Azərbaycan respublikasinda ekoloji Üsullarla təmiz məhsul istehsali, emali, etiketləNMƏsi və marketiNQİ ÜÇÜNYüklə 437,88 Kb.

səhifə15/17
tarix30.04.2018
ölçüsü437,88 Kb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17

Ancaq  qapalı  və  nəzarət  edilən  toplama  sistemində    qəbul  edilən 

konsentrasiya quru maddə hesabı ilə mg/kq ilə: kadmium 0.7; mis  70; 

nikel 25; qurğuşun  45; sink  200; civə  0.4; xrom  (cəmi) 70; xrom  

(Vİ) 0 (


3

). 


Tərəvəz 

tullantılarının 

kompostlaşdırılmış 

və 


ya 

fermentləşdirilmiş qarışığı  

Sertifikatlaşdırma qurumu tərəfindən təsdiq edilməsinə ehtiyac var. 

Tərəvəz  kütləsi  qarışıqlarından  əldə  edilən  məhsul,  hansı  ki, 

kompostlaşdırılmış  və  bioqaz  istehsalı  üçün  anaerob  şəkildə 

fermentləşdirilməyə məruz qalmışdır. 

 

 Aşağıda qeyd olunan heyvani mənşəli  məhsullar  və  ya 

onlardan alınma məhsullar: 

-

 

qan unu  -

 

dırnaq unu -

 

buynuz unu -

 

sümük  unu    yaxud jelatinsizləşdirilmiş 

sümük unu   

-

 

balıq unu -

 

 ət unu -

 

dəri və tük unu  -

 

yun  -

 

xəz -

 

tük -

 

süd məhsulları  Sertifikatlaşdırma qurumu tərəfindən təsdiq edilməsinə ehtiyac var. 

 

  

 

  

 

  

 

  

 Quru  maddə  hesabı  ilə  xromun  maksimum  konsentrasiyası  mg/kq 

(Vİ): 0 (

3Gübrələmə üçün bitki mənşəli 

məhsullar  və  onların  əlavə 

məhsulları (məs.  yağlı toxum-

lardan  alınan  yemlər,  kakao 

ovuntuları, səməni küləşi və s.) 

Sertifikatlaşdırma qurumu tərəfindən təsdiq edilməsinə ehtiyac var. 

  

 

Dəniz  yosunları  və  onlardan alınan məhsullar 

Aşağıdakı üsullarla birbaşa əldə edilən: 

(i)

 

qurudulma, dondurma və üyütmə kimi fiziki proseslər;  (ii)

 

su  və ya sulu turşular və yaxud  qələvi məhlullar; (iii) fermentasiya. 

Sertifikatlaşdırma qurumu tərəfindən təsdiq edilməsinə ehtiyac var. 

Taxta 

kəpəyi 


və 

ağac 


tullantıları   

Sertifikatlaşdırma qurumu tərəfindən təsdiq edilməsinə ehtiyac var. 

Ağaclar kəsildikdən sonra kimyəvi üsulla işlənilmir.  

Kompostlaşdırılmış qabıq  

Sertifikatlaşdırma qurumu tərəfindən təsdiq edilməsinə ehtiyac var. 

Ağaclar kəsildikdən sonra kimyəvi üsulla işlənilmir.  

Ağac külü   

Sertifikatlaşdırma qurumu tərəfindən təsdiq edilməsinə ehtiyac var. 

Kəsildikdən sonra kimyəvi üsulla işlənməyən ağaclardan. 

Yumşaq fosforit  

Sertifikatlaşdırma qurumu tərəfindən təsdiq edilməsinə ehtiyac var. 

Kadmium 90mq/kq P

2

O

5 limiti keçməməlidir. 

Tomasşlak   

Sertifikatlaşdırma qurumu tərəfindən təsdiq edilməsinə ehtiyac var. 

Xam  kalium  duzları    (məs. 

kainite, silvinit və s.)  

Sertifikatlaşdırma qurumu tərəfindən təsdiq edilməsinə ehtiyac var. 

Kalium 

sulfat, 


tərkibində 

maqnezium  duzları  da  ola 

bilər.  

Sertifikatlaşdırma qurumu tərəfindən təsdiq edilməsinə ehtiyac var.  

Məhsul  fiziki  ekstraksiya  prosesləri  nəticəsində  xam  kalium 

duzundan əldə edilir və tərkibində ola bilər ki, maqnezium duzları da 

olsun. Təbii  mənşəli  kalsium  karbo-

nat  (məs.,  tabaşir,  əhəng  gili, 

Breton  ameliorantı,        maerl, 

torpaq əhəngi, fosfat  tabaşiri)    

Təbii  mənşəli  maqnezium  və 

kalsium  karbonat  (məs.,  maq-

nezium 

tabaşiri, torpaq 

maqnezium əhəngdaşı, və s.)  

Sertifikatlaşdırma qurumu tərəfindən təsdiq edilməsinə ehtiyac var.  

 

Ancaq təbii mənbələrdən. Kalsium xlorid məhlulu  

Sertifikatlaşdırma qurumu tərəfindən təsdiq edilməsinə ehtiyac var. 

Alma  ağaclarında  yarpaq  çiləmələri,  kalsium  çatışmazlığını  aşkar 

etdikdən sonra. 

Maqnezium  sulfat  (Epsom 

duzu) (məsələn: kizerit MgSO

4  

H

2O) 

 

Gips (kalsium sulfat)  Ancaq təbii mənşəli  

Distlillə  qazanının  dibində 

qalan tullantılar 

Amonium distillyatorunun qalıqları istisna olunur.   

Natrium xlorid   

Sertifikatlaşdırma qurumu tərəfindən təsdiq edilməsinə ehtiyac var.  

Ancaq yataq halında tapılan duz. 

Alüminium kalsium fosfat  

Sertifikatlaşdırma qurumu tərəfindən təsdiq edilməsinə ehtiyac var.  

90 mq/kq P

2

O

5 limitini keçməməlidir. 

Qələvi torpaqlarda məhdud miqdarda istifadə olunur (pH>7.5). 

Mikroelementlər  (məs.,  bor, 

mis, 


dəmir, 

manqan,  

molibden, sink)  

Sertifikatlaşdırma qurumu tərəfindən təsdiq edilməsinə ehtiyac var.  

 

Elemental kükürd Sertifikatlaşdırma qurumu tərəfindən təsdiq edilməsinə ehtiyac var.  

Gil (məs. perlit, vermikulit)  

 

 Şəkər 


istehsalından  gələn 

sənaye əhəngi (məs. Vanesse) 

Sertifikatlaşdırma qurumu tərəfindən təsdiq edilməsinə ehtiyac var.  

Vakuumla  duz  istehsalından 

əldə edilən sənaye əhəngi  

Dağlarda  rast  gəlinən  duzlu  məhlullardan  alınan  vakuumla  duz 

istehsalından alınma məhsullar 

Bitki zərərvericiləri və xəstəliklərinə nəzarət üçün istifadə olunan  maddələr  

 

Bitki mühafizəsi üçün olan məhsullar 

Aşağıdakı  aktiv  maddələri  özündə  cəmləşdirən  və  ya  onlardan  ibarət  olan  bütün 

məhsullar üçün qəbul edilən ümumi şərtlər: 

-

 cari standartların  Əlavə 1-nə   müvafiq olaraq istifadə et   

-

 ancaq  ölkə/ştatın  daxilində  tətbiq  edilən    bitki  mühafizə  məhsulları  və 

qanunvericiliyə müvafiq olaraq tətbiq edilə bilər.  

 

Maddə 

Təsvir, tərkibinə qoyulan tələblər

 istifadə şərtləri 

I.  Bitki və heyvan mənşəli maddələr Chrysanthemum 

cinerariaefolium-dan 

alınan Piretrin ekstraktı 

İnsektisid 

Sertifikatlaşdırma  qurumu  tərəfindən  təsdiq  edilməsinə 

ehtiyac var.  

Rotenon,  Derris  elliptica,  Derris  spp.  və Lonchocarpus  ssp.  və  Thephrosia  spp.-

dən alınmış ekstrakt (C23H22O6) 

İnsektisid.  

Sertifikatlaşdırma  qurumu  tərəfindən  təsdiq  edilməsinə 

ehtiyac var. 


Dostları ilə paylaş:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©genderi.org 2017
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə