Azərbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏt pedaqoji universitetiYüklə 4,51 Kb.

səhifə9/35
tarix20.09.2017
ölçüsü4,51 Kb.
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   35

 
 
 
36 
a) 
Filologiya fakültəsi üçün ingilis dilində ixtisas materialları   I 
      2013 
   2014 
b)  
Filologiya fakültəsi üçün ingilis dilində ixtisas materialları   II 
      2014 
   2015 
c)  
Filologiya fakültəsi üçün ingilis dilində ixtisas materialları   III 
      2015 
   2016 
7. 
müəllim Həsənova Cəmalə,  baş müəllim  Əliyarbəyova Nazilə 
 
 
 
   Problem:  Mətn dilçiliyi 
 
 
a)  
Mətnin kompozisiyası 
      2013 
   2014 
b)  
Mətnin tərkibi 
      2014 
   2015 
c) 
Mətnin koqeziyası 
      2015 
   2016 
9. 
baş müəllim  Rəhimova Nazilə,  baş müəllim  Ağayeva Sevda 
 
 
 
Problem:  Praktik qrammatikanın tədrisi metodikası 
 
 


 
 
 
37 
a) 
İngilis və Azərbaycan dilində əvəzliklərin təhlili   I 
      2013 
   2014 
b)  
İngilis və Azərbaycan dilində əvəzliklərin təhlili    II 
      2014 
   2015 
c)  
İngilis və Azərbaycan dilində əvəzliklərin təhlili    III 
      2015 
   2016 
10 
baş müəllim Mehdiyeva Fəridə,  baş müəllim  Turabova Tamilla 
 
 
 
Problem:    Nəzəri qrammatika 
 
 
a) 
Nitq hissələrinin təsnifi - Əvəzliyin təsnifatı 
      2013 
   2014 
b) 
Əsas Nitq hissələrinin təsnifatı 
      2014 
   2015 
c) 
Köməkçi nitq hissələrinin təsnifatı 
      2015 
   2016 
11 
müəllim  İsgəndərova Sədaqət 
 
 
 
Problem:    Nəzəri qrammatika və tərcümə 
 
 


 
 
 
38 
a)  
İngilis dilində used to ifadəsinin işlənmə qaydaları 
      2013 
   2014 
b)  
Passive voice 
      2014 
   2015 
c) 
Amerikan ədəbiyyatının azərbaycan dilində tərcüməsi zamanı qarşıya çıxan problemlər 
      2015 
   2016 
12 
baş müəllim Quliyeva Taisə  
 
 
 
Problem:    Dilin tədrisi metodikası 
 
 
a) 
Azərbaycan  orta  məktəblərində  xarici  dil  (ingilis  dili)  üzrə  dərsdənkənar  işlərin  təşkili  və 
aparılması   I 
      2013 
   2014 
b) 
Azərbaycan  orta  məktəblərində  xarici  dil  (ingilis  dili)  üzrə  dərsdənkənar  işlərin  təşkili  və 
aparılması   II 
      2014 
   2015 
c) 
Azərbaycan  orta  məktəblərində  xarici  dil  (ingilis  dili)  üzrə  dərsdənkənar  işlərin  təşkili  və 
aparılması  III 
      2015 
   2016 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
39 
Kafedranın   doktorant   və   dissertantları 
 
        Kafedrada hazırda 1 nəfər doktorant və 14 nəfər dissertantları var: 
 
1.
 
 Alıyeva Gülçöhrə Babaəli qızı -  ”Müxtəlifsistemli dillərdə sitauasiyalar çoxluğu” (doktorant) 
2.
 
Əsədova Sevinc Sabir qızı  - “Zooleksemlərin linqvistik xüsusiyyətləri” (dissertant) 
3.
 
Əhmədova Sevinc İslam qızı -  “Azərbaycan və ingilis linqvokuturologiyasında”ailə” konsepti” (dissertant) 
4.
 
Zeynallı İlahə Vahid qızı -  “Bədii mətnin təşkilində başlıq və başlıqaltılarının rolu (İngilis və Azərbaycan dili 
materialları əsasında) (dissertant) 
5.
 
Əfəndiyeva Günay Xalid qızı - “Qanadlı ifadələrin tərcüməsində semantik transformasiya məsələsi (V.Skottun 
əsərlərinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi əsasında)” (dissertant) 
6.
 
Məmmədova  Sevinc  Yaşar  qızı  -“Daxili  nitq  dil  ünsiyyətinin  forması  kimi  (Azərbaycan  və  ingilis  bədii 
ədəbiyyatı materialları əsasında)” (dissertant) 
7.
 
Əhmədova  Ülviyyə  Azər  qızı  -Müxtəlifsistemli  dillərdə    “qadın”  konseptinin  linqvokuturoloji  xüsusiyyətləri 
(dissertant) 
8.
 
Hacıyeva  Sevinc  Təhməz  qızı  -  “Qafur  Rəşad  Mizəzadənin  pedaqoji  fəaliyyəti  və  maarifçilik  görüşləri” 
(dissertant) 
9.
 
Mahmudova Mehriban Akif qızı -  Azərbaycan və ingilis dillərində adyektivləşmə (dissertant) 


 
 
 
40 
10.
 
Həsənova Şəhla Natiq qızı - Tərs anlayışının koqnetiv tədqiqi  (İngilis və Azərbaycan dili materialları əsasında 
(dissertant) 
11.
 
Hüseynova  Elnarə  Tofiq  qızı    -  Принципы  организации  концептосферы  «Олигарх»  в  английском  и 
русском  языках (dissertant) 
12.
 
Məmmədova  Gülnarə  Cavanşir  qızı  -    Müstəqillik  dövrü  Azərbaycan  şeirinin  struktur-  semantik  təhlili 
(dissertant)  
13.
 
Ağamirzəyeva  Esmira  Həmzağa  qızı  -    Milli  dillərin  termin  yaradıcılığında  alınmalar  (Azərbaycan  və  ingilis 
dillərinin materialları əsasında) (dissertant) 
14.        Nəsirova Ramilə Misirxan qızı -  Müxtəlifsistemli dillərdə morfoloji üsulların tipologiyası (dissertant) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 
 
 
41 
Kafedra  əməkdaşlarının   elmi   məqalələri  və  çap   işləri 
 
dos. Alıyeva Gülçöhrə Bababəli qızı 
 
 
 
İşin adı 
İşin 
növü 
Nəşriyyat, jurnal və s. Adı 
İşin həcmi 
Həmmüəlliflər 


 1            
О типологиии итеративных 
конструкций в славянских и 
тюркских языках 
Məqalə 
 
Культура  Народов Причерно-морья, 
Научный журнал, №71.   
Симфереполь, 2005. 
səh.138-141   

К типологии  конструкций,   
выражающих типы множества 
ситуаций в славянских и тюркских 
языках 
 
 
Məqalə 
 
Систем структура схiднослов- 
янських мов: памятi академiка    
Л.А.Булаховського,Збiрник наукових 
праць.Знання Украiни. Киiв, 2006. 
səh.247-254   

Частные значения множества 
ситуаций в современном арабском 
литературном языке 
Məqalə                                                      
Beynəlxalq elmi-nəzəri «Dil və ədə-
biyyat» jurnalı, 5 (53). Bakı, 2006.  
   
səh. 13-14 
 
 

Квантитативные характеристики 
субстантивных и глагольных 
Məqalə 
      
«Dil və ədəbiyyat» Beynəlxalq elmi- 
nəzəri jurnal, 6 (54). Bakı, 2006. 
                       
səh. 19-20                 
 
Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   35


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2019
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə