat və İnformatika 
müəllimiliyi - 050105 
Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə