Azərbaycan respublikasinda ekoloji Üsullarla təmiz məhsul istehsali, emali, etiketləNMƏsi və marketiNQİ ÜÇÜNYüklə 437,88 Kb.

səhifə10/17
tarix30.04.2018
ölçüsü437,88 Kb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17

 

Dəmir  (III) oksid; 

E2 

Yod : 


 

Kalsium, anhidrid 

 

kalsium yodit, hexahidrat  

natrium yodit; 

E3 

Kobalt: 


 

Kobalt  (II) sulfat monohidrat və ya  heptahidrat 

 

Əsas kobalt  (II) karbonat, monohidrat; E4 

Mis: 


 

Mis  (II) oksid 

 

Əsas mis (II) karbonat, monohidrat  

Mis (II) sulfat, pentahidrat; 

E5 

Manqan: 


 

Manqan (II) karbonat 

 

Manqan oksid (Mn3

O

4) 

 

Manqan (II) sulfat, mono- və ya  tetrahidratE6 

Sink: 


 

Sink karbonat 

 

Sink oksid  

Sink sulfat mono- və ya  heptahidrat; 

E7 

Molibden:  

Ammonium molibdenat, natrium  molibdenat

E8 

Selen: 


 

Natrium selenat 

 

Natrium selenit   

a.2.Vitaminlər,  provitaminlər,  oxşar  təsirlərə  malik  kimyəvi  cəhətdən  yaxşı  müəyyən 

olumuş maddələr. Ancaq aşağıda qeyd olunmuş maddələr bu kateqoriyaya daxildir: 

- Təbii, xammal yem materialında təbbi halda rast gəlinən vitaminlər, 

-

 

Təkmədəli heyvanlar üçün təbii vitaminlərə oxşar olan sintetik vitaminlər, -

 

Aİ üzv dövlətin səlahiyyətli nümayəndəsinin icazəsi ilə gövşəyənlər üçün təbii vitaminlərə müvafiq olan sintetik vitaminlər A, D və E. 

a.3. Fermentlər   
a.4. Mikroorqanizmlər.  

a.5. Qoruyucular. Ancaq aşağıdakı maddələr bu kateqoriyaya daxildir : 

 

E 200 


Sorbin  turşusu  

E 236 


Qarışqa turşusu 

E 260 


Asetat turşusu  

E 270 


Süd turşusu  

E 280 


Propion turşusu  

E 330 


Limon turşusu  

 

Süd  turşusu,  qarışqa  turşusu,  propion  turşusu,  limon    turşularından    silos hazırlanmasında  istifadəyə o zaman icazə verilir ki, adekvat fermentasiyaya havanın 

daxil olmasına icazə verilməsin.    

a.6.  Birləşdirici  materiallar,  yapışma  əleyhinə  vasitələr  və  koaqulyantlar.  Ancaq 

aşağıda qeyd olunan maddələr bu kateqoriyaya daxil edilə bilər: 

 

 

 a.7.  Antioksidant  maddələr.  Ancaq  aşağıda  qeyd  olunan  maddələr  bu  kateqoriyaya 

daxil edilə bilər : 

E 306 

 Təbii mənşəli tokoferolla zəngin ekstraktlar   

a.8. Silos əlavələri. Ancaq aşağıda qeyd olunan maddələr bu kateqoriyaya daxil edilə 

bilər : 

fermentlər,  mayalar, bakteriyalar.  b.

 

Heyvan yemləndirilməsində istifadə olunan bəzi məhsullar  

Ancaq aşağıda qeyd olunan maddələr bu kateqoriyaya daxil edilə bilər : 

Pivə mayası  

c.

 

Yem hazırlanmasında istifadə olunan emal köməkçi vasitələri  

E 470 


Təbii mənşəli kalsium stearat  

E551b 


Kolloid silisium dioksid  

E551c 


Kieselgur- zoğal turşusu  

E 558 


Bentonit  

E 559 


Kaolinit gili  

E 560 


Stearit və xloritin təbii qarışığı 

E 561 


Vermikulit  

E 562 


Sepiolit 

E 599 


Perlit 


Silos  üçün  emal  köməkçi  vasitələri.  Ancaq  aşağıda  qeyd  olunan  maddələr  bu 

kateqoriyaya daxil edilə bilər : 

- dəniz duzu, dənəvər daş duz, ayran,  şəkər, şəkər çuğunduru şrotu, taxıl unu 

və  patkalar,  

Heyvandarlıq binaları və qurğularını (məs., avadanlıq, qab və alətlər) təmizləmək və 

dezinfeksiya etmək üçün  icazə verilən məhsullar  

 

Kalium və natriuam sabunu  Su və  buxar   

Əhəng südü  

Əhəng  

Sönməmiş əhəng  Natrium  - hipoxlorid  (məs., maye ağardıcı kimi ) 

Natrium hidroksid  

Kalium hidroksid  

Hidrogen peroksid 

Bitkilərin təbii efir yağları  

Limon, perasetat, qarışqa, süd, oksalat turşusu və  asetat turşuları  

Etil spirti 

Nitrat turşusu (süd avadanlıqları) 

Fosfor turşusu (süd avadanlıqları) 

Formaldehid  

Yelinin və sağım avadanlıqlarının təmizlənməsi və dezinfeksiyası üçün vasitələr  

Natrium karbonat  

 

 Sağlamliğa qayğı 

 

19.  Ekoloji  heyvandarlıq  istehsalında  xəstəliklərin  qarşısını  almaq  üçün  aşağıdakı 

prinsiplərə əsaslanmaq lazımdır:  

a) yuxarıda paraqraf 6-da qeyd olunduğu kimi müvafiq cinslərin və ya növlərin seçilməsi;  

b) hər bir növün tələblərinə müvafiq olaraq heyvandarlıq praktikasının tətbiq edilməsi, 

hansı ki, xəstəliklərə qarşı güclü davamlılıq və yoluxmalardan qaçınmağa  əsas yaradır;  

c)  müntəzəm  hərəkətlər,  açıq  havada  gəzintilər  və  otlaqlara  çıxış  imkanı  ilə  birlikdə 

yüksək  keyfiyyətli  ekoloji  yemdən  istifadəetmə  heyvanlarda  təbii  immun  müdafiə 

sisteminin inkişafına səbəb olur;  

d)  heyvanların  müvafiq  sıxlığının  təmin  edilməsi,  belə  ki,  bu  vasitə  ilə  heyvanların 

həddən artıq sıx şəraitdə saxlanmasının və sağlamlıq problemlərinin qarşısı alınmış olar.  

20. Əgər yuxarıda qeyd olunan tədbirlərə baxmayaraq hansısa bir heyvan xəstələnirsə və 

ya    zədə  alırsa,    o,  dərhal  müalicə  almalıdır,  lazım  gələrsə,  bu  proses    müvafiq,  izolə 

edilmiş yerdə aparılmalıdır.  

İstehsalçılar əgər heyvanların lüzumsuz yerə əziyyət çəkməsinə səbəb olacaqsa, dərman 

preparatlarından  istifadə  etməkdən  çəkinməməlidir  (hətta  belə  dərmanla  müalicə 

heyvanın ekoloji statusunun itirilməsi ilə nəticələnsə belə). 

 21.  Ekoloji  təsərrüfatçılıqda  baytarlıq  təbabəti  vasitələrindən  istifadə    aşağıdakı 

prinsiplərə əsaslanmalıdır:  

a) Spesifik xəstəliklər və ya sağlamlıq problemləri baş verən və yaxud baş verə biləcək 

və alternativ müalicə vasitələri  və ya idarəetmə təcrübəsi olmayan yerlərdə qanun tələb 

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə